nói về một chất điểm dao động điều hòa phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

24/09/2019 78,711

A. Tại địa điểm biên, hóa học điểm có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời cực to và tốc độ cực to.

Bạn đang xem: nói về một chất điểm dao động điều hòa phát biểu nào sau đây đúng

B. Ở địa điểm biên, hóa học điểm với véc tơ vận tốc tức thời vày ko và tốc độ vày ko.

C. Tại địa điểm cân đối, hóa học điểm có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời cực to và tốc độ vày ko.

Đáp án chủ yếu xác

D. Ở địa điểm cân đối, hóa học điểm với véc tơ vận tốc tức thời vày ko và tốc độ cực to.

Đối với hóa học điểm giao động điều tiết, khi hóa học điểm ở:

+ ở biên thì khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời rất rất tè (=0) và khuôn khổ tốc độ rất rất đại

+ ở VTCB thì khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời cực to (tốc phỏng rất rất đại) và tốc độ có tính rộng lớn rất rất tè (=0)

Chọn đáp án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật giao động điều tiết có tính rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời cực to là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14 . Tốc phỏng tầm của vật nhập một chu kì giao động là

A. 0 cm/s.

B. 15 cm/s.

C. trăng tròn cm/s.

D. 10 cm/s.

Câu 2:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc m = 250 (g), k = 100 N/m, con cái nhấp lên xuống chịu đựng thuộc tính của nước ngoài lực chống bức trở nên thiên tuần trả. Thay thay đổi tần số góc của nước ngoài lực thì biên phỏng giao động chống bức thay cho thay đổi. Khi tần số góc thứu tự là 10 rad/s và 15 rad/s thì biên phỏng thứu tự là A1 và A2. So sánh A1 và A2

A. A1 < A2.

B. A1 > A2.

C. A1 = A2.

D. A1 = 1,5A2.

Câu 3:

Hai giao động điều tiết nằm trong phương với phương trình giao động là x1=4cos(10πt-π3) x2=4cos(10πt+π6). Phương trình của giao động tổ hợp là

Xem thêm: hạt cần sa đực

Câu 4:

Tại và một điểm bên trên mặt mũi khu đất, nếu như chu kì giao động điều tiết của con cái nhấp lên xuống đơn chiều lâu năm l là T thì chu kì giao động điều tiết của con cái nhấp lên xuống đơn với chiều lâu năm 4l là

A. T/4.

B. 4T.

C. 2T.

D. T/2.

Câu 5:

Hai vật nằm trong lượng gắn nhập nhì xoắn ốc giao động nằm trong tần số và ngược trộn nhau. Hai giao động với biên phỏng thứu tự là A1, A2 và A1 =2 A2 . thạo rằng khi giao động 1 với động năng 0,56 J thì giao động 2 với thế năng 0,08 J. Khi giao động 1 với động năng 0,08 J thì giao động 2 với thế năng là

A. 0,trăng tròn J.

B. 0,56 J.

C. 0,22 J.

D. 0,48 J .

Câu 6:

Một vật giao động với véc tơ vận tốc tức thời thay cho thay đổi theo gót quy luật v=10cos(2πt+π6). Một trong những thời gian vật trải qua địa điểm x = -5cm là

Xem thêm: giải unit 1 lớp 10