phát biểu sai khi nói về dao động tắt dần

Câu hỏi:

13/10/2019 152,131

A. Cơ năng của xê dịch hạn chế dần dần theo đuổi thời gian

Bạn đang xem: phát biểu sai khi nói về dao động tắt dần

B. Biên chừng xê dịch tắt dần dần hạn chế dần dần đều theo đuổi thời gian

Đáp án chủ yếu xác

C. Nguyên nhân tắt dần dần xê dịch là vì lực cản

D. Dao động tắt dần dần ko cần khi nào là cũng đều có hại

Đáp án B

sai vì như thế biên chừng xê dịch tắt dần dần chỉ giảm dần theo đuổi thời hạn,không hạn chế dần dần đều theo thời gian

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch tắt dần dần đem những đại lượng nào là tại đây hạn chế liên tiếp theo đuổi thời gian?

A. Biên chừng và cơ năng.

B. Li chừng và vận tốc.

C. Biên chừng và vận tốc.

D. Biên chừng và vận tốc.

Câu 2:

Khi nói đến xê dịch chống bức, tuyên bố nào là sau đấy là đúng?

A. Dao động của con cái nhấp lên xuống đồng hồ đeo tay là xê dịch chống bức.

B. Biên chừng của xê dịch chống bức là biên chừng của lực chống bức. 

C. Dao động chống bức đem biên chừng ko thay đổi và đem tần số bởi vì tần số của lực chống bức.

D. Dao động chống bức đem tần số nhỏ rộng lớn tần số của lực chống bức.

Câu 3:

Một vật xê dịch điều hoà bên trên trục Ox xung quanh địa điểm thăng bằng O. Vectơ vận tốc của vật

A. luôn khuynh hướng về địa điểm thăng bằng.

Xem thêm: vỏ sầu riêng phơi khô có tác dụng gì

B. có kích thước tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với kích thước li chừng của vật.

C. có kích thước tỉ lệ thành phần thuận với kích thước véc tơ vận tốc tức thời của vật.

D. luôn hướng ra phía xa cách địa điểm thăng bằng.

Câu 4:

Khi nói đến xê dịch cơ tắt dần dần của một vật, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. Li chừng của vật luôn luôn hạn chế dần dần theo đuổi thời hạn.

B. Gia tốc cùa vật luôn luôn hạn chế dần dần theo đuổi thời hạn, 

C. Vận tốc của vật luôn luôn hạn chế dần dần theo đuổi thời hạn.

D. Biên chừng xê dịch hạn chế dần dần theo đuổi thời hạn.

Câu 5:

Một hóa học điểm đem lượng m đang được xê dịch điều tiết. Khi hóa học điểm đem véc tơ vận tốc tức thời v thì động năng của chính nó là

A.mv2

B. mv22

C.vm2

D.vm22

Câu 6:

Dao động của một vật bên dưới thuộc tính của một nước ngoài lực tuần trả gọi là dao động

A. tự tự.

B. duy trì.

C. cưỡng bức.

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng lớp 10

D. tắt dần dần.