ở nhiệt độ 25 độ c hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 v

Câu hỏi:

04/06/2020 7,196

Ở sức nóng phỏng 25°C, hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì đầu đèn điện là 20V, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện là 8A. Khi đèn sáng sủa thông thường, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vẫn chính là 8A, sức nóng phỏng đèn điện Khi này đó là 2644°C. Hỏi hiệu năng lượng điện thế nhì đầu đèn điện khi này đó là bao nhiêu? sành thông số sức nóng năng lượng điện trở của chão tóc đèn điện là 4٫2.10-3K-1.

Bạn đang xem: ở nhiệt độ 25 độ c hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 v

B. 300V.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một hiệu năng lượng điện thế U = 50 (V) vô nhì đặc biệt bình năng lượng điện phân nhằm năng lượng điện phân một hỗn hợp muối bột ăn nội địa, người tớ chiếm được khí hiđrô vào một trong những bình rất có thể tích V = 1 (lít), áp suất của khí hiđrô vào phía trong bình vì thế p = 1,3 (at) và sức nóng phỏng của khí hiđrô là t=27°C. Công của dòng sản phẩm năng lượng điện Khi năng lượng điện phân là

A. 50٫9.105 J

B. 0,509 MJ

C. 10٫18.105 J

D. 1018 Kj

Câu 2:

Hạt chuyển vận năng lượng điện vô hóa học năng lượng điện phân là

A. êlectron, ion dương và ion âm.

B. êlectron tự tại.

C. ion dương.

D. ion dương và ion âm.

Câu 3:

Nhiệt lượng lan đi ra bên trên vật dẫn Khi với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua

A. tỉ lệ thuận với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện vật dẫn.

B. tỉ lệ thuận với bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện vật dẫn.

C. tỉ lệ nghịch ngợm với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện vật dẫn.

Xem thêm: tả một đồ chơi mà em thích nhất

D. tỉ lệ nghịch ngợm với bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện vật dẫn.

Câu 4:

Treo nhì trái khoáy cầu nhỏ lượng cân nhau m vì thế những sợi chão với nằm trong phỏng dài l (khối lượng ko xứng đáng kể). Cho bọn chúng nhiễm năng lượng điện cân nhau, bọn chúng đẩy nhau cách nhau chừng khoảng chừng r = 6cm. Nhúng cả khối hệ thống vô vào rượu với ε=27, bỏ dở lực đẩy Acsimet, tính khoảng cách thân thuộc bọn chúng Khi tương tác vô dầu:

A. 2cm.

B. 4cm.

C. 6cm.

D. 1,6cm

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Hạt chuyển vận năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là electron.

B. Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại tuân theo đuổi lăm le luật Ôm nếu như sức nóng phỏng vô sắt kẽm kim loại được lưu giữ ko thay đổi.

C. Hạt chuyển vận năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là ion dương và ion âm.

D. Dòng năng lượng điện chạy qua chuyện chão dẫn sắt kẽm kim loại tạo ra thuộc tính sức nóng.

Câu 6:

Hạt chuyển vận năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là

A. electron tự tại và ion dương.

B. ion dương và ion âm.

C. electron tự tại.

Xem thêm: số chia hết cho 2 và 3

D. electron, ion dương và ion âm.