skills 2 unit 4 lớp 7


1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen to tát a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen to tát the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter to tát invite someone to tát a street painting festival, using the following cues.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: skills 2 unit 4 lớp 7

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Discuss the question below with a partner. 

(Thảo luận thắc mắc với bằng hữu.)

What bởi you know about street painting?

(Bạn biết gì về vẽ tranh giành đàng phố?)

Lời giải chi tiết:

Street painting is a size of artwork that is displayed in public on surrounding buildings, on streets, trains and other publicly viewed surfaces.

(Vẽ tranh giành trên phố là 1 trong những dạng kiệt tác thẩm mỹ và nghệ thuật được trưng bày trước công bọn chúng bên trên những tòa ngôi nhà xung xung quanh, bên trên trên phố, xe cộ lửa và những mặt phẳng được coi công khai minh bạch không giống.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to tát a man talking about street painting and tick () the words you hear.

(Nghe một người nam nhi nói tới hình ảnh trên phố và ghi lại (✓) vô những kể từ chúng ta nghe được.)

1. artists ❑ (họa sĩ / nghệ sĩ)             

2. music ❑ (âm nhạc)               

3. painting ❑ (bức vẽ)

4. enjoy ❑ (thích / tận thưởng / thưởng thức)                   

5. museum ❑ (bảo tàng)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began to tát draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to tát enjoy and take part in them. Many of them are không tính phí too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the tư vấn of artists and volunteers. It is không tính phí for everyone. About 100,000 visitors come to tát enjoy it. About 600 artists work on the pavement to tát make the street a huge art gallery!

Tạm dịch:

Vẽ tranh giành trên phố - hoặc thẩm mỹ và nghệ thuật trên phố - là 1 trong những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật lâu lăm. Vào thế kỷ 16, những người nghệ sỹ chính thức vẽ bên trên vỉa hè vì thế phấn. Ngày ni, chúng ta cũng có thể thấy những sự khiếu nại vẽ tranh giành trên phố ở từng toàn bộ điểm. Chúng thú vị nhiều người cho tới hương thụ và nhập cuộc. hầu hết vô số bọn chúng cũng không tính phí. Vì vậy, hãy nhập cuộc và trở nên một người nghệ sỹ của chủ yếu mình!

Một trong mỗi sự khiếu nại lớn số 1 ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh giành trên phố Lake Worth. Nó chính thức vô năm 1994 và lúc này ra mắt vô mon Hai thường niên với việc tương hỗ của những người nghệ sỹ và tự nguyện viên. Nó không tính phí mang lại toàn bộ quý khách. Khoảng 100.000 lượt khách hàng cho tới hương thụ. Khoảng 600 người nghệ sỹ thao tác làm việc bên trên vỉa hè nhằm đổi thay trên phố trở nên một chống trưng bày thẩm mỹ và nghệ thuật khổng lồ!

Lời giải chi tiết:

1. artists 2. painting 3. enjoy

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen to tát the passage again and choose the correct answers.

(Nghe lại đoạn văn và lựa chọn đáp án đích thị.)

1. Street painting began ______.

(Vẽ tranh giành trên phố chính thức...)

A. in the 16th century (vào thế kỉ 16)

B. in the 6th century (vào thế kỉ 6)

C. in 1994 (vào năm 1994)

2. At a street painting sự kiện, you can ______.

(Ở sự khiếu nại vẽ tranh giành trên phố, chúng ta cũng có thể...)

A. buy a painting (mua tranh giành vẽ)

B. talk to tát artists (trò chuyện với những họa sĩ)

C. become an artist (trở trở nên một họa sĩ)

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ______.

(Lễ hội vẽ tranh giành trên phố hồ nước Worth ra mắt...)

A. only sometimes (chỉ đua thoảng)

B. every month (mỗi tháng)

C. every year (mỗi năm)

4. About ______ artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng ... họa sỹ nhập cuộc Lễ hội vẽ tranh giành trên phố hồ nước Worth.)

