tất cả các số có 6 chữ số

Tiếp sau phần kỹ năng về số ngẫu nhiên, Vuihoc.vn tiếp tục ra mắt cho tới những em về phần kỹ năng tiếp theo sau. Đó là Toán lớp 4 Các số đem 6 chữ số. Các em hãy nằm trong học tập và ghi ghi nhớ nhé!

Tiếp nối phần kỹ năng về số ngẫu nhiên, Vuihoc.vn tiếp tục ra mắt cho tới những em về phần kỹ năng tiếp theo sau. Đó là Toán lớp 4 Các số đem 6 chữ số. Các em hãy nằm trong học tập và ghi ghi nhớ nhé!

Bạn đang xem: tất cả các số có 6 chữ số

1. Ôn lại mối quan hệ đằm thắm đơn vị chức năng những mặt hàng ngay lập tức kề

Đầu tiên, những em hãy nằm trong ôn lại những phần kỹ năng cần thiết tương quan nhưng mà tất cả chúng ta tiếp tục học tập. Mối mối quan hệ Một trong những mặt hàng này thế nào, tất cả chúng ta hãy ôn lại nhé!

 • 1 đơn vị chức năng =1
 • 10 đơn vị chức năng = 1 chục = 10
 • 10 chục = 1 trăm =100
 • 10 trăm = 1 ngàn =1 000
 • 10 ngàn = 1 chục ngàn = 10 000

2. Giới thiệu về hàng nghìn nghìn

Tiếp nối kỹ năng phía trên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể suy ra:

 • 10 chục ngàn = 100 ngàn. Viết số: 100 000

Toán lớp 4 những số đem 6 chữ số

 • Viết số: 432516

       Đọc số: Bốn trăm phụ thân mươi nhị ngàn năm trăm mươi sáu

3. Cách viết lách và gọi những số cho tới 6 chữ số

3.1. Cách gọi, cơ hội viết: 

Cách gọi toán lớp 4 những số đem 6 chữ số

3.2. Ví dụ: 

• Số: 136 789.            

Đọc là: Một trăm phụ thân mươi sáu ngàn bảy trăm tám mươi chín.           

• Số: Hai trăm linh chín ngàn một trăm tư mươi bảy.             

Viết là: 209 147. 

4. Bài luyện áp dụng gọi viết lách những số đem 6 chữ số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

4.1. Đề bài

Bài 1: Cho những số sau: 450 731; 200 582; 570 004; 

a) Đọc những số trên

b) Sắp xếp những số bên trên theo đòi trật tự kể từ nhỏ cho tới lớn

Bài 2: Viết từng số sau trở thành tổng:

134 780; 305 600; 899 111; 900 500

Bài 3: Viết tiếp 3 số ngẫu nhiên tương thích nhập địa điểm trống:

a) 100 000; 200 000; 300 000;...

b) 350 000; 400 000; 450 000;...

c) 110 000; 210 000; 310 000;...

d) 145 000; 345 000; 545 000;...

Bài 4: Viết số, biết số cơ gồm:

a) Hai trăm ngàn, nhị chục ngàn, nhị ngàn, nhị trăm, nhị chục và nhị đơn vị chức năng.

b) Năm trăm ngàn, năm ngàn và năm đơn vị chức năng.

4.2. Lời giải toán lớp 4 bài bác những số đem 6 chữ số

Bài 1: 

a) Các số gọi thứu tự là:

Bốn trăm năm mươi ngàn bảy trăm phụ thân mươi mốt

Hai trăm ngàn năm trăm tám mươi hai

Năm trăm bảy mươi ngàn ko trăm linh tư

b) Sắp xếp theo đòi trật tự kể từ nhỏ cho tới lớn: 200 582; 450 731; 570 004.

