ôn tập toán lớp 4

Các dạng Toán lớp 4 cả năm

Bạn đang xem: ôn tập toán lớp 4

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4 bao hàm vừa đủ những dạng Toán và bài xích luyện Toán vô toàn cỗ lịch trình học tập lớp 4 canh ty những em học viên đơn giản và dễ dàng thâu tóm lại kỹ năng và kiến thức, luyện đề hiệu suất cao rộng lớn.

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Giải bài xích luyện SGK Toán lớp 4 bao hàm những nội dung điều giải hoặc bài xích luyện sách giáo khoa. Với Lời giải Toán lớp 4 của VnDoc cho tới SGK vừa đủ cụ thể những bài xích luyện toán lớp 4 sẽ tiến hành xử lý nhanh gọn lẹ, dễ nắm bắt.

>> Chi tiết: Giải bài xích luyện Toán 4

GIẢI VỞ BÀI TẬP LỚP 4

Giải vở bài xích luyện toán lớp 4 vừa đủ những bài xích luyện vô cả năm học tập 35 tuần. Các bài xích giải ứng với từng tiết học tập cho những em học viên xem thêm, sẵn sàng cho những bài học kinh nghiệm bên trên lớp.

>> Chi tiết: Giải Vở Bài Tập Toán 4

Ngoài rời khỏi những em tham ô khảo: Một số dạng Toán cơ phiên bản và nâng lên lớp 4

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị chức năng bao gồm 3 hàng: mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, mặt hàng trăm

- Lớp ngàn bao gồm 3 hàng: mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn nghìn

- Lớp triệu gồm: Hàng triệu, hàng trăm triệu, mặt hàng tăm triệu

Bài 1: Đọc những số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..

1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...

234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi nhì ngàn tía trăm:………………………………………

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm ngàn và 9 đơn vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu và 3 đơn vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn số 1 sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn trĩnh chục nhỏ nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn nhỏ nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ nhỏ nhắn nhất: ………………………………………………………………………..

Gợi ý giải

Bài 1: Đọc những số sau:

100000: Một trăm nghìn

1 000 000: Một triệu

30 000 000: Ba mươi triệu

45 234 345: Bốn năm triệu nhì trăm tía mươi tư ngàn tía trăm tứ mươi lăm

234 445 098: Hai trăm tía mươi tư triệu tứ trăm tứ mươi lăm ngàn ko trăm chín mươi tám

123 000 209: Một trăm nhì mươi tía triệu ko ngàn nhì trăm linh chín

Bài 2. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn: 203 000

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi nhì ngàn tía trăm: 1 942 300

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai: 308 000 962

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm ngàn và 9 đơn vị: 4 600 009

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị: 34 700 008

d/ 2 trăm triệu và 3 đơn vị: 200 000 003

Bài 4. Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

300 484 098:  Ba trăm triệu

198 390 456: Ba trăm nghìn

568 403 021: Ba nghìn

873 049 764: Ba triệu

873 876 986:  Ba triệu

Bài 5. Điền số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 123; 124; 125; 126; 127; 28

b/ 346; 348; 350; 352; 354; 356

c/ 450; 455; 460; 465; 470; 475

d/ 781; 783; 785; 787; 789; 791

e/ 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 10, 100, 1000

b/ Viết số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 99, 999, 9999

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 10, 100, 1000

d/ Viết số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 98, 998, 9998

e/ Viết số lẻ lớn số 1 sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 99, 999, 999

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 11, 101, 1001

g/ Viết số tròn trĩnh chục nhỏ nhất: 10

h/ Viết số chẵn nhỏ nhất: 2

i/ Viết số lẻ nhỏ nhắn nhất: 1

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ nó × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính vị 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà bác bỏ An thu hoạch được 12 487 kilogam cafe, ngôi nhà bác bỏ Thành thu hoạch được thấp hơn ngôi nhà bác bỏ An 563kg cafe. Hỏi cả nhì bác bỏ thu hoạch được từng nào kilogam cà phê?

Bài 7. Kho thóc loại nhất chứa chấp 1243 tấn thóc, kho loại nhì chứa chấp số thóc gấp rất nhiều lần kho loại nhất. Hỏi những nhì kho thóc sở hữu toàn bộ từng nào tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc loại nhất chứa chấp 3245 tấn thóc, kho loại nhì chứa chấp số thóc vị 50% kho loại nhất. Hỏi những nhì kho thóc sở hữu toàn bộ từng nào tấn thóc?

