thi tuyển sinh lớp 10 2023

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra thủ đô hà nội công tía đề đua và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Bạn đang xem: thi tuyển sinh lớp 10 2023

Đề đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 1.

 Đáp án môn đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng xem xét, bên trên đáp án môn Toán đem bổ sung cập nhật tăng đáp án nhập tình huống sỹ tử hiểu sai sót đề bài xích là lốt âm tự đề đua bị in lù mù.

Trước cơ, vào trong ngày 12/6, một trong những cha mẹ vẫn ý kiến đề nghị với Sở GD&ĐT thủ đô hà nội về sự việc đề đua Toán lớp 10 bị in lù mù khiến cho con trẻ của mình chúng ta lầm lẫn và sai đáp án.

Sau cơ, Sở GD&ĐT thủ đô hà nội vẫn thao tác với Hội đồng đi ra đề đua và những phần tử tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ thành phẩm xác minh, bên trên niềm tin đảm bảo an toàn quyền hạn và sự công bình tối nhiều mang đến sỹ tử, Sở GD&ĐT thủ đô hà nội vẫn lãnh đạo Hội đồng đi ra đề đua bổ sung cập nhật đáp án nhập tình huống học viên hiểu sai sót là đem lốt (-) tự mực in ko rõ rệt. Việc chấm bài xích tiếp tục theo gót đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài xích đem sự hiểu sai sót.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội năm 2023 - Hình ảnh 4.

 Đề đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 6.

Xem thêm: cách làm cơm mẻ

 Đáp án môn đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 7.

Đề đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 11.

Đáp án môn đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô hà nội 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn gọi tải: 

Xem thêm: nước nào có diện tích lớn nhất thế giới

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội