thể tích hình chữ nhật

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: thể tích hình chữ nhật

Tải về bạn dạng PDF

Tính thể tích một hình vỏ hộp chữ nhật rất đơn giản nếu như khách hàng biết chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao của chính nó. WikiHow thời điểm hôm nay tiếp tục chỉ dẫn các bạn điều này.

 1. 1

  Xác toan chiều lâu năm của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều lâu năm là cạnh lâu năm nhất của mặt mày phẳng phiu hình chữ nhật ở phía bên trên hoặc phía bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật.

  • Ví dụ: Chiều lâu năm = 5 centimet.
 2. 2

  Xác toan chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều rộng lớn là cạnh sớm nhất của mặt mày phẳng phiu hình chữ nhật phía trên hoặc bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật.

  • Ví dụ: Chiều rộng lớn = 4 centimet.
 3. 3

  Xem thêm: khu rung bi mat

  Xác toan độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều cao là cạnh đứng của hình vỏ hộp chữ nhật. Quý Khách hãy tưởng tượng về một hình chữ nhật phẳng phiu, độ cao là loại nâng một hình chữ nhật phẳng phiu lên trở nên một khối phụ vương chiều.

  • Ví dụ: Chiều cao = 3 centimet.
 4. 4

  Tính tích số của phụ vương đơn vị chức năng chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao. Quý Khách rất có thể nhân phụ vương quá số đó lại cùng nhau theo dõi bất kể trật tự nào là vẫn đi ra nằm trong thành quả. Vậy công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là: thể tích (V) = chiều lâu năm (l) * chiều rộng lớn (w) * độ cao (h) hoặc V=l*w*h.

  • Ví dụ: V = 5 (cm) * 4 (cm) * 3 (cm) = 60 (cm3).
 5. 5

  Đáp án của khách hàng nên theo dõi đơn vị chức năng khối. Tính thể tích Có nghĩa là các bạn thao tác làm việc nhập một không khí phụ vương chiều. Chỉ cần thiết tính đi ra thành quả và bịa đặt đơn vị chức năng khối đi kèm theo. Bất kể đơn vị chức năng cộng đồng là gì (mét, đềximét hoặc xentimét), các bạn vẫn nên thể hiện đáp án vị đơn vị chức năng khối.

  • Đáp số 60 sẽ tiến hành ghi chép trở nên 60 cm3.

  Quảng cáo

Về bài bác wikiHow này

Trang này đã và đang được phát âm 388.894 lượt.

Xem thêm: bỗng rượu

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?