phép nhân hai chữ số

Đối với việc lớp 4 nhân với số sở hữu nhì chữ số, học viên vẫn còn đấy bắt gặp nhiều trở ngại Lúc ghi nhớ quá trình triển khai đo lường và tính toán.

Hôm ni sát cánh đồng hành với con cái vô bài học kinh nghiệm toán lớp 4 nhân với số sở hữu nhì chữ số này. Vuihoc.vn tiếp tục chỉ dẫn những em quá trình triển khai quy tắc tính và những bài xích luyện áp dụng tự động luyện. Để học viên giống như cha mẹ tìm hiểu thêm thêm thắt.

Bạn đang xem: phép nhân hai chữ số

1. Hướng dẫn ở lớp 4 nhân với số sở hữu hai chữ số

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện tại quy tắc tính 45 x 25

Thực hiện tại quy tắc tính theo đuổi trật tự kể từ nên qua quýt trái

Ví dụ 1

 • 5 nhân 5 bởi 25, ghi chép 5 ghi nhớ 2

5 nhân 4 bởi đôi mươi thêm thắt 2 bởi 22, ghi chép 22

 • 2 nhân 5 bởi 10, ghi chép 0  ghi nhớ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm một bởi 9, ghi chép 9

 • Hạ 5

0 nằm trong 2 bởi 2, ghi chép 2

9 nằm trong 2 bởi 11, ghi chép 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2: Thực hiện tại quy tắc tính 230 x 24

Thực hiện tại quy tắc tính theo đuổi trật tự trừ nên qua quýt trái

ví dụ 2

 • 4 nhân 0 bởi 0, ghi chép 0

4 nhân 3 bởi 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

4 nhân 2 bởi 8 thêm một bởi 9, ghi chép 9

 • 2 nhân 0 bởi 0, ghi chép 0

2 nhân 3 bởi 6, ghi chép 6

2 nhân 2 bởi 4, ghi chép 4

 • Hạ 0

0 nằm trong 2 bởi 2, ghi chép 2

6 nằm trong 9 bởi 15, ghi chép 5 ghi nhớ 1

Hạ 4 thêm một bởi 5, ghi chép 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ bên trên rút rời khỏi được quá trình thực hiện:

Cách bước triển khai quy tắc nhân với số sở hữu nhì chữ số

2. Nhân nhẩm số sở hữu 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính: 14 x 11 

14 x 11 = 154

Ta thấy 154 = 1(1+4)4 = 154 

2.2. Nhận xét

Ngoài việc đặt điều tính và tính thì so với quy tắc nhân số sở hữu 2 chữ số với 11 thì tao rất có thể triển khai nhẩm nhanh chóng bằng phương pháp triển khai đặc thù : ab x 11 = a(a+b)b

3. Bài luyện vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức a x 99 với a bởi 35, 40, 45

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn : 12 = 24

b) hắn : 57 = 11

c) hắn : 11 = 999

d) hắn : 72 = 18

Bài 4: Một cỗ chuyện tranh 24 quyển biết giá chỉ của từng quyển là 36.000 đồng. Hỏi cỗ chuyện tranh bại liệt từng nào tiền?

Bài 5: Nông ngôi trường A, tăng nhanh tăng tài sản xuất biết mùa 1 bao gồm 12 ngày thường ngày trồng được 675 cây cao su đặc. Đợt 2 là 16 ngày thường ngày trồng được thêm thắt 826 cây. Hỏi sau 2 mùa bại liệt, nông ngôi trường trồng được toàn bộ từng nào cây cao su?

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại quy tắc tính từng bước theo đuổi trật tự kể từ nên qua quýt trái khoáy.

