sách toán 8

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

Bạn đang xem: sách toán 8

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 được Sở Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Cuốn sách bao gồm nhị phần : Đại số và Hình Học.Mỗi phần bao gồm nhị luyện tổ hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích luyện đại số và hình học tập.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

  • Bài 1. Nhân đơn thức với rất nhiều thức

  • Bài 2. Nhân nhiều thức với rất nhiều thức

  • Bài 3. Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

  • Bài 4. Những hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)

  • Bài 5. Những hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)

  • Bài 6. Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử vị cách thức đặt điều nhân tử chung

  • Bài 7. Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử vị cách thức người sử dụng hằng đẳng thức

  • Bài 8. Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử vị cách thức group hạng tử

  • Bài 9. Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử bằng phương pháp kết hợp nhiều phương pháp

  • Bài 10. Chia đơn thức mang đến đơn thức

  • Bài 11. Chia nhiều thức mang đến đơn thức

  • Bài 12. Chia nhiều thức một thay đổi tiếp tục chuẩn bị xếp

  • Ôn luyện chương I: Phép nhân và luật lệ phân tách những nhiều thức

  • Đề đánh giá 15 phút – Chương 1 – Đại số 8

  • Đề đánh giá 45 phút ( 1 tiết) – Chương 1 – Đại số 8

 • CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

  • Bài 1. Phân thức đại số

  • Bài 2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân thức

  • Bài 3. Rút gọn gàng phân thức

  • Bài 4. Quy đồng hình mẫu thức nhiều phân thức

  • Bài 5. Phép với những phân thức đại số

  • Bài 6. Phép trừ những phân thức đại số

  • Bài 7. Phép nhân những phân thức đại số

  • Bài 8. Phép phân tách những phân thức đại số

  • Bài 9. Biến thay đổi những biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

  • Ôn luyện chương II: Phân thức đại số

  • Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Đại số 8

  • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

  • Bài 1. Tứ giác

  • Bài 2. Hình thang

  • Bài 3. Hình thang cân

  • Bài 4. Đường khoảng của tam giác, của hình thang

  • Bài 5. Dựng hình vị thước và compa. Dựng hình thang

  • Bài 6. Đối xứng trục

  • Bài 7. Hình bình hành

  • Bài 8. Đối xứng tâm

  • Bài 9. Hình chữ nhật

  • Bài 10. Đường trực tiếp tuy vậy song với cùng 1 đường thẳng liền mạch mang đến trước

  • Bài 11. Hình thoi

  • Bài 12. Hình vuông

  • Ôn luyện chương I: Tứ giác

 • CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

  • Bài 1. Đa giác. Đa giác đều

  • Bài 2. Diện tích hình chữ nhật

  • Bài 3. Diện tích tam giác

   Xem thêm: ác quỷ anime nam ngầu

  • Bài 4. Diện tích hình thang

  • Bài 5. Diện tích hình thoi

  • Bài 6. Diện tích nhiều giác

  • Ôn luyện chương II: Đa giác. Diện tích nhiều giác

  • Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Hình học tập 8

  • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học tập 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – TOÁN 8

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

  • Bài 1. Mở đầu về phương trình

  • Bài 2. Phương trình số 1 một ẩn và cơ hội giải

  • Bài 3. Phương trình đem được về dạng ax + b = 0

  • Bài 4. Phương trình tích

  • Bài 5. Phương trình chứa chấp ẩn ở mẫu

  • Bài 6. Giải việc bằng phương pháp lập phương trình

  • Bài 7. Giải việc bằng phương pháp lập phương trình (tiếp)

  • Ôn luyện chương III: Phương trình số 1 một ẩn

 • CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

  • Bài 1. Liên hệ thân thuộc trật tự và luật lệ cộng

  • Bài 2. Liên hệ thân thuộc trật tự và luật lệ nhân

  • Bài 3. Bất phương trình một ẩn

  • Bài 4. Bất phương trình số 1 một ẩn

  • Bài 5. Phương trình chứa chấp vệt độ quý hiếm tuyệt đối

  • Ôn luyện chương IV: Bất phương trình số 1 một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

  • Bài 1. Định lí Ta – let vô tam giác

  • Bài 2. Định lí hòn đảo và hệ ngược của quyết định lí Ta – let

  • Bài 3. Tính hóa học đàng phân giác của tam giác

  • Bài 4. Khái niệm nhị tam giác đồng dạng

  • Bài 5. Trường phù hợp đồng dạng loại nhất

  • Bài 6. Trường phù hợp đồng dạng loại hai

  • Bài 7. Trường phù hợp đồng dạng loại ba

  • Bài 8. Các tình huống đồng dạng của tam giác vuông

  • Bài 9. Ứng dụng thực tiễn của tam giác đồng dạng

  • Ôn luyện chương III: Tam giác đồng dạng

 • CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

  • Bài 1. Hình vỏ hộp chữ nhật

  • Bài 2. Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp)

  • Bài 3. Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

  • Bài 4. Hình lăng trụ đứng

  • Bài 5. Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng

  • Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

  • Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

  • Bài 8. Diện tích xung xung quanh của hình chóp

  • Bài 9. Thể tích của hình chóp đều

  • Ôn luyện chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

 • ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN 8

  • Ôn luyện thời điểm cuối năm – Đại số – Toán 8

  • Ôn luyện thời điểm cuối năm – Hình học tập – Toán 8

   Xem thêm: mèo đáng yêu