Bài 2: 

134 780= 100 000+30 000+4 000+700+80

305 600= 300 000+ 5 000+ 600

899 111= 800 000+90 000+ 9 000+ 100+10+1

900 500= 900 000+ 500

Bài 3: 

a) 100 000; 200 000; 300 000; 400 000; 500 000; 600 000.

b) 350 000; 400 000; 450 000; 500 000; 550 000; 600 000.

c) 110 000; 210 000; 310 000; 410 000; 510 000; 610 000.

d) 145 000; 345 000; 545 000; 745 000; 945 000; 1 145 000.

Bài 4: 

a) Ta có: 200 000+20 000+2 000+ 200+20+2= 222 222

Xem thêm: công nghệ 10 cánh diều ôn tập chủ đề 1

b) Ta có: 500 000+ 5 000+ 5= 505 005

5. Bài luyện tự động luyện toán lớp 4 gọi viết lách những số đem 6 chữ số (Có đáp án)

5.1. Đề bài toán lớp 4 những số đem sáu chữ số

Toán lớp 4 những số đem 6 chữ số bài bác tập

5.2. Đáp án toán lớp 4 những số đem 6 chữ số

Bài 1: 

a) 

Bốn trăm nhị mươi lăm ngàn ko trăm mươi một

Hai trăm mươi tư ngàn sáu trăm linh năm 

Bảy trăm ngàn ko trăm năm mươi mốt

b) 700 051; 425 011; 214 605

Bài 2:

 • 987 089= 900 000+80 000+7 000+ 80+9
 • 123 456= 100 000+20 000+ 3 000+ 400+50+6
 • 561 000= 500 000+60 000+1 000
 • 409 005= 400 000+ 9 000+ 5

Bài 3:

a) 210 000; 230 000; 250 000; 270 000; 290 000

b) 145 000; 150 000; 155 000; 160 000; 165 000

c) 111 000; 222 000; 333 000; 444 000; 555 000

d) 530 000; 560 000; 590 000; 620 000; 650 000

Bài 4: 

a) 362 251

b) 506 007

6. Giải bài bác luyện sách giáo khoa bài học kinh nghiệm toán lớp 4 những số đem 6 chữ số

6.1. Đề bài: 

Bài 1: Viết theo đòi mẫu

học toán lớp 4 những số đem 6 chữ số

Học toán lớp 4 những số đem 6 chữ số

Bài 2: Viết theo đòi mẫu

Bài luyện toán 4 những số đem 6 chữ số

Bài 3: Đọc những số sau: 96 315; 796 315; 106 315; 106 827.

Bài 4: Viết những số sau:

a) Sáu mươi phụ thân ngàn một trăm mươi lăm;

b) Bảy trăm nhị mươi phụ thân ngàn chín trăm phụ thân mươi sáu;

c) Chín trăm tư mươi phụ thân ngàn một trăm linh ba;

d) Tám trăm sáu mươi ngàn phụ thân trăm bảy mươi hai;

6.2. Đáp án

Bài 1: 

Giải vấn đề lớp 4 những số đem 6 chữ số

Viết số: 52 3453

Đọc số: Năm trăm nhị mươi phụ thân ngàn tư trăm năm mươi phụ thân.

Bài 2: 

làm vấn đề lớp 4 những số đem 6 chữ số

Bài 3:

 • 96 315 gọi là: Chín mươi sáu ngàn phụ thân trăm mươi lăm
 • 796 315 gọi là: Bảy trăm chín mươi sáu ngàn phụ thân trăm mươi lăm
 • 106 315 gọi là: Một trăm linh sáu ngàn phụ thân trăm mươi lăm
 • 106 827 gọi là: Một trăm linh sáu ngàn tám trăm nhị mươi bảy.

Bài 4: 

a) 63 115

b) 723 936

Xem thêm: soạn tiếng anh lớp 7 global success

c) 943 103

d) 860 372

Hi vọng là bọn chúng tôi đã thích nghi với Toán lớp 4 những số đem 6 chữ số một cơ hội không thiếu. Chúng bản thân hãy bên nhau rèn luyện nhiều hơn nữa qua quýt những bài học kinh nghiệm không giống của Vuihoc.vn nhé.