thủ tục đổi hộ chiếu hết hạn

Thủ tục thay đổi hộ chiếu không còn hạn

Bạn đang xem: thủ tục đổi hộ chiếu hết hạn

Thủ tục thay đổi hộ chiếu không còn hạn

1. Hộ chiếu là gì?

Hộ chiếu là sách vở và giấy tờ nằm trong quyền chiếm hữu của Nhà nước, vì thế phòng ban sở hữu thẩm quyền của nước ta cấp cho mang lại công dân nước ta dùng nhằm xuất cảnh, nhập cư, minh chứng quốc tịch và nhân thân thích.

Hộ chiếu sở hữu gắn chíp năng lượng điện tử là hộ chiếu sở hữu gắn khí giới năng lượng điện tử lưu lưu giữ vấn đề được mã hóa của những người đem hộ chiếu và chữ ký số của những người cấp cho.

2. Thời hạn của hộ chiếu

Tại Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019 quy lăm le về thời hạn của hộ chiếu như sau:

2.1. Thời hạn của hộ chiếu nước ngoài uỷ thác, hộ chiếu công vụ

Hộ chiếu nước ngoài uỷ thác, hộ chiếu công vụ sở hữu thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm;

Có thể được gia hạn một thứ tự không thật 03 năm.

2.2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông

Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy lăm le như sau:

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người kể từ đầy đủ 14 tuổi tác trở lên trên sở hữu thời hạn 10 năm và ko được gia hạn;

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người ko đầy đủ 14 tuổi tác sở hữu thời hạn 05 năm và ko được gia hạn;

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho theo dõi giấy tờ thủ tục rút gọn gàng sở hữu thời hạn không thật 12 mon và ko được gia hạn.

Như vậy, hộ chiếu phổ thông ko được gia hạn mà mỗi khi hộ chiếu chuẩn bị quá hạn dùng sẽ tiến hành tiến hành giấy tờ thủ tục cấp cho lại hộ chiếu phổ thông không giống.

3. Thủ tục thay đổi hộ chiếu không còn hạn

3.1. Đối tượng được thay đổi hộ chiếu phổ thông không còn hạn

Tại Điều 14 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019 quy lăm le công dân nước ta được kiểm tra cấp cho hộ chiếu phổ thông trừ tình huống quy lăm le bên trên Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019 như sau:

- Người ko chấp hành đưa ra quyết định xử trị vi phạm hành chủ yếu về hành động vi phạm quy lăm le bên trên khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoặc 7 Điều 4 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019, cụ thể:

+ Cố ý cung ứng vấn đề sai thực sự sẽ được cấp cho, gia hạn, phục sinh hoặc về báo tổn thất sách vở và giấy tờ xuất nhập cư.

+ Làm fake, dùng sách vở và giấy tờ xuất nhập cư fake nhằm xuất cảnh, nhập cư hoặc di chuyển, trú ngụ ở quốc tế.

+ Tặng, mang lại, mua sắm, buôn bán, mượn, mang lại mượn, mướn, mang lại mướn, cầm đồ, nhận cầm đồ sách vở và giấy tờ xuất nhập cảnh;

Hủy hoại, tẩy xóa, thay thế sách vở và giấy tờ xuất nhập cư.

+ Sử dụng sách vở và giấy tờ xuất nhập cư trái khoáy quy lăm le của pháp lý, thực hiện tác động xấu xí cho tới đáng tin tưởng hoặc tạo ra thiệt sợ hãi cho tới quyền lợi của Nhà nước.

+ Lợi dụng xuất cảnh, nhập cư nhằm xâm phạm bình yên vương quốc, trật tự động, tin cậy xã hội của nước ta, quyền và quyền lợi hợp lí của phòng ban, tổ chức triển khai hoặc tính mạng của con người, sức mạnh, quyền và quyền lợi hợp lí của cá thể.

+ Xuất cảnh, nhập cư trái khoáy phép;

Tổ chức, môi giới, trợ giúp, chứa chấp chấp, lấp ỉm, tạo ra ĐK cho tất cả những người không giống xuất cảnh, nhập cư trái khoáy phép; hỗ tương biên cương vương quốc nhưng mà ko thực hiện giấy tờ thủ tục theo dõi quy lăm le.

+ Cản trở, kháng người thực hành công vụ trong công việc cấp cho sách vở và giấy tờ xuất nhập cư hoặc trấn áp xuất nhập cư.

- Người bị tạm thời đình xuất cảnh, trừ tình huống quy lăm le bên trên khoản 12 Điều 37 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019

- Trường thích hợp vì thế nguyên do quốc chống, bình yên theo dõi đưa ra quyết định của Sở trưởng Sở Quốc chống, Sở trưởng Sở Công an.

