soạn văn 7 thực hành tiếng việt trang 19

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: soạn văn 7 thực hành tiếng việt trang 19

Câu 1 (trang 18, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm về phó từ để xác định

Lời giải chi tiết:

Câu

Phó từ

Bổ sung ý nghĩa

a

chưa

phủ định mang lại động từ gieo

b

đã

thời gian giảo mang lại động từ thì thầm

c

Vẫn

tiếp tục, tiếp diễn, ko có gì thay cho đổi vào thời điểm được nói đến của trạng thái mang lại động từ còn

Đã

thời gian giảo mang lại động từ vơi

cũng

khẳng định về một sự tương đương nhau của hiện tượng, trạng thái mang lại động từ bớt

d

hay

thường xuyên mang lại động từ nhắm

được

biểu thị việc vừa nói đến đã có được kết quả mang lại động từ đoán

lắm

mức độ mang lại tính từ tiến bộ

Những

số lượng mang lại danh từ buổi chiều, bông hoa

một

số lượng mang lại danh từ hôm

đ

vẫn

tiếp tục, tiếp diễn mang lại động từ giúp

những

số lượng mang lại danh từ lúc

chỉ

giới hạn phạm vi mang lại động từ khuây khỏa

lại

lặp lại, tái diễn mang lại động từ đứng

e

mọi

số lượng mang lại danh từ tiếng

đều

đồng nhất về tính chất của nhiều đối tượng mang lại tính từ vô ích

Câu 2

Câu 2 (trang 19, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về phó từ để trả lời

Lời giải chi tiết:

Câu

Xem thêm: soạn văn 7 nói và nghe

Phó từ

Bổ sung ý nghĩa

a

sẽ

thời gian giảo mang lại động từ lớn

b

đã

thời gian giảo mang lại động từ về

c

cũng

khẳng định về một sự tương đương nhau của hoạt động mang lại động từ cho

d

quá

mức độ được đánh giá là cao hơn nữa hẳn mức bình thường mang lại động từ quen

được

biểu thị việc vừa nói đến đã kết quả mang lại động từ xa rời

Câu 3

Câu 3 (trang đôi mươi, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Sử dụng phó từ để mở rộng, từ đó thấy được sự sự so sánh về nghĩa của các trường hợp

Lời giải chi tiết:

a. 

Trời vẫn tối → bổ sung ý nghĩa tiếp diễn

Trời sắp tối → bổ sung ý nghĩa thời gian

Trời tối quá → bổ sung ý nghĩa mức độ

Trời rất tối → bổ sung ý nghĩa mức độ

b. 

Bọn trẻ thường đá bóng ngoài sân → bổ sung ý nghĩa tiếp diễn

Bọn trẻ đã đá bóng ngoài sân → bổ sung ý nghĩa thời gian

Bọn trẻ vẫn đá bóng ngoài sân → bổ sung ý nghĩa tiếp diễn

Bọn trẻ còn đá bóng ngoài sân → bổ sung ý nghĩa thời gian

Câu 4

Câu 4 (trang đôi mươi, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc và xác định biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết:

Biện pháp nhân hóa: “mầm đã thì thầm”→ làm mang lại hạt mầm trở nên có hồn, gần gũi và sinh động như một con cái người

Câu 5

Câu 5 (trang đôi mươi, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Em thử thay cho thế các từ được gợi ý và nhận xét sự thay cho đổi của nội dung

Lời giải chi tiết:

Không thể thay cho thế từ “phả” bằng từ “tỏa” hoặc “quyện” vì: “phả” gợi được sự lan tỏa thành luồng của làn tương đối, còn “tỏa” chỉ gợi được sự lan truyền, “quyện” gợi sự bện chặt.

Câu 6

Câu 6 (trang đôi mươi, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Em hãy phát âm kĩ từ dềnh dàng và đối chiếu với nội dung của đoạn thơ để chọn ý nghĩa phù hợp nhất

Lời giải chi tiết:

- Theo em, từ dềnh dàng nhập đoạn thơ sau nên được hiểu ngầm theo đuổi nghĩa thứ (1).

Xem thêm: toán lớp 3 có 2 lời giải

- Em có thể xác định như vậy vì: 

+ Có từ chùng chình diễn tả hành động cố ý làm chậm chạp để kéo dài thời gian

+ Có từ vội vã miêu tả trạng thái rất vội, hết sức muốn giành thủ thời gian giảo mang lại kịp