sinx căn3 cosx=1

Câu hỏi:

25/06/2019 60,189

Xét phương trình: sinx+3cosx=1

Bạn đang xem: sinx căn3 cosx=1

12sinx+32cosx=12

cosπ3sinx+sinπ3cosx=12

cosπ3sinx+sinπ3cosx=12

sinx+π3=12

sinx+π3=sinπ6

x+π3=π6+k2πx+π3=5π6+k2π,k

x=π6+k2πx=π2+k2π,k

Chọn A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phương trình cosx.cos7x=cos3x.cos5x (1)

Phương trình nào là tại đây tương tự với phương trình (1)

A. sin5x =0

B. cos4x=0

C. sin4x=0

D. cos3x=0

Câu 2:

Giải phương trình cos3x + cos2x - cosx - 1 = 0

A. x=±2π3+k2π,x=kπk

B. x=π3+k2π,x=π2+k2πk

C. x=±π3+k2πk

D. Đáp án khác

Câu 3:

Giải phương trình 2sin2x + 3sin2x = 3

A. x=π6+kπ,k

Xem thêm: con gai co tinh trung khong

B. x=π3+kπ,k

C. x=kπ,k

D. x=π3+k2π,k

Câu 4:

Giải phương trình (2cosx - 1)(2sinx + cosx) = sin2x - sinx

A. x=±π3+k2πk

B. x=π3+k2π,x=π2+k2πk

C. x=π4+kπk

D. Cả A và C đều trúng.

Câu 5:

Giải phương trình: sinx + cosx + 1 + sin2x + cos2x = 0

A. x=2π3+k2π,x=π4+kπ,k

Giải phương trình: sinx + cosx + 1 + sin2x + cos2x = 0 (ảnh 4)

C. x=±2π3+k2π,k

Giải phương trình: sinx + cosx + 1 + sin2x + cos2x = 0 (ảnh 5)

Câu 6:

Tìm số nghiệm x0;14 nghiệm trúng phương trình:

cos3x - 4cos2x + 3cosx - 4 = 0

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: con gai mat trinh co hien tuong gi

D. 4