terminate là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈtɜː.mə.nət/

Ngoại động từ[sửa]

terminate ngoại động từ /ˈtɜː.mə.nət/

Bạn đang xem: terminate là gì

 1. Vạch số lượng giới hạn, toan số lượng giới hạn.
 2. Làm kết thúc, kết đôn đốc, triển khai xong, dứt.
  to terminate one's work — triển khai xong công việc

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

terminate nội động từ /ˈtɜː.mə.nət/

 1. Xong, kết đôn đốc, dứt, kết viên, kết liễu.
  the meeting terminated at 9 o'clock — cuộc mít tinh ranh kết đôn đốc vô hồi 9 giờ
 2. Tận nằm trong vì như thế (chữ, kể từ... ).
  words terminating in s’' — những kể từ tận nằm trong vì như thế s

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

Xem thêm: thứ 5 vui vẻ

terminate /ˈtɜː.mə.nət/

Xem thêm: bản phiên âm tiếng anh

 1. Giới hạn.
 2. Cuối nằm trong, tận nằm trong.

Tham khảo[sửa]

 • "terminate". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)