so sánh quang tổng hợp và hóa tổng hợp

Đề bài

Phân biệt quang quẻ tổng phù hợp với hoá tổ hợp.

Bạn đang xem: so sánh quang tổng hợp và hóa tổng hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quang thích hợp là quy trình tổ hợp những hóa học cơ học kể từ những hóa học vô sinh (CO2 và H2O) nhờ tích điện độ sáng bởi những sắc tố quang quẻ thích hợp hấp phụ được đem hóa và thu thập trong số thích hợp hóa học cơ học.

Hóa tổ hợp là quy trình tổ hợp hóa học cơ học không giống nhau nhờ tích điện của những phản xạ ôxi hóa.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: cách chữa bỏng dầu ăn

Sự giống như và không giống nhau đằm thắm quang quẻ tổ hợp và hoá tổng hợp:

- Giống nhau: Đều tổ hợp hóa học cơ học đặc thù mang lại khung hình kể từ những hóa học vô sinh.

- Khác nhau:

Xem thêm: use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the same line

+ Hoá tổng hợp: đồng hoá CO2 nhờ tích điện của những phản xạ ôxi hoá nhằm tổ hợp những hóa học cơ học đặc thù mang lại khung hình.

+ Quang tổng hợp: tổ hợp những hóa học cơ học kể từ những hóa học vô sinh nhờ tích điện độ sáng bởi những sắc tố quang quẻ thích hợp hấp phụ, được đem hoá và tích luỹ ở dạng tích điện chất hóa học tiềm ẩn trong số thích hợp hóa học cơ học của tế bào.

Loigiaihay.com