tại sao mục tiêu asean lại nhấn mạnh đến sự ổn định

Đề bài

Tại sao tiềm năng của ASEAN lại nhấn mạnh vấn đề tới việc ổn định toan.

Bạn đang xem: tại sao mục tiêu asean lại nhấn mạnh đến sự ổn định

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Mục chi của ASEAN nhẫn mạnh tới việc ổn định toan vì:

Xem thêm: giải unit 1 lớp 10

- Các nước Khu vực Đông Nam Á có tương đối nhiều dân tộc bản địa, một trong những dân tộc bản địa phân bổ rộng lớn, không tuân theo biên cương vương quốc, điều này khiến cho trở ngại vô cai quản lí, ổn định toan chủ yếu trị, xã hội  ở từng nước.

- Là điểm kí thác trét của khá nhiều nền văn hóa truyền thống rộng lớn bên trên trái đất, những tôn giáo và phong tục tập luyện quán nhiều đa dạng chủng loại.

- Có sự giành chấp, phức tạp về biên cương, hòn đảo, vùng đại dương (vấn đề đại dương Đông) bởi nhiều vẹn toàn nhân nên yên cầu cần được ổn định toan nhằm trở nên tân tiến.

Xem thêm: văn bản mây và sóng lớp 6

- Trong lịch sử vẻ vang, những nước Khu vực Đông Nam Á từng bị cuộc chiến tranh xâm lăng, chủ yếu trị mất mặt ổn định toan.

- Sự ổn định toan vô chống sẽ không còn tạo nên cớ nhằm những quyền năng phía bên ngoài can thiệp vô việc làm nội cỗ của chống.

mamnonconmeovang.edu.vn