phép nhân và phép chia hai phân số

Giải bài xích tập luyện Toán lớp 5 tập luyện 1

I. Giải Toán lớp 5 trang 11

Đáp án và Hướng dẫn giải bài xích 1, 2, 3 trang 11 SGK Toán 5: Ôn tập luyện phép nhân và phép chia hai phân số gom những em hiểu rằng kỹ năng và kiến thức của bài xích cơ hội tiến hành phép nhân và phép chia hai phân số, cơ hội phần mềm kỹ năng và kiến thức nhằm thực hiện bài xích tập luyện phần mềm thực hành thực tế.

Bạn đang xem: phép nhân và phép chia hai phân số

Giải Toán lớp 5 trang 11 bài xích 1

Tính:

a) \dfrac{3}{10}\times \dfrac{4}{9} ;

b) \dfrac{6}{5}:\dfrac{3}{7} ;

c) \dfrac{3}{4}\times \dfrac{2}{5} ;

d)\dfrac{5}{8}:\dfrac{1}{2} .

e) 4 \times \dfrac{3}{8} ;

f) 3:\dfrac{1}{2} ;

g) \dfrac{1}{2}:3.

Hướng dẫn giải:

a) Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

b) Muốn phân tách nhị phân số cho 1 phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

c) Tính và rút gọn gàng phân số

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 1:

a)\dfrac{3}{10}\times\dfrac{4}{9}=\dfrac{3\times 4}{10\times 9}=\dfrac{3\times 2\times 2}{5\times 2\times 3 \times3}=\dfrac{2}{5\times 3}=\dfrac{2}{15}

b)\dfrac{6}{5}:\dfrac{3}{7}=\dfrac{6}{5}\times\dfrac{7}{3}=\dfrac{42}{15}=\dfrac{14}{5}

c)\dfrac{3}{4}\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{3\times 2}{4\times 5}=\dfrac{6}{20}=\dfrac{3}{10}

d)\dfrac{5}{8}:\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{8}\times \dfrac{2}{1}=\dfrac{5\times 2}{8\times1}=\dfrac{10}{8}=\dfrac{5}{4}

e)4\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{4}{1}\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{4\times3}{1\times8}=\dfrac{12}{8}=\dfrac{3}{2}

f)3:\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{1}:\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{1}\times\dfrac{2}{1}=\dfrac{6}{1}=6

g)\dfrac{1}{2}:3=\dfrac{1}{2}:\dfrac{3}{1}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}

Giải Toán lớp 5 trang 11 bài xích 2

Tính

a)\dfrac{9}{10}\times\dfrac{5}{6}

b)\dfrac{6}{25}:\dfrac{21}{20}

c)\dfrac{40}{7}\times\dfrac{14}{5}

d)\dfrac{17}{13}:\dfrac{51}{26}

Hướng dẫn giải:

- Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

- Muốn phân tách nhị phân số cho 1 phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

- Tính và rút gọn gàng phân số

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 2:

a)\dfrac{9}{10}\times\dfrac{5}{6}=\dfrac{9\times5}{10\times6}=\dfrac{3\times3\times5}{2\times5\times2\times 3}=\dfrac{3}{4}

b)\displaystyle\dfrac{6}{25}:\dfrac{21}{20}=\dfrac{6}{25}\times\dfrac{20}{21}={{6\times20}\over{25\times 21}}=\dfrac{3\times2\times4\times5}{5\times5\times7\times3}=\dfrac{8}{35}

Xem thêm: hạt cần sa đực

c)\dfrac{40}{7}\times\dfrac{14}{5}=\dfrac{40\times14}{7\times5}=\dfrac{5\times8\times2\times7}{5\times7}=16

d)\displaystyle\dfrac{17}{13}:\dfrac{51}{26}=\dfrac{17}{13}\times\dfrac{26}{51}={{17\times26}\over{13\times 51}}=\dfrac{17\times2\times13}{13\times3\times17}=\dfrac{2}{3}

Giải Toán lớp 5 trang 11 bài xích 3

Một tấm bìa hình chữ nhật với chiều lâu năm \frac{1}{2} m, chiều rộng lớn \frac{1}{3} m. Chia tấm bìa cơ trở nên 3 phần cân nhau. Tính diện tích S của từng phần.

Hướng dẫn giải:

- Tính diện tích S tấm bìa tớ lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S từng phần tớ lấy diện tích S tấm bìa phân tách cho tới 3.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 3:

Diện tích tấm bìa là:

\displaystyle\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\;(m^2)

Diện tích từng phần là:

\displaystyle{1\over 6}:3={1\over{18}}\;(m^2)

Đáp số: \frac{1}{18} (m2).