Gợi ý giải

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

x  =  9867655 - 456788

x   =  9410867

b/ x – 23345 = 9886

x  =  9886 + 23345

x = 33231

c/ 283476 + x = 986352

x  = 986352 - 283476

x  = 702876

d/ nó × 123 = 44772

y = 44772 : 123

y  = 364

e/ X : 637 = 2345

x  = 2345 x 637

x  = 1493765

g/ 212 552 : x = 326

x  = 212552 : 326

x  = 652

h/ 40000 – x = 3876

x  = 40000 - 3876

x  = 36124

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

x + 1233 = 9876 – 1978

x + 1233 = 7898

x = 7898 -1233

x = 6665

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự động bịa tính

Kết ngược như sau:

224454 + 98808 =323262

200000 – 9876 = 190124

5454 x 43 = 234522

654 x 508 = 332232

39212 : 43 = 911 (dư 39)

10988 : 123 = 89 (dư 41)

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

12347 + (23455 + 76545) = 12347+ 100000 = 1123447

b/ 123 x 4 x 25 = 123 x (4 x 25) = 123 x 100  = 12300

c/ 2 x 4 x 25 x 50 = (2 x 50) x (25 x 4) = 100 x 100 = 10000

d/ (450 x 27) : 50 = 12150 : 50 = 243

Bài 4. Tính vị 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345 = 425730

b/ 398 x 367 = 146066

c/ 398 x 405 = 161190

d/ 324 x 34 = 11016

e/ 4762 x 567 = 2700054

g/ 12323 : 343 = 35 (dư 318)

h/ 34579 : 456 = 75 (dư 379)

i/ 23971 : 24 = 998 (dư 19)

k/ 30987 : 397 = 78 (dư 21)

m/ 12908 : 546 = 23 (dư 350)

Bài 6. Nhà bác bỏ An thu hoạch được 12 487 kilogam cafe, ngôi nhà bác bỏ Thành thu hoạch được thấp hơn ngôi nhà bác bỏ An 563kg cafe. Hỏi cả nhì bác bỏ thu hoạch được từng nào kilogam cà phê?

Đáp án: 24411(kg)

Bài 7. Kho thóc loại nhất chứa chấp 1243 tấn thóc, kho loại nhì chứa chấp số thóc gấp rất nhiều lần kho loại nhất. Hỏi những nhì kho thóc sở hữu toàn bộ từng nào tấn thóc?

Đáp án: 3729

Bài 8. Kho thóc loại nhất chứa chấp 3245 tấn thóc, kho loại nhì chứa chấp số thóc vị 50% kho loại nhất. Hỏi những nhì kho thóc sở hữu toàn bộ từng nào tấn thóc?

Đáp án: 4867,5 tấn

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kilogam, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, centimet, mm

DIỆN TÍCH: m2, dm2, cm2

Bài 1. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12T 5 kilogam = ……..kg

m/ \frac{1}{2}tấn = …….kg;

n/ \frac{1}{5}tạ = …….kg;

p/ \frac{1}{5}kg = …….g;

q/ \frac{1}{5}tạ = …….g;

Bài 2. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 20000 kilogam = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kilogam = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kilogam ….. g;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ 50% km = …….m;

h/ 1/5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số tương thích vô vị trí chấm

a/ 5m2 = …….dm2;

b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………hm2

Bài 5. Viết số tương thích vô vị trí chấm

a/ 2 tiếng 5 phút = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ 50% giờ = …….phút;

g/ 1/3 phút = ……giây;

h/ 1/5 phút =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 thế kỉ = ………năm;

n/ 1/5 thế kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 mon … 60 tháng

h) 7T 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5T 7kg x trăng tròn kilogam = ? kg

Bài 8: Một tuần sở hữu 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì sở hữu từng nào ngày?

b) 623 ngày thì sở hữu từng nào tuần?

Bài 9: Một con xe xe hơi chở từng thứ tự chở được 516kg cam. Hỏi 30 thứ tự thì chở được từng nào kilogam cam?

Bài 10: Tính thời hạn Minh triển khai những sinh hoạt buổi sáng?

Minh thức dậy khi 6 giờ 15 phút luyện thể thao và lau chùi cho tới 6 giờ 35 phút. Sau cơ đi dạo cho tới ngôi trường là khi 7 giờ

a) Hỏi thời hạn Minh luyện thể thao và lau chùi là bao lâu?

b) Thời gian ngoan Minh đi dạo cho tới ngôi trường tổn thất từng nào phút?

Gợi ý giải

Bài 1. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 1 tấn = 10 tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = 23 tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = 1006 kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam = 517kg

e/ 4 hg = 400 g;

g/ 7 dag = 70 g;

i/ 23 tạ = 230 yến;

k/ 12T 5 kilogam = 12005 kg

m/ \frac{1}{2}tấn = 500 kg;

n/ \frac{1}{5}tạ = trăng tròn kg;

p/ \frac{1}{5}kg = 200g;

q/ \frac{1}{5}tạ =  200000 g;

Bài 2. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 20000 kilogam = 200 tạ;

b/ 12000 tạ = 1200 tấn;

c/ 45000 g = 45 kg;

d/ 23000kg = 23 tấn

e/ 3456 kilogam = 3 tấn 456 kg;

g/ 1929 g = 1 kilogam 929 g;

h/ 349 kilogam = 3 tạ 49 kg

Bài 3. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 3 km = 1000 m;

b/ 3km 54m =3054 m;

c/ 12 m = 12000 dm;

d/ 7m 4cm = 704 cm

g/ 50% km = 500 m;

h/ 1/5 m = trăng tròn cm;

i/ 2600dm = 260 m;

k/ 4200cm = 420m;

