thực hành tiếng việt lớp 7 trang 64 kết nối tri thức

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: thực hành tiếng việt lớp 7 trang 64 kết nối tri thức

SỐ TỪ

Câu 1 (trang 64, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm và dấu hiệu nhận biết số từ

Lời giải chi tiết:

a. hai

b. một

c. tía chục

Câu 2

Câu 2 (trang 64, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm số từ chỉ số lượng ước chừng để xác định

Lời giải chi tiết:

a) mấy

b) vài

c) một hai

- Tìm và để câu với tía số từ chỉ số lượng ước chừng:

mỗi: Mỗi ngày tôi đều tưới cây ngoài vườn.

nhiều: Nhiều người mua đạp xe pháo bên trên đường dàn hàng, lạng lách, đánh võng rất nguy khốn hiểm

nắm: Mẹ em hoặc mang đến gà nắm thóc để ăn

Câu 3

Xem thêm: tháo vòng bao lâu thì đặt lại được

Câu 3 (trang 65, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về số từ và danh từ riêng

Lời giải chi tiết:

Từ Sáu nhập câu bên trên ko phải là số từ vì nó là danh từ riêng biệt chỉ thương hiệu của một người

Câu 4

Câu 4 (trang 65, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Em ghi nhớ lại những kỹ năng về danh kể từ chỉ đơn vị chức năng nhằm lấy ví dụ. Em demo phối kết hợp một vài kể từ ở trước và sau số kể từ và danh kể từ chỉ đơn vị chức năng nhằm dò xét đi ra sự không giống biệt

Lời giải chi tiết:

- Những trường hợp tương tự: hai mắt - song mắt, nhị tay - đôi bàn tay, nhị tai - song tai, nhị cái sừng - song sừng, nhị chiếc đũa - song đũa

- Sự sự khác biệt giữa nghĩa của cụm từ có số từ nhị và cụm từ có danh từ đơn vị đôi:

+ hai là số từ chỉ số lượng, dùng để đếm các sự vật

+ đôi là danh từ chỉ một tập hợp sự vật có nhị yếu tố cùng loại, tương ứng với