A. 100,000

B. 600

C. 60 

Phương pháp giải:

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began to tát draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to tát enjoy and take part in them. Many of them are không tính phí too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the tư vấn of artists and volunteers. It is không tính phí for everyone. About 100,000 visitors come to tát enjoy it. About 600 artists work on the pavement to tát make the street a huge art gallery!

Tạm dịch:

Vẽ tranh giành trên phố - hoặc thẩm mỹ và nghệ thuật trên phố - là 1 trong những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật lâu lăm. Vào thế kỷ 16, những người nghệ sỹ chính thức vẽ bên trên vỉa hè vì thế phấn. Ngày ni, chúng ta cũng có thể thấy những sự khiếu nại vẽ tranh giành trên phố ở từng toàn bộ điểm. Chúng thú vị nhiều người cho tới hương thụ và nhập cuộc. hầu hết vô số bọn chúng cũng không tính phí. Vì vậy, hãy nhập cuộc và trở nên một người nghệ sỹ của chủ yếu mình!

Một trong mỗi sự khiếu nại lớn số 1 ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh giành trên phố Lake Worth. Nó chính thức vô năm 1994 và lúc này ra mắt vô mon Hai thường niên với việc tương hỗ của những người nghệ sỹ và tự nguyện viên. Nó không tính phí mang lại toàn bộ quý khách. Khoảng 100.000 lượt khách hàng cho tới hương thụ. Khoảng 600 người nghệ sỹ thao tác làm việc bên trên vỉa hè nhằm đổi thay trên phố trở nên một chống trưng bày thẩm mỹ và nghệ thuật khổng lồ!

Lời giải chi tiết:

1. A: Street painting began in the 16th century.

(Vẽ tranh giành trên phố chính thức vào thế kỉ 16.)

Thông tin: In the 16th century artists began to tát draw on the pavement using chalk. 

(Vào thế kỷ 16, những người nghệ sỹ chính thức vẽ bên trên vỉa hè vì thế phấn.)

2. C:  At a street painting sự kiện, you can become an artist.

(Ở sự khiếu nại vẽ tranh giành trên phố, chúng ta cũng có thể trở trở nên một họa sỹ.)

Thông tin: So join in and become an artist yourself!

(Vì vậy, hãy nhập cuộc và trở nên một người nghệ sỹ của chủ yếu mình!)

3. C: The Lake Worth Street Painting Festival happens every year.

(Lễ hội vẽ tranh giành trên phố hồ nước Worth ra mắt mỗi năm.)

Thông tin: One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the tư vấn of artists and volunteers. 

(Một trong mỗi sự khiếu nại lớn số 1 ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh giành trên phố Lake Worth. Nó chính thức vô năm 1994 và lúc này ra mắt vô mon Hai thường niên với việc tương hỗ của những người nghệ sỹ và tự nguyện viên.)

4. B: About 600 artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng 600 họa sỹ nhập cuộc Lễ hội vẽ tranh giành trên phố hồ nước Worth.)

Thông tin: About 600 artists work on the pavement to tát make the street a huge art gallery!

(Khoảng 600 người nghệ sỹ thao tác làm việc bên trên vỉa hè nhằm đổi thay trên phố trở nên một chống trưng bày thẩm mỹ và nghệ thuật khổng lồ!)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: góc sáng tạo em là học sinh lớp 3

Writing

4. Read the following letter and choose the correct answers.

(Đọc bức thư sau và lựa chọn câu vấn đáp đích thị.)

28 Pham Van Dong Rd. Ha Noi

Nov 15, đôi mươi...

Hey Jack,

Let's go to tát see the water puppet show this Saturday night at 8 p.m. At the show, you can see how artists control the puppets on water. I'm sure you'll lượt thích it. It's at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. How about meeting at 7:45 outside the theatre? Let bu know if you can make it.

Looking forward to tát seeing you there.

Best,

Chau 

1. This letter is from Chau to tát ___________.

(Bức thư này kể từ Châu gửi cho tới...)

A. a friend (một người bạn)

B. a teacher (một giáo viên)

C. an old man (một ông lão)

2. Chau writes this letter to tát ________.

(Châu ghi chép bức thư này nhằm...)