Bài 4. Viết số tương thích vô vị trí chấm

a/ 5m2 = 500 dm2;

b/ 12 dm2 = 1200 cm2;

c/ 3m2 = 300 00 cm2;

d/23m2 = 230000 cm2

e/ 4500dm2= 45 m2;

g/ 30000cm2= 300 dm2;

h/ 1200000m2=  120 hm2

Bài 5. Viết số tương thích vô vị trí chấm

a/ 2 tiếng 5 phút = 125 phút;

b/ 4 phút 23 giây = 263 giây;

c/ 7 phút 12 giây = 432 giây

d/ 50% giờ = 30 phút;

g/ 1/3 phút = trăng tròn giây;

h/ 1/5 phút = 12 giây

i/ 123 giây = 2 phút 3 giây;

k/ 189 phút = 3h 9 phút

m/ 3 thế kỉ = 300 năm;

n/ 1/5 thế kỉ = trăng tròn năm;

p/ 3 ngày = 72 giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kg 50g = 3050g

b) 4 giờ 36 phút  > 5425 giây

c) 8km 7dam > 2484 m

d) 3 năm < 48 tháng

e) 875m < 46hm

f) 12km 750dam = 12750m

g) 3 năm 18 mon < 60 tháng

h) 7T 6 tạ 54 yến < 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5T 7kg x trăng tròn kilogam = ? kg

Bài 8: Một tuần sở hữu 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì sở hữu từng nào ngày?

b) 623 ngày thì sở hữu từng nào tuần?

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số khoảng nằm trong = tổng những số hạng : số những số hạng

Tổng những số hạng = số khoảng nằm trong x số những số hạng

Bài 1. Tìm số khoảng nằm trong của những số sau:

a/ 35 và 45;

b/ 37, 42 và 56;

c/ trăng tròn, 32, 24 và 36;

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Bài 2. Một tổ phát triển muối hạt thu hoạch vô năm mùa như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Hỏi khoảng các mùa tổ cơ thu hoạch được từng nào tạ muối?

Bài 3. Sự tăng dân sinh của một xã vô tía năm theo thứ tự là: 90 người, 86 người, 70 người. Hỏi khoảng từng năm dân sinh của xã cơ gia tăng từng nào người?

Bài 4. Một siêu thị gửi máy vị xe hơi. Lần đầu sở hữu 3 xe hơi, từng xe hơi gửi được 16 máy. Lần sau sở hữu 5 xe hơi không giống, từng xe hơi gửi được 24 máy. Hỏi khoảng từng xe hơi gửi được từng nào máy?

Bài 5. Một công ti gửi thức ăn vô thành phố Hồ Chí Minh. Có 5 xe hơi, từng xe hơi gửi được 36 tạ và 4 xe hơi, từng xe hơi gửi được 45 tạ. Hỏi khoảng từng xe hơi gửi được từng nào tấn thực phẩm?

Bài 6. Một xe hơi giờ loại nhất chạy được 39 km, giờ loại nhì chạy được 60 km, giờ loại tía chạy được vị quãng đàng của nhì giờ đầu. Hỏi khoảng từng giờ xe hơi chạy được từng nào ki-lô-mét?

Bài 7.

Xem thêm: công thức đạo hàm logarit

a/ Số khoảng nằm trong của nhì số vị 8. sành 1 trong những nhì số vị 9, dò xét số kia?

b/ Số khoảng nằm trong của nhì số vị trăng tròn. sành 1 trong những nhì số vị 30, dò xét số kia?

Bài 8. Với độ quý hiếm này của a thì:

a/ a x 5 < 1

b/ a x 6 < 20

c/ 250 : a < 5

Gợi ý giải

Bài 1. Tìm số khoảng nằm trong của những số sau:

a/ 35 và 45;

Đáp án: 40

b/ 37, 42 và 56;

Đáp án: 45

c/ trăng tròn, 32, 24 và 36;

Đáp án: 28

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Đáp án: 46

Bài 2.

Trung bình các mùa chiếm được số tạ muối hạt là ;

(45 + 60 + 75 + 72 + 98 ) : 5 = 70 ( tạ )

Đáp số : 70 tạ muối

Bài 3.

Trung bình từng năm xã cơ gia tăng số người là:

(90 + 86 + 70) : 3 = 82 (người)

Đáp số: 82 người

Bài 4.

Số máy 3 xe hơi chở lần thứ nhất được là:

16 × 3 = 48 (máy)

Số máy 5 xe hơi thứ tự sau chở được là:

24 × 5 = 120 (máy)

Trung bình từng xe pháo chở được số máy là:

(48 + 120) : ( 3 + 8 ) = 21 (máy)

Đáp số: 21 máy

Bài 5.