3.2. Hồ sơ thay đổi hộ chiếu phổ thông không còn hạn

Xem thêm: đặc sản kon tum

(1) Bản sao giấy tờ khai sinh hoặc trích lục khai sinh so với người ko đầy đủ 14 tuổi;

(2) Hộ chiếu phổ thông cấp cho thứ tự sớm nhất so với người và đã được cấp cho hộ chiếu;

Trường thích hợp hộ chiếu bị tổn thất nên kèm cặp đơn báo tổn thất hoặc thông tin về sự vẫn tiêu thụ đơn của phòng ban sở hữu thẩm quyền quy lăm le bên trên Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019;

Mẫu TK01
Mẫu TK05

(3) Bản chụp Chứng minh dân chúng hoặc Thẻ căn cước công dân so với tình huống sở hữu sự thay cho thay đổi vấn đề về nhân thân thích đối với vấn đề nhập hộ chiếu vẫn cấp cho thứ tự sát nhất;

(4) Bản chụp sở hữu xác nhận sách vở và giấy tờ vì thế phòng ban sở hữu thẩm quyền của nước ta cấp cho minh chứng người đại diện thay mặt hợp lí so với người tổn thất năng lượng hành động dân sự, người dân có trở ngại nhập trí tuệ, thực hiện căn nhà hành động theo dõi quy lăm le của Sở luật Dân sự, người ko đầy đủ 14 tuổi tác.

Trường thích hợp bạn dạng chụp không tồn tại xác nhận thì xuất trình bạn dạng chủ yếu nhằm đánh giá, so sánh.

(Khoản 2 Điều 14 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019)

3.3. Thủ tục đổi hộ chiếu phổ thông quá hạn trực tiếp

Căn cứ Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019 quy lăm le về sự cấp cho hộ chiếu phổ thông ở nội địa như sau:

Bước 1: Người ý kiến đề nghị cấp cho hộ chiếu nộp tờ khai theo dõi khuôn mẫu vẫn điền không thiếu thốn vấn đề, 02 hình họa chân dung và sách vở và giấy tờ tương quan theo dõi Mục 3.2;

Xuất trình Chứng minh dân chúng, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn độ quý hiếm dùng.

Bước 2: Người được uỷ thác trọng trách sở hữu trách cứ nhiệm tiêu thụ tờ khai, hình họa chân dung, sách vở và giấy tờ liên quan;

Bước 3: Kiểm tra, so sánh với vấn đề nhập Thương hiệu tài liệu vương quốc về xuất cảnh, nhập cư của công dân Việt Nam;

Bước 4: Chụp hình họa, tích lũy vân tay của những người ý kiến đề nghị cấp cho hộ chiếu sở hữu gắn chíp năng lượng điện tử thứ tự đầu;

Bước 5: Cấp giấy tờ hứa hẹn trả thành quả.

Trong thời hạn 08 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày tiêu thụ, phòng ban Quản lý xuất nhập cư Công an cấp cho tỉnh trả thành quả cho tất cả những người ý kiến đề nghị.

Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày tiêu thụ, Cơ quan liêu Quản lý xuất nhập cư Sở Công an trả thành quả cho tất cả những người ý kiến đề nghị.

Đối với tình huống quy lăm le bên trên khoản 4 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019, thời hạn xử lý không thật 03 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày tiêu thụ.

Trường thích hợp ko cấp cho hộ chiếu, Cơ quan liêu Quản lý xuất nhập cư vấn đáp vị văn bạn dạng, nêu nguyên do.

Người ý kiến đề nghị cấp cho hộ chiếu sở hữu đòi hỏi nhận thành quả bên trên vị trí không giống với phòng ban theo dõi quy lăm le bên trên khoản 7 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019 thì nên trả phí công ty fake phân phát.

3.4. Thủ tục thay đổi hộ chiếu phổ thông quá hạn online

>>> Xem thêm thắt Thủ tục cấp cho hộ chiếu phổ thông online

3.5. Địa điểm thay đổi hộ chiếu phổ thông không còn hạn

Đề nghị cấp cho hộ chiếu kể từ thứ tự loại nhị tiến hành bên trên Cơ quan liêu Quản lý xuất nhập cư Công an cấp cho tỉnh điểm tiện lợi hoặc Cơ quan liêu Quản lý xuất nhập cư Sở Công an.

(Khoản 5 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019)

4. Thủ tục gia hạn hộ chiếu nước ngoài uỷ thác, hộ chiếu công vụ 

>>> Xem thêm thắt Thủ tục ý kiến đề nghị gia hạn hộ chiếu mới mẻ nhất

Thủ tục thực hiện hộ chiếu phổ thông online

Xem thêm: nói với con phân tích

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi dành riêng cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, sung sướng lòng gửi về E-Mail [email protected].