ôn tập chương 1 toán 9

Bình chọn:

Bạn đang xem: ôn tập chương 1 toán 9

4.1 bên trên 357 phiếu

Lý thuyết Ôn tập dượt chương 1. Căn bậc nhị. Căn bậc ba

Lý thuyết Ôn tập dượt chương 1. Căn bậc nhị. Căn bậc ba

Xem cụ thể

Trả điều phần thắc mắc ôn tập dượt chương 1: Căn bậc nhị, căn bậc phụ vương trang 39 SGK toán 9 tập dượt 1

Trả điều phần thắc mắc ôn tập dượt chương 1: Căn bậc nhị, căn bậc phụ vương trang 39 SGK toán 9 tập dượt 1. Nêu ĐK nhằm x là căn bậc nhị số học tập của số a ko âm...

Xem cụ thể

Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập dượt 1

Tìm độ quý hiếm những biểu thức sau bằng phương pháp biến hóa, rút gọn gàng mến hợp

Xem điều giải

Bài 71 trang 40 SGK Toán 9 tập dượt 1

Rút gọn gàng những biểu thức sau:

Xem điều giải

Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập dượt 1

Phân tích trở nên nhân tử (với những số x, hắn, a, b ko âm và a ≥ b)

Xem điều giải

Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập dượt 1

Rút gọn gàng rồi tính độ quý hiếm của những biểu thức sau:

Xem điều giải

Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập dượt 1

Tìm x, biết:

Xem điều giải

Bài 76 trang 41 SGK Toán 9 tập dượt 1

Giải bài xích 76 trang 41 SGK Toán 9 tập dượt 1. Cho biểu thức: a) Rút gọn gàng Q b) Xác định vị trị của Q Lúc a = 3b

Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9

Xem điều giải