5 xe hơi đầu chở được là:

36 x 5 = 180 (tạ)

4 xe hơi sau chở được là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Trung bình từng xe hơi chở được là:

(180 + 180):5 = 40 (tạ)

Đổi 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn thực phẩm

Bài 6.

Giờ loại tía chạy được số km là

39 + 60 = 99 (km)

Trung bình từng giờ chạy được số km là

(39 + 60 + 99) = 66 (km)

Đ/S : 66 km

Bài 7.

a/ Số khoảng nằm trong của nhì số vị 8. sành 1 trong những nhì số vị 9, dò xét số kia?

Tổng của nhì số là:

8 x 2 = 16

Số cơ là:

16 - 9 = 7

b/ Số khoảng nằm trong của nhì số vị trăng tròn. sành 1 trong những nhì số vị 30, dò xét số kia?

Tổng của nhì số là:

20 x 2 = 40

Số cơ là:

40 - 30 = 10

Bài 8.

a. a x 5 < 1

⇒ a = 0

b. a x 6 < 20

⇒ a = 1; 2; 3

c. 250 : a < 5

⇒ a = 250; 125

DẠNG 5: BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Tổng của nhì số là: Hai số cơ nằm trong lại; cả nhì.

Hiệu của nhì số là: nhiều hơn thế, thấp hơn, xoàng, rộng lớn.

Cách giải:

Cách 1: Số nhỏ nhắn = (tổng – hiệu) : 2

Số rộng lớn = tổng – số nhỏ nhắn Hoặc

Số rộng lớn = Số nhỏ nhắn + hiệu

Cách 2: Số rộng lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số nhỏ nhắn = Tổng – Số rộng lớn Hoặc

Số nhỏ nhắn = Số rộng lớn – hiệu

Bài 1. Tổng của nhì số là 48. Hiệu của nhì số là 12. Tìm nhì số cơ.

Bài 2. Tổng của nhì số là 36. Hiệu của nhì số là 18. Tìm nhì số cơ.

Bài 3. Tuổi phụ vương và tuổi tác con cái nằm trong lại được 50. Ba rộng lớn con cái 28 tuổi tác. Tính tuổi tác của từng người.

Bài 4. Một lớp học tập sở hữu 36 học viên. Số học viên nam giới thấp hơn số học viên nữ giới 4 chúng ta. Hỏi lớp cơ sở hữu từng nào học viên nam giới, từng nào học viên nữ giới.

Bài 5. Cả nhì lớp 4A và 4B trồng được 485 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B 45 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây.

Bài 6. Tuổi chị và tuổi tác em nằm trong lại được 32. Em xoàng chị 8 tuổi tác. Hỏi chị từng nào tuổi tác, em từng nào tuổi?

Bài 7. Một tủ sách mới sắm thêm thắt 45 cuốn sách bao gồm nhì loại: sách văn học tập và sách khoa học tập. Số sách văn học tập nhiều hơn thế số sách khoa học tập 11 quyển. Hỏi từng loại sở hữu từng nào quyển ?

Bài 8. Hai team thực hiện đàng nằm trong đắp điếm một phần đường lâu năm 800m. Đội loại nhất đắp điếm được thấp hơn team loại nhì 136m đàng. Hỏi từng team đắp điếm được từng nào mét đường?

Bài 9. Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa loại nhất thu hoạch được nhiều hơn thế thửa loại nhì 6 tạ. Hỏi từng thửa thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một và lớp Hai nằm trong thu nhặt được 127 kilogam giấy tờ. Lớp Hai thu nhặt được nhiều hơn thế lớp Một 9 kilogam giấy tờ. Hỏi từng lớp thu nhặt được từng nào ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Hai tấm vài ba lâu năm toàn bộ 114m. Tấm vải vóc loại nhất dài hơn nữa tấm vải vóc loại nhì 6m. Hỏi từng tấm vải vóc mềm từng nào mét?

Gợi ý giải

Bài 1

Số nhỏ nhắn là:

(48 - 12) : 2 = 18

Số rộng lớn là:

48 - 18 = 30

Đáp số : Số lớn: 30.

Số bé: 18.

Bài 2

Số nhỏ nhắn là :

(36 − 18) : 2 = 9

Số rộng lớn là:

9 + 18 = 27

Vậy 2 số cần dò xét là: 9; 27

Bài 3

Tuổi phụ vương là:

(50 + 28) : 2 = 39 (tuổi)

Tuổi con cái là:

50 - 39 = 11 (tuổi)

Đáp số: Tuổi bố: 39 tuổi

Tuổi con: 11 tuổi

Bài 4

Số học viên nam giới là:

(36 - 6) : 2 = 15 (học sinh)

Số học viên nữ giới là :

15 + 6 = 21 (học sinh)

Đáp số: nữ: 21 bạn; nam: 15 bạn

Bài 5

Lớp 4A trồng được số kilomet là:

(485 - 45) : 2 = 220 (cây)

Lớp 4B trồng được số kilomet là:

485 - 220=265 (cây)

Đáp số: 4A: 220 cây

4B: 265 cây

Bài 6

Tuổi chị là:

