quá khứ của know

Bạn đang được tìm hiểu kiếm cách phân chia động kể từ know? Động kể từ này ở bảng 360 động kể từ bất quy tắc giờ đồng hồ Anh. Cụ thể “know” Khi được phân chia vào cụ thể từng tình huống tiếp tục như vậy nào? Bài ghi chép tiếp sau đây Monkey tiếp tục cung ứng bảng tổ hợp những tình huống xẩy ra Khi phân chia động kể từ này rất đầy đủ nhất. Xem ngay lập tức để tìm hiểu vấn đề cụ thể !

Know - Ý nghĩa và cơ hội dùng

Bạn đang xem: quá khứ của know

Ở phần này, tao tiếp tục tìm hiểu hiểu những tình huống dùng động kể từ know, cơ hội phát âm và những ý nghĩa sâu sắc cơ bạn dạng của động kể từ này. 

V1, V2 và V3 của know

Know là 1 trong những động kể từ bất quy tắc, động kể từ này khá thông thườn vô văn rằng và văn ghi chép giờ đồng hồ Anh. 

Dưới đó là những tình huống dùng động kể từ know (bao bao gồm động kể từ vẹn toàn thể, quá khứ của know và phân kể từ 2 của know) 

V1 của Know

(Infinitive - động kể từ vẹn toàn thể)  

V2 của Know

(Simple past - động kể từ vượt lên trên khứ)

V3 của Know

(Past participle - vượt lên trên khứ phân từ) 

To know

knew

known

Cách vạc âm know (US/ UK)

Dưới đó là vạc âm so với những dạng động kể từ của "know" 

Phát âm know (dạng vẹn toàn thể) 

 • Phiên âm UK - /nəʊ/
 • Phiên âm US - /nəʊ/

Phát âm Knows (chia động kể từ ở thời điểm hiện tại thứ bậc 3 số ít) 

 • Phiên âm UK - /nəʊz/
 • Phiên âm US - /nəʊz/

Phát âm Knew (động kể từ quá khứ của know)

 • Phiên âm UK - /njuː/
 • Phiên âm US - /njuː/

Phát âm Known (phân kể từ 2 của know)

 • Phiên âm UK - /nəʊn/
 • Phiên âm US - /nəʊn/

Phát âm Knowing (dạng V-ing)

 • Phiên âm UK - /ˈnəʊɪŋ/
 • Phiên âm US - /ˈnəʊɪŋ/

Nghĩa của động kể từ know

Know: Biết, nắm vững, nhận thấy, thân quen biết ai (có vấn đề về gì đó) 

Ex: 

 • Now I know you are a teacher (giờ tôi biết các bạn là giáo viên) 

 • She have many friends but she just know half of them (cô ấy có tương đối nhiều các bạn tuy nhiên cô ấy chỉ biết nửa vô số họ) 

 • Do you know Peter? (bạn sở hữu biết Peter không?) 

Một số cấu hình câu, cụm động kể từ với know: 

 • To be known vĩ đại sb: Quen nằm trong với ai 

 • Make oneself known vĩ đại somebody: Tự ra mắt với ai

 • Know about sth: Hiểu biết/ nhận ra về cái gì 

 • Know of sb/sth: Có vấn đề về… 

Cách phân chia động kể từ know bám theo dạng

Chia động kể từ know theo phương thức là phân chia bám theo những kiểu dáng không giống nhau của know. Động kể từ know được chia thành 4 dạng tại đây.

Các dạng

Cách chia

Ví dụ

To_V

Nguyên thể sở hữu “to”

To know

She wants vĩ đại know everything about me 

Bare_V

Nguyên thể (không sở hữu “to”)

know

I don’t know if I can come yet, but I’ll let you know tomorrow 

Gerund

Danh động từ

knowing

There’s no way of knowing what was on her mind.

Past Participle

Phân kể từ II

known

I should have known she would feel this way

Cách phân chia động kể từ know trong những thì giờ đồng hồ anh

Dưới đó là bảng tổ hợp cơ hội phân chia động kể từ know vô 13 thì giờ đồng hồ anh. Nếu vô câu chỉ có một động kể từ “know” đứng ngay lập tức sau công ty ngữ thì tao phân chia động kể từ này bám theo công ty ngữ bại.

Chú thích:

 • HT: thì hiện nay tại

 • QK: thì vượt lên trên khứ

 • TL: thì tương lai

 • HTTD: hoàn thành xong tiếp diễn
 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

THÌ

I

You

He/ she/ it

We

You

They

HT đơn

know

know

knows

know

know

know

HT tiếp diễn

am knowing

are knowing

is knowing

are knowing

are knowing

are knowing

HT trả thành

have known

have known

has known

have known

have known

have known

HT HTTD

have been

knowing

have been

knowing

has been

knowing

have been

knowing

have been

knowing

have been

knowing

QK đơn

knew

knew

knew

knew

knew

knew

QK tiếp diễn

was knowing

were knowing

was knowing

were knowing

were knowing

were knowing

QK trả thành

had known

had known

had known

had known

had known

had known

QK HTTD

had been

knowing

had been

knowing

had been

knowing

had been

knowing

had been

knowing

had been

knowing

TL đơn

will know

will know

will know

will know

Xem thêm: bỗng rượu

will know

will know

TL gần

am going

to know

are going

to know

is going

to know

are going

to know

are going

to know

are going

to know

TL tiếp diễn

will be knowing

will be knowing

will be knowing

will be knowing

will be knowing

will be knowing

TL trả thành

will have

known

will have

known

will have

known

will have

known

will have

known

will have

known

TL HTTD

will have

been knowing

will have

been knowing

will have

been knowing

will have

been knowing

will have

been knowing

will have

been knowing


Xem thêm: Cách phân chia động kể từ Fly vô giờ đồng hồ anh

Cách phân chia động kể từ know vô cấu hình câu đặc biệt

 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

 

I

You

He/ she/ it

We

You

They

Câu ĐK loại 2 - Mệnh đề chính

would know

would know

would know

would know

would know

would know

Câu ĐK loại 2

Biến thế của mệnh đề chính

would be

knowing

would be

knowing

would be

knowing

would be

knowing

would be

knowing

would be

knowing

Câu ĐK loại 3 - Mệnh đề chính

would have

known

would have

known

would have

known

would have

known

would have

known

would have

known

Câu ĐK loại 3

Biến thế của mệnh đề chính

would have

been knowing

would have

been knowing

would have

been knowing

would have

been knowing

would have

been knowing

would have

been knowing

Câu giả thiết - HT

know

know

know

know

know

know

Câu giả thiết - QK

knew

knew

knew

knew

knew

knew

Câu giả thiết - QKHT

had known

had known

had known

had known

had known

had known

Câu giả thiết - TL

Should know

Should know

Should know

Should know

Should know

Should know


Qua nội dung bài viết cách phân chia động kể từ know vừa phải rồi, Monkey tin cậy chắc chắn các bạn đang được hiểu và tiếp tục đơn giản và dễ dàng lựa chọn dạng động kể từ know thích hợp nhằm phân chia bám theo bài xích luyện ngữ pháp đòi hỏi, hoặc làm đúng động kể từ này vô tiếp xúc giờ đồng hồ Anh. Dường như, hãy nhờ rằng bám theo dõi phân mục học giờ đồng hồ Anh kể từ Monkey từng ngày nhằm nhận thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích nhé. 

Xem thêm: bơ lạt là gì