>> Bài tiếp theo: Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn số

II. Lý thuyết Ôn tập luyện phép nhân và phép chia hai phân số

a) Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

Ví dụ: \dfrac{2}{7}\times\dfrac{5}{9}=\dfrac{2\times 5}{7\times9}=\dfrac{10}{63}

b) Muốn phân tách nhị phân số cho 1 phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược:

Ví dụ:

\dfrac{4}{5}:\dfrac{3}{8}=\dfrac{4}{5}\times\dfrac{8}{3}=\dfrac{32}{15}

Các đặc điểm của phép tắc nhân phân số:

+) Tính hóa học gửi gắm hoán : Khi thay đổi vị trí những phân số nhập một tích thì tích của bọn chúng bất biến.

+) Tính hóa học kết hợp: Khi nhân một tích nhị phân số với phân số loại tía, tớ hoàn toàn có thể nhân phân số loại nhất với tích của nhị phân số sót lại.

+ Tính hóa học phân phối: Khi nhân một tổng nhị phân số với phân số loại tía, tớ hoàn toàn có thể nhân theo thứ tự từng phân số của tổng với phân số loại tía rồi với mọi thành phẩm này lại cùng nhau.

+ Nhân với số 1: Phân số này nhân với cùng một cũng bởi vì chủ yếu phân số cơ.

Lưu ý: tớ thông thường vận dụng những đặc điểm của phép tắc nhân phân số trong những bài xích tính thời gian nhanh.

Nắm cứng cáp được những kỹ năng và kiến thức lý thuyết này, những em tiếp tục áp dụng giải những bài xích tập luyện bên dưới và đối chiếu so sánh thành phẩm giải của tớ.

>> Chi tiết: Lý thuyết Ôn tập luyện phép nhân và phép chia hai phân số

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ hỗ trợ toàn cỗ lời nói giải SGK và VBT Toán 5 của từng bài học kinh nghiệm khiến cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kĩ năng giải Toán và ôn tập luyện cho những bài xích ganh đua học tập kì. Toàn cỗ tư liệu bên trên phía trên đề được vận chuyển không lấy phí nhằm dùng.

III. Bài tập luyện Ôn tập luyện phép nhân và phép chia hai phân số lớp 5

  • Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 8: Ôn tập luyện phép nhân và phép chia hai phân số
  • Giải Vở rèn luyện Toán lớp 5 tập luyện 1: Ôn tập: Phép nhân và phép tắc phân tách những phân số
  • Bài tập luyện Toán lớp 5: Phép nhân và phép tắc phân tách nhị phân số

IV. Bài tập luyện đánh giá con kiến thức

Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 12, 13, 14: Hỗn số

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 10: Ôn tập luyện phép tắc nằm trong và phép tắc trừ nhị phân số

Toán lớp 5 trang 11 phần Giải bài xích 1, 2, 3 SGK Toán 5: Ôn tập luyện phép nhân và phép chia hai phân số với lời nói giải cụ thể rõ nét từng bài xích tập luyện theo gót khuông công tác chuẩn chỉnh SGK gom những em ôn luyện, tập luyện kĩ năng giải Toán Chương 1 lớp 5. Sau phía trên mời mọc những em nằm trong tìm hiểu thêm.

Giải bài xích tập luyện trang 11 SGK Toán 5: Ôn tập luyện phép nhân và phép chia hai phân số với cách thức giải và lời nói giải cụ thể cho tới từng dạng bài xích tập luyện cho những em học viên tìm hiểu thêm, cầm được cơ hội giải những dạng toán phép nhân và phép chia hai phân số chuẩn chỉnh nhất, việc với lời nói văn, khối hệ thống lại những kỹ năng và kiến thức Toán 5 chương 1: Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ lệ thành phần. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích S. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 5 rộng lớn tuy nhiên ko cần thiết sách giải.

Xem thêm: giải sgk toán cánh diều 10

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt Vở bài xích tập luyện Toán lớp 5  hoặc đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 và đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo gót chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng của cục Giáo Dục. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn quốc nhằm mục tiêu mang đến cho tới học viên lớp 5 những đề ôn ganh đua học tập kì unique nhất. Mời những em nằm trong quý cha mẹ vận chuyển không lấy phí đề ganh đua về và ôn luyện.

Tham khảo những dạng bài xích tập luyện môn Toán khác:

  • Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5: Ôn tập luyện đối chiếu nhị phân số
  • Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5: Luyện tập luyện phân số thập phân
  • Giải bài xích 1, 2, 3 trang 10 SGK Toán 5: Ôn tập luyện phép tắc nằm trong và phép tắc trừ nhị phân số

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và học hành những môn học tập lớp 5, VnDoc mời mọc những thầy thầy giáo, những bậc cha mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng biệt giành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 5. Rất ao ước sẽ có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.