(36 + 8) : 2 = 22 (tuổi)

Tuổi em là:

36 - 22 = 14 (tuổi)

Đáp số: Chị: 22 tuổi

Em: 14 tuổi

Bài 7

Số sách văn học tập tủ sách vẫn mua sắm là (45 + 11) : 2 = 28 (quyển sách)

Số sách khoa học tập tủ sách vẫn mua sắm là 28 - 11 = 17 (quyển sách)

Đáp số: Sách văn học: 28 quyển sách

Sách khoa học: 17 quyển sách

Bài 8

Đội thứ hai đắp điếm được số mét đàng là:

(800 + 136) : 2 = 468 (m)

Đội loại nhất đắp điếm được số mét đàng là:

800 - 468 = 332 (m)

Đáp án: Đội 1 đắp điếm 332m đàng,

Đội 2 đắp điếm 468m đàng.

Bài 9.

Hai thửa sở hữu : 3 tấn 2 tạ thóc=3200 kilogam thóc

Thửa 1 nhiều hơn thế thửa 2 là 6 tạ = 600 kilogam thóc

Giải:

Hai thứ tự số thóc thửa loại nhất sở hữu là: 3200 + 600 = 3800 kg

Số thóc thửa loại nhất thu hoạch được là:

3800 : 2 = 1900 kilogam thóc

Số thóc thửa loại nhì thu hoạch được là:

1900 - 600 = 1300 kilogam thóc

Đáp số: thửa 1: 1900 kg

Thửa 2: 1300kg

Bài 10

Lớp Một thu nhặt được số ki-lô-gam giấy tờ là:

(127 - 9) : 2 = 59 (kg)

Lớp Hai thu nhặt được số ki-lô-gam giấy tờ là:

59 + 9 = 68 (kg)

Đáp số: Lớp Một: 59kg giấy;

Lớp Hai: 68kg giấy tờ.

Bài 11

Tấm vải vóc loại nhất lâu năm số m là:

(114 + 6) : 2 = 60 (m)

Tấm vải vóc loại nhì lâu năm số m là:

114 - 60 = 54 (m)

Đáp số: Tấm vải vóc loại nhất: 60 m

Tấm vải vóc loại hai: 54 m

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P = a x 4 a = P.. : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) Diện tích hình bình hành: S

Độ lâu năm đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = P.. : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ lâu năm hai tuyến đường chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

Bài 2. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 4dm và chiều rộng lớn 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 18cm và chiều rộng lớn xoàng chiều lâu năm 2cm.

Bài 4. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 26m và chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 4m.

Bài 5. Tính chu vi và ăn mặc tich hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 12m và chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn.

Bài 6. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 18m và chiều rộng lớn vị 1/3 chiều lâu năm.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật sở hữu diện tích S 36cm2 và chiều rộng lớn 6cm.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật sở hữu diện tích S 64cm2 và chiều lâu năm 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và diện tích S hình vuông vắn sở hữu cạnh lâu năm 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và diện tích S hình vuông vắn sở hữu cạnh lâu năm 24m.

Bài 11. Tính diện tích S hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn này là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích S hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn này là 56m.

Bài 13. Tính diện tích S hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm và độ cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích S hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm và độ cao vị 1/3 chừng lâu năm lòng.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành sở hữu độ cao 12m và chừng lâu năm lòng bộp chộp 3 thứ tự độ cao.

Bài 16. Tính diện tích S hình thoi biết chừng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh theo thứ tự là 12cm và 24 centimet.

Bài 17. Tính diện tích S hình thoi biết chừng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh theo thứ tự là 12dm và 40 centimet.

Bài 18: Một hình chữ nhật sở hữu chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 8cm và vị \frac53 chiều rộng lớn.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích S hình chữ nhật.

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chu vi 200m. Chiều lâu năm hình chữ nhật rộng lớn nhì thứ tự chiều rộng lớn là 10m. Tính diện tích S hình chữ nhật cơ.

Bài 20: Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm bộp chộp 4 thứ tự chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều lâu năm 5m và hạn chế chiều rộng lớn 5m thì được một miếng vườn mới mẻ sở hữu diện tích S nhỏ rộng lớn diện tích S miếng vườn lúc đầu là 250 m2. Tính diện tích S miếng vườn lúc đầu.

Bài 21: Sân ngôi trường em hình vuông vắn. Để gia tăng diện tích S ngôi nhà ngôi trường không ngừng mở rộng về từng phía 3m thì diện tích S gia tăng 192m2. Hỏi trước đó sảnh ngôi trường em sở hữu diện tích S là từng nào m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính vị nhì cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một thị xã sẽ có được 215 vỏ hộp cây bút chì màu sắc, từng vỏ hộp sở hữu 24 cây bút chì. Huyện cơ chia đều cho các phía số cây bút chì màu sắc cơ cho tới 86 lớp. Hỏi từng lớp sẽ có được từng nào cây bút chì màu sắc.