A. order Jack to tát perform a show (yêu cầu Jack trình biểu diễn một tiết mục)

B. invite Jack to tát see a show (mời Jack lên đường coi một mùng trình diễn)

C. make a complaint (đưa đi ra lời nói phàn nàn)

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

28 đàng Phạm Văn Đồng, Hà Nội

15 mon 11, đôi mươi ...

Này, Jack,

Hãy nằm trong lên đường coi múa rối nước vô tối loại Bảy tuần này khi 8 giờ tối nhé. Tại lịch trình, chúng ta cũng có thể coi cơ hội những người nghệ sỹ tinh chỉnh những con cái rối bên trên mặt mũi nước. Tôi chắc chắn là các bạn sẽ mến nó. Nó ở 57B đàng Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Gặp nhau khi 7:45 ngoài rạp nhé? Hãy mang lại tôi biết chúng ta cũng có thể cho tới hay là không nhé. Mong tiếp tục gặp gỡ chúng ta ở cơ.

Thân ái,

Châu

Lời giải chi tiết:

1 - A. This letter is from Chau to tát a friend.

(Bức thư của Châu gửi cho tới một người chúng ta.)

Thông tin: Hey Jack, => cơ hội xưng hô dành riêng cho chính mình bè 

2 - B. Chau writes this letter to invite Jack to tát see a show.

(Châu ghi chép bức thư này nhằm chào Jack lên đường coi một lịch trình.)

Thông tin: Let's go to tát see the water puppet show…. (Hãy lên đường coi lịch trình múa rối nước ….)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a letter to tát invite someone to tát a street painting festival, using the following cues.

(Viết thư chào ai cơ cho tới Lễ hội vẽ tranh giành trên phố, dùng những khêu ý sau.)

- Event: Street Painting Festival

(Sự kiện: Lễ hội vẽ tranh giành đàng phố)

- Start time: 9 o'clock, Sunday morning

(Thời gian lận bắt đầu: 9h, sáng sủa Chủ nhật)

- Place: Central Rd.

(Địa điểm: Central Rd.)

- Activities: meeting street artists, drawing pictures on the street

(Hoạt động: gặp mặt những họa sỹ trên phố, vẽ tranh giành bên trên đàng phố)

- Time to tát meet: 8:45 

(Thời gian lận gặp gỡ nhau: 8:45)

Lời giải chi tiết:

468 Lang St, Ha Noi

Nov 12, 2021

Hi Nam,

Let's go to tát see the Street Painting Festival this Sunday morning at 9 a.m. At the festival, you can meet street artists, draw pictures on the street. I'm sure you'll lượt thích it. It's at Central Rd.t. How about meeting at 8:45 at the bus stop? Let bu know if you can make it.

Looking forward to tát seeing you there.

Best,

Linh

Tạm dịch:

468 đàng Láng, Hà Nội

12 mon 11 năm 2021

Chào Nam,

Hãy lên đường coi Lễ hội Vẽ tranh giành Đường phố vô sáng sủa Chủ nhật này khi 9h sáng sủa. Tại liên hoan, chúng ta cũng có thể gặp mặt những người nghệ sỹ trên phố, vẽ tranh giành bên trên trên phố. Tôi chắc chắn là các bạn sẽ mến nó. Nó ở Central Rd. Gặp chúng ta khi 8:45 ở bến xe cộ buýt thì sao? Hãy mang lại tôi biết nếu như chúng ta cũng có thể cho tới.

Mong sẽ tiến hành gặp gỡ chúng ta ở cơ.

Thân ái,

Linh


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank to tát go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to tát complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Project

  1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the sự kiện (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going to tát organise a music show. Decide on the following.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the tin nhắn and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the tin nhắn again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going to tát have a musical performance to tát celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention to tát the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What bởi you know? Work in groups and choose the correct answer to tát each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related to tát the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use lượt thích, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write lượt thích, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using lượt thích, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using lượt thích, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using lượt thích, as ... as, or different from.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: phân tích bài quê hương tế hanh

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.