sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Lý thuyết sự đồng thay đổi, nghịch ngợm thay đổi của hàm sốKí hiệu K là 1 trong khoảng chừng, một quãng hoặc 50% khoảng chừng. Xem cụ thể

Tính đơn điệu của hàm số

Bạn đang xem: sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số, tham khảo sự thay đổi thiên, tính đơn điệu của hàm số, ĐK nhằm hàm số đồng thay đổi - nghịch ngợm biến

Xem cụ thể

Câu chất vấn 1 trang 4 SGK Giải tích 12Từ đồ dùng thị (H.1, H.2) hãy đã cho thấy những khoảng chừng tăng, rời của hàm số (y = cos x) bên trên đoạn (displaystyle left[ {{{ - pi } over 2};,{{3pi } over 2}} right]) và những hàm số (displaystyle hắn = left| x right|) bên trên khoảng chừng (displaystyle left( { - infty ; + infty } right)). Xem điều giải

Câu chất vấn 2 trang 5 SGK Giải tích 12

Xét những hàm số sau và đồ dùng thị của chúng Xét lốt đạo hàm của hàm số và điền vô bảng ứng.

Xem điều giải

Câu chất vấn 3 trang 7 SGK Giải tích 12Khẳng quyết định ngược lại với quyết định lí bên trên với đúng không nào ? ... Xem điều giải Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12Tìm những khoảng chừng đơn điệu của những hàm số: Xem điều giải

Bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng

Xem điều giải

Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12Chứng minh rằng hàm số Xem điều giải Các dạng toán về việc đồng thay đổi, nghịch ngợm thay đổi của hàm sốMột số dạng bài bác thông thường gặp Xem cụ thể