Bài 4. Một xe pháo xe hơi chở 27 bao gạo, từng bao nặng nề 50kg và chở 25 bao mì, từng bao nặng nề 30 kilogam. Hỏi xe pháo cơ chở toàn bộ từng nào ki –lô-gam gạo và mì.

Bài 5. Một lớp học tập sở hữu 12 lớp học tập, từng lớp học tập sở hữu 45 học viên và 6 lớp học tập không giống, từng lớp sở hữu 42 học viên. Hỏi ngôi trường cơ sở hữu từng nào học viên.

Bài 6. Một người lên đường xe đạp điện tính rời khỏi vô 5 phút lên đường được 975m. Cứ giẫm đều vì vậy thì sau 45 phút tiếp tục lên đường được từng nào mét.

Bài 7. Phòng họp A sở hữu 12 mặt hàng ghế, từng mặt hàng ghế sở hữu 11 người ngồi. Phòng họp B sở hữu 14 mặt hàng ghế, từng mặt hàng ghế sở hữu 9 người ngồi. Hỏi số đứa ở chống này nhiều hơn thế và nhiều hơn thế từng nào người.

Bài 8. Một siêu thị thức ăn sở hữu 340 kilogam cá. Người tao một vừa hai phải mang lại siêu thị này 11 sọt cá, từng sọt 25 kilogam cá. Hỏi siêu thị cơ sở hữu toàn bộ từng nào ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một người lên đường xe đạp điện vô 125 phút đầu, từng phút lên đường được 198m và vô 112 phút sau, từng phút lên đường được 168m. Hỏi người này đã lên đường quãng đàng lâu năm từng nào mét?

Bài 10. Trung bình từng gà mẹ đẻ rất cần được sở hữu 104g thóc ăn vô một ngày. Trong kho của trại chăn nuôi sở hữu trăng tròn kilogam thực phẩm. Với số thực phẩm cơ sở hữu đầy đủ nhằm 375 gà mẹ đẻ ăn vô một ngày không?

Bài 11. Có 2436 học viên nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao. Trong số đó 50% số học viên đem ăn mặc quần áo đỏ ối, 1/3 số học viên cơ đem ăn mặc quần áo vàng, số học viên sót lại đem ăn mặc quần áo xanh rì. Hỏi sở hữu từng nào học viên đem ăn mặc quần áo xanh?

Bài 12. Một người đi dạo lên đường được 8524m vô 2 tiếng. Hỏi nếu như người cơ đi dạo vô 2 tiếng nửa tiếng thì được phần đường từng nào mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền giao hàng rời khỏi bến cảng. 5 chuyến đầu gửi được 25T ; 10 chuyến sau gửi được 38 tấn; 5 chuyến cuối gửi được 17T. Hỏi khoảng từng chuyến xe pháo gửi được từng nào tấn hàng?

Bài 14. Hai siêu thị nằm trong nhận 7420m vải vóc. Cửa mặt hàng loại nhất khoảng thường ngày bán tốt 265m vải vóc, siêu thị loại nhì khoảng thường ngày bán tốt 371m vải vóc. Hỏi siêu thị này phân phối không còn số vải vóc sớm rộng lớn và sớm rộng lớn từng nào ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ Các số phân chia không còn cho tới 2:

b/ Các số phân chia không còn cho tới 5:

c/ Các số phân chia không còn cho tới 2 và 5:

d/ Các số phân chia không còn cho tới 3:

e/ Các số phân chia không còn 9:

g/ Các số phân chia không còn cho tới 3 tuy nhiên ko phân chia không còn cho tới 9:

h/ Các số phân chia không còn cho tất cả 2, 3, 5 và 9:

Bài 2. Tìm chữ số tương thích điền vô dù trống không nhằm được:

a/ 13... phân chia không còn cho tới 3;

b/ 4...0 phân chia không còn 9;

c/ 24... phân chia không còn cho tất cả 3 và 5;

d/ 47... phân chia không còn cho tất cả 2 và 3;

Bài 3

a/ Viết tía số sở hữu 4 chữ số phân chia không còn cho tới 2:

b/ Viết tía số sở hữu 3 chữ số phân chia không còn cho tới 3:

c/ Viết tía số sở hữu 4 chữ số phân chia không còn cho tới 5:

d/ Viết tía số sở hữu 4 chữ số phân chia không còn cho tới 9:

e/ Viết tía số sở hữu 4 chữ số phân chia không còn cho tới 2 và 5:

h/ Viết tía số sở hữu 3 chữ số phân chia không còn cho tới 2 và 3:

i/ Viết tía số sở hữu 3 chữ số phân chia không còn cho tới 2; 3; 5 và 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần vẫn to lớn màu sắc cho từng hình sau:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 2. Viết bên dưới dạng phân số những thương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết từng phân số sau đây bên dưới dạng thương và tính thương theo đuổi mẫu:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 4. Viết từng số sau bên dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. So sánh phân số với 1:

Phân số sở hữu tử số to hơn kiểu số thì phân số to hơn 1

Phân số sở hữu tử số bé thêm hơn kiểu số thì phân số bé thêm hơn 1

Phân số sở hữu tử số vị kiểu số thì phân số vị 1

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 6. Rút gọn gàng những phân số sau:

Vận dụng tín hiệu phân chia không còn cho tới 2, 3, 5, 9 nhằm rút gọn gàng những phân số

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 8. Rút gọn gàng những phân số:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 9. Rút gọn gàng những phân số:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. Một lớp học tập sở hữu 35 học viên, vô cơ số 3/5 học tập xếp loại khá. Tính số học viên xếp loại khá của lớp cơ.

