ở ngoài

Bạn đang xem: ở ngoài

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "ở ngoài" nhập giờ Anh

ngoài giới từ

English

 • without
 • without

ngoài tính từ

English

 • external

giới từ

English

 • at
 • at

động từ

English

 • live
 • be

danh từ

English

 • dwell

ở phía ngoài tính từ

English

 • outer

ở quốc tế danh từ

English

 • exotic

ở nhập hiện trạng đảm bảo chất lượng tính từ

English

 • right

phía ngoài danh từ

Xem thêm: người giám hộ là gì

English

 • appearance

dáng vẻ hiệ tượng danh từ

English

 • appearance

áo đem ngoài danh từ

English

 • overcoat

ở phía ở bên phải tính từ

English

 • right

ở cạnh tính từ

English

 • adjacent

bề ngoài danh từ

English

 • appearance

ở vùng cưới trạng từ

English

 • down

vỏ quấn ngoài danh từ

English

 • garment

viền ngoài danh từ