not until là gì

Cấu trúc Only when và not until là 2 cấu hình nâng lên tuy nhiên chúng ta thông thường tiếp tục gặp gỡ ở những nội dung bài viết lại câu. 2 cấu hình này cũng có thể có dạng hòn đảo ngữ rất rất thú vị tuy nhiên chúng ta nên mò mẫm hiểu. Chuẩn bị bong cây bút và học tập tức thì nằm trong Langmaster thôi nào!

Bạn đang xem: not until là gì

1. Cách sử dụng cấu hình Only when.

Cấu trúc Only when Tức là “chỉ cho tới khi”, nó được dùng làm nhấn mạnh vấn đề mốc thời hạn vấn đề xẩy ra, vấn đề này thông thường được nói tới ở mệnh đề sau. Công thức cộng đồng như sau:

 • Only when + S1 + V1 + trợ động kể từ + S2 + V2 (nguyên thể)

Trong đó:

- Động kể từ V1 sẽ tiến hành phân chia bám theo thì của câu

- Trợ động kể từ phân chia bám theo thì của câu

- V2 luôn luôn là động kể từ ở dạng nguyên vẹn thể

Ví dụ: 

- Only when mom scolded did Nam study hard.

→ Chỉ cho đến Khi u mắng thì Nam mới mẻ học hành chịu khó.

- Only when I called him did he answer má.

→ Chỉ cho đến Khi tôi gọi điện thoại thông minh cho tới anh tao thì anh tao mới mẻ vấn đáp tôi.

- Only when I came to tướng the counter did I realize I had left my wallet home page.

→ Chỉ cho đến Khi tôi rời khỏi cho tới quầy tính chi phí thì tôi mới mẻ xem sét là tôi vẫn chẳng chú ý ví trong nhà rồi.


null

Xem thêm: 

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC PROMISE VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

=> SỬ DỤNG CẤU TRÚC AVOID NHƯ THẾ NÀO? PHÂN BIỆT AVOID VÀ PREVENT

2. Cách sử dụng cấu hình Not until 

2.1. Cách sử dụng until vô giờ Anh

Để hiểu kỹ lưỡng về cấu hình Not until, hãy nằm trong điểm qua quýt trước về giới kể từ “until” nhé. Until là một giới kể từ chỉ thời hạn với tức thị “cho cho tới khi”. Until còn rất có thể ghi chép ở dạng till, til hoặc ‘til.

Until rất có thể hàng đầu câu hoặc sau động kể từ thông thường, tùy nằm trong vô ý mong muốn nhấn mạnh mẽ của câu. Cùng coi những ví dụ sau:

- Let's just wait here until the rain stops.

→ Hãy đợi ở trên đây cho đến Khi trận mưa ngừng nhé.

- Until Kien spoke I hadn't realized he wasn't from Ha Noi.

→ Tính đến khi Kiên rỉ tai thì tôi mới mẻ xem sét là anh ấy ko nên người TP. hà Nội.

- You're not going anywhere until you've finished all this paper.

→ Quý khách hàng sẽ không còn cút đâu cả cho tới Khi hoàn thiện không còn đụn sách vở và giấy tờ này.

2.2. Cấu trúc not until vô giờ Anh

Cấu trúc Not until Tức là “mãi cho tới khi”. Cấu trúc này thông thường được dùng làm nhấn mạnh vấn đề mốc thời hạn vấn đề xẩy ra. Sự việc này thông thường được nói tới ở mệnh đề chứa chấp not until. Công thức cộng đồng như sau:

 • It is/It was not until + thời hạn + that + S + V

Trong đó:

- Thời gian lận vô câu rất có thể là một thời gian phát biểu cộng đồng, buổi trong thời gian ngày, số lượng ví dụ hoặc 1 mệnh đề chỉ thời hạn,...

- Động kể từ vô câu phân chia bám theo ngôi nhà ngữ và thì của câu.

Ví dụ:

- It is not until afternoon that my classes are over.

→ Mãi cho đến chiều tối thì những tiết học tập của tôi mới mẻ kết giục.

- It was not until yesterday that Kurt played baseball again. 

→ Mãi cho đến ngày ngày hôm qua thì Kurt mới mẻ nghịch ngợm bóng chày quay về.

- It is not until 8pm that I have time to tướng take a bath.

→ Mãi cho đến 8h tối thì tôi mới mẻ đem thời hạn nhằm cút tắm.


null

2.3. Đảo ngữ cấu hình Not until

Để ghi chép cấu hình not until dạng hòn đảo ngữ, chúng ta fake Not Until lên đầu câu, mệnh đề chứa chấp not until không thay đổi. Mệnh đề sau tiếp tục tổ chức hòn đảo ngữ bằng phương pháp sử dụng trợ động kể từ lên trước V.

 • Not until + thời hạn + trợ động kể từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ: 

- Not until Huong told má did I know about his accident.

→ Mãi cho đến Khi Hương kể với tôi thì tôi mới mẻ biết về vụ tai nạn ngoài ý muốn của anh ý tao.

- Not until my mother came home page did I cook dinner.

→ Mãi cho đến Khi u về ngôi nhà thì tôi mới mẻ nấu nướng bữa tối.

- Not until I am 16 years old do I know that Santa isn’t real.

→ Mãi cho đến Khi tôi 16 tuổi hạc thì tôi mới mẻ biết là ông già cả Noel không tồn tại thiệt.

null

Xem thêm: 

=> CẤU TRÚC ADVISE LÀ GÌ? TOÀN BỘ CÁCH DÙNG ADVISE TRONG TIẾNG ANH

=> CỰC DỄ! CÁCH DÙNG CẤU TRÚC AFTER TRONG TIẾNG ANH

2.4. Viết lại câu với cấu hình Not until và cấu hình Only when

 • S + V (phủ định) + O + until + thời gian

Xem thêm: hình ảnh 4k

→ Only when + thời hạn + trợ động kể từ + S + V

→ It is/It was not until + thời hạn + That + S + V 

→ Not until + thời hạn + trợ động kể từ + S + V

Trong đó:

- Khi gửi thanh lịch câu sử dụng cấu hình It’s not until… và cấu hình Only when mệnh đề phủ lăm le ở câu gốc sẽ tiến hành gửi về dạng khẳng định

- Động kể từ vô câu sẽ tiến hành phân chia bám theo câu gốc

- Các câu ghi chép lại ở dạng hòn đảo ngữ thì trợ động kể từ mượn bám theo thì của câu, V ở dạng nguyên vẹn thể

Ví dụ:

- I didn’t talk to tướng my boyfriend until today. 

= Only when today did I talk to tướng my boyfriend.

= It was not until today that I talked to tướng my boyfriend.

→ Mãi cho đến ngày hôm nay thì tôi mới mẻ rỉ tai với chúng ta trai của tôi.

- She doesn’t leave her house until her face looks better.

= Only when her face looks better does she leave her house.

= It is not until her face looks better that she leaves her house.

→ Mãi cho đến Khi mặt mũi của cô ý ấy nhìn khá hơn nữa thì cô ấy mới mẻ thoát ra khỏi ngôi nhà.

- James didn’t wake up until 10 am.

= Only when it’s 10 am did James wake up.

= It was not until 10 am did James wake up.

→ Mãi cho đến 10h sáng sủa thì James mới mẻ thức dậy.


null

Xem thêm: 

=> CÂU NGHI VẤN TRONG TIẾNG ANH : 4 CẤU TRÚC BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

3. Bài luyện về cấu hình only when và cấu hình not until

Bài luyện 1:

1. It was not until dawn __________ back home page.

A. vì thế I come      B. had I come    C. that I had come      D. that I came

2. It was not until September that I ______ this school.

A. enters         B. enter            C. entering                   D. entered

3. Only when it’s winter did I ___________ him.

A. meet                B. meeting                      C. met                   D. to tướng meet

4. Only when the school __________ did I know about its history.

A. built              B. buils                     C. was built                      D. had built

5. Only when I ________ to tướng new school that my parents bought má a new xe đạp.

A. move               B. moved            C. was moving             D. will move

Bài luyện 2:

1. We could not leave the class until 2.30.

→ Not until ____________

2. He hadn’t earned that much money before he went abroad.

→ Only when ____________

3. I didn’t finish the math exercises until Kenny helped má.

→ Only when _______

4. The news can’t be spreaded further until we have the information.

→ Only when ______

5. My sister didn’t điện thoại tư vấn má back until she noticed she missed my điện thoại tư vấn.

→ Not until ______________

null

Đáp án

Bài luyện 1:

 1. D
 2. D
 3. A
 4. C
 5. B

Bài luyện 2:

 1. Not until 2.30 that we could leave the class.
 2. Only when he went abroad did he earn that much money.
 3. Only when Kenny helped má did I finish the math exercises.
 4. Only when we have the information can the news be spreaded further.
 5. Not until my sister noticed she missed my điện thoại tư vấn did she điện thoại tư vấn má back.

Hy vọng qua quýt share của Langmaster chúng ta vẫn học tập được cách sử dụng cấu hình only when. Đừng quên dành riêng thời hạn rèn luyện cấu hình này vô tiếp xúc hằng ngày. Và nếu như bạn đang được mò mẫm 1 khóa huấn luyện giờ Anh 1 kèm cặp 1 thì tìm hiểu thêm tức thì TẠI ĐÂY nhé!

Xem thêm: xét vị trí tương đối của hai đường thẳng