Bài 2. Một sảnh ngôi trường hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 120m, chiều rộng lớn vị 5/6 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của sảnh ngôi trường cơ.

Bài 3. Lớp 4A sở hữu 16 học viên nam giới và số học viên nữ giới vị 9/8 số học viên nam giới. Hỏi lớp cơ sở hữu từng nào học tập sinh?

Bài 4. Một sảnh ngôi trường hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 60m, chiều rộng lớn vị 3/5 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của sảnh ngôi trường cơ.

Bài 5. Một siêu thị sở hữu 50 kilogam đàng. Buổi sáng sủa phân phối 10 kilogam đàng, chiều tối phân phối 3/8 số đàng sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị phân phối từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng đàng kể từ ngôi nhà anh Hải cho tới thị xã lâu năm 15km. Anh Hải lên đường kể từ ngôi nhà rời khỏi thị xã, Lúc lên đường được 2/5 quãng đàng thì tạm dừng nghỉ ngơi một khi. Hỏi anh Hải còn cần lên đường tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì cho tới thị xã?

Bài 7. Có một kho chứa chấp xăng. Lần đầu người tao kéo ra 32 850 lít xăng, thứ tự sau kéo ra vị 1/3 lần thứ nhất. Hỏi khi đầu vô kho sở hữu từng nào lít xăng?

DẠNG 11: BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ

Tỉ số của a và b là a : b hoặc (b không giống 0)

Bài 1. Viết tỉ số của a và b, biết:

a/ a = 2, b = 3;

b/ a = 7, b = 4;

c/ a = 6, c = 2;

d/ a = 4, b = 10;

e/ a = 5, b = 7

Bài 2. Trong vỏ hộp sở hữu 2 cây bút đỏ ối và 8 cây bút xanh rì.

a/ Viết tỉ sô của số cây bút đỏ ối và sô cây bút xanh

b/ Viết tỉ số của sô cây bút xanh rì và số cây bút đỏ

c/ Viết tỉ số của số cây bút đỏ ối và số cây bút vô hộp

d/ Viết tỉ số của số cây bút xanh rì và số cây bút vô hộp

Bài 3. Trong một đội nhóm sở hữu 5 chúng ta trai và 6 nữ giới.

a/ Viết tỉ số chúng ta trai và số chúng ta cả tổ

b/ Viết tỉ số nữ giới và số chúng ta cả tổ

Bài 4. Trên bến bãi cỏ sở hữu trăng tròn con cái trườn và số trâu vị 1/4 số trườn. Hỏi bên trên bến bãi cỏ sở hữu bao nhiêu con cái trâu ?

DẠNG 12: BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài xích toán:

- Cách 1: Vẽ sơ đồ

- Cách 2: Tìm tổng sô phần vị nhau

- Cách 3: Tìm số rộng lớn, số bé

Bài 1. Tổng của nhì số là 96. Tỉ số của nhì số là 3/5 . Tìm nhì số cơ.

Bài 2. An và Bình sở hữu 25 quyển vở. Số vở của An vị 2/3 số vở của Bình. Hỏi từng chúng ta sở hữu từng nào quyển vở?

Bài 3. Tổng của nhì số là 333. Tỉ số của nhì số là 2/7 . Tìm nhì số cơ.

Bài 4. Hai kho chứa chấp 125 tấn thóc, vô cơ số thóc ở kho loại nhất vị 3/2 số thóc ở kho loại nhì. Hỏi từng kho sở hữu từng nào tấn thóc ?

Bài 5. Tổng của nhì số là số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số. Tỉ số của nhì số là 4/5. Tìm nhì số cơ.

Bài 6. Tổng của nhì số là 198. Tỉ số của nhì số là 3/8 . Tìm nhì số cơ.

Bài 7. Một người vẫn bán tốt 280 ngược cam và quýt, vô cơ số cam vị 2/5 số quýt. Tìm số cam, số quýt vẫn phân phối.

Bài 8. Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A sở hữu 34 học viên, lớp 4B sở hữu 32 học viên. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng được số kilomet như nhau.

Bài 9. Một hình chữ nhật sở hữu chu vi là 350 m, chiều rộng lớn vị 3/4 chiều lâu năm. Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ.