đặt tính và tính 1

 • 1 nhân 5 bởi 5, ghi chép 5

1 nhân 1 bởi 1, ghi chép 1

 • 8 nhân 5 bởi 40, ghi chép 0 (dưới 1)  ghi nhớ 4

8 nhân 1 bởi 8, thêm thắt 4 bởi 12, ghi chép 12

 • Hạ 5

1 nằm trong 0 bởi 1, ghi chép 1

Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

đặt tính và tính 2

 • 0 nhân 314 bởi 0

 • 2 nhân 4 bởi 8, ghi chép 8

2 nhân 1 bởi 2, ghi chép 2

2 nhân 3 bởi 6, ghi chép 6

 • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x đôi mươi = 6280

đặt tính và tính 3

 • 8 nhân 6 bởi 48, ghi chép 8 ghi nhớ 4

8 nhân 4 bởi 32, thêm thắt 4 bởi 36, ghi chép 6 ghi nhớ 3

8 nhân 7 bởi 56, thêm thắt 3 bởi 59, ghi chép 59

 • 1 nhân 746 bởi 746, ghi chép 746

 • Hạ 8 xuống

6 nằm trong 6 bởi 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

4 nằm trong 9 bởi 13 thêm một bởi 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1

5 nằm trong 7 bởi 12 thêm một bởi 13, ghi chép 13

Vậy 746 x 18 = 13428

đặt tính và tính

9 nhân 2 bởi 18, ghi chép 8 ghi nhớ 1

9 nhân 4 bởi 36 thêm một bởi 37, ghi chép 7 ghi nhớ 3

 • 8 nhân 1 bởi 8, ghi chép 8 (viết trực tiếp số 8 ở tích riêng rẽ loại nhất)

8 nhân 2 bởi 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

8 nhân 4 bởi 32 thêm một bởi 33, ghi chép 33

 • Hạ 9 

8 nằm trong 8 bởi 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

6 nằm trong 7 bởi 13 thêm một, bởi 14 ghi chép 4 ghi nhớ 1

3 nằm trong 3 bởi 6 thêm một bởi 7, ghi chép 7

hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

 • Với a = 35 thay cho vô biểu thức tao sở hữu 35 x 99 = 3465

 • Với a = 40 thay cho vô biểu thức tao sở hữu 40 x 99 = 3960

 • Với a = 45 thay cho vô biểu thức tao sở hữu 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) hắn : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) hắn : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) hắn : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) hắn : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ chuyện tranh sở hữu tổng số chi phí là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy cỗ chuyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của mùa 1 nông ngôi trường A trồng được số km cao su đặc là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của mùa 2 nông ngôi trường B trồng được số km cao su đặc là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 mùa nông ngôi trường A trồng được số km là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả hai mùa trồng được 21316 cây cao su

4. Bài luyện tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 11 x 11

b) 121 x 11

c) 225 x 34

d) 495 x 51

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2 x 6 x 67

b) 84 : 2 x 11

c) 76 x 11 + 182

d) 99 x 11 - 111

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn : 11 = 777

b) hắn : 21 = 121

c) hắn : 40 = 198

d) hắn : 62 = 11

Bài 4: Một ngôi trường học tập A sở hữu toàn bộ 22 lớp, 16 lớp sở hữu sĩ số là 38 học viên, 6 lớp sở hữu sĩ số 42 học viên. Hỏi ngôi trường học tập A sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài 5: Thủy và Huyền nằm trong thi đua cấp hạc thách thức 30 ngày. sành 5 ngày đầu thường ngày Thủy cấp được 72 con cái và Huyền cấp rộng lớn Thủy 7 con cái, 25 ngày tiếp theo sau thường ngày Huyền và Thủy cấp được 56 con cái. Hỏi tổng số hạc nhưng mà Thủy và Huyền đang được cấp từng nào con?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 121       b) 1331          c) 7650                   d) 25245

Bài 2:

a) 804   b) 462       c) 1018           d) 978

Bài 3:

a) hắn = 8547

b) hắn = 2541

c) hắn = 7920

d) hắn = 682

Bài 4:

Đ/s: 860 học tập sinh

Xem thêm: bài 26 khtn 7 chân trời sáng tạo

Bài 5:

Đ/s: 3555 con hạc

Để thạo Lúc thực hiện những bài xích toán lớp 4 nhân với số sở hữu nhì chữ số thì những em cần thiết siêng năng thực hiện bài xích luyện gia tăng kỹ năng, tăng kỹ năng tính nhẩm nhanh chóng. Cùng với bại liệt con cái rất có thể theo đuổi dõi học tập những khóa đào tạo và huấn luyện toán bên trên mamnonconmeovang.edu.vn nhé.