Bài 10. Một hoảng dây rất dài 28m được hạn chế trở nên nhì đoạn, đoạn loại nhất lâu năm bộp chộp 3 thứ tự đoạn loại nhì. Hỏi từng đoạn lâu năm từng nào mét?

Bài 11. Một group học viên sở hữu 12 chúng ta, vô cơ số chúng ta trai vị 1/2 số nữ giới. Hỏi group cơ sở hữu bao nhiêu chúng ta trai, bao nhiêu chúng ta gái?

Bài 12. Tổng của nhì số là 72. Tìm nhì số cơ, hiểu được nếu như số rộng lớn hạn chế 5 thứ tự thì được số nhỏ nhắn.

Bài 13. Hai số sở hữu tổng vị 1080. Tìm nhì số cơ, hiểu được bộp chộp 7 thứ tự số loại nhất thì được số loại nhì.

Bài 14. Một hình chữ nhật sở hữu chu vi là 250m, chiều rộng lớn vị 2/3 chiều lâu năm. Tìm diện tích S của hình cơ.

DẠNG 13: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài xích toán:

- Cách 1: vẽ sơ đồ

- Cách 2: Tìm hiệu sô phần vị nhau

- Cách 3: Tìm số rộng lớn, số bé

Bài 1. Hiệu của nhì số là 24. Tỉ số của nhì số là 3/5 . Tìm nhì số đó

Bài 2. Một hình chữ nhật sở hữu chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 12m. Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ, hiểu được chiều lâu năm vị 4/7 chiều rộng lớn.

Bài 3. Số loại nhất xoàng số loại nhì là 123. Tỉ số của nhì số là 2/5 . Tìm nhì số cơ.

Bài 4. Mẹ rộng lớn con cái 25 tuổi tác. Tuổi con cái vị 2/7 tuổi tác u. Tính tuổi tác của từng người.

Bài 5. Hiệu của nhì số ngay số nhỏ nhắn nhất sở hữu tía chữ số. Tỉ số của nhì số là 9/5. Tìm nhì số đó

Bài 6. Hiệu của nhì số là 85. Tỉ số của nhì số này là 3/8. Tìm nhì số cơ.

Bài 7. Người tao người sử dụng số đèn điện màu sắc nhiều hơn thế số đèn điện white là 250 đèn điện. Tìm số đèn điện từng loại, hiểu được số đèn điện màu sắc vị 5/3 số đèn điện white.

Bài 8. Lớp 4A sở hữu 35 học viên và lớp 4B sở hữu 33 học viên nằm trong nhập cuộc trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn thế lớp 4B là 10 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng số kilomet như nhau.

Bài 9. Hiệu của nhì số là 30. Số loại nhất bộp chộp 3 thứ tự số loại nhì. Tìm nhì số cơ.

Bài 10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhì là 60. Nếu số loại nhất bộp chộp lên 5 thứ tự thì được số loại nhì. Tìm nhì số cơ.

Bài 11. Một siêu thị sở hữu số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ là 540 kilogam. Tính số gạo từng loại, hiểu được số gạo nếp vị 1/4 số gạo tẻ.

Bài 12. Hiệu của nhì số 738. Tìm nhì số cơ, hiểu được số loại nhất hạn chế 10 thứ tự thì được số loại nhì.

Bài 13. Năm ni tuổi tác con cái thấp hơn tuổi tác phụ vương 35 tuổi tác và vị 2/9 tuổi tác phụ vương. Hỏi trong năm này con cái từng nào tuổi tác.

Bài 14. Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ trọng lượng toàn bộ là 220 kilogam. sành rằng số gạo trong những túi đều trọng lượng đều nhau. Hỏi sở hữu từng nào ki-ô-gam từng loại?

Bài 15. Một quầy hàng sở hữu 63 đồ dùng nghịch ngợm bao gồm xe hơi và búp bê, số búp bê vị 2/5 số xe hơi. Hỏi quầy hàng cơ sở hữu từng nào cái xe hơi.

Bài 16. Hai kho thóc chứa chấp 1350 tấn thóc. Tính số thóc từng kho, hiểu được số thóc của kho loại nhất vị 4/5 số thóc của kho loại nhì.

Bài 17. Ba rộng lớn con cái 30 tuổi tác. Tuổi con cái vị 1/6 tuổi tác phụ vương. Tính tuổi tác của từng người.

Bài 18. Một lớp học tập sở hữu 35 học viên, vô cơ số học viên trai vị 3/4 số học viên gái. Hỏi lớp học tập cơ sở hữu bai nhiêu học viên gái.

Các thầy cô và những em học viên xem thêm cụ thể bên trên tệp tin chuyển vận về.

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4 bao hàm vừa đủ những dạng Toán vô lịch trình học tập lớp 4 Số học tập và hình học tập cho những em học viên ôn luyện, những thầy cô xem thêm thực hiện bài xích luyện ôn ở trong nhà cho những em học viên vô thời hạn nghỉ ngơi hè rời tổn thất kỹ năng và kiến thức khi tham gia học lại.

Xem thêm: xét vị trí tương đối của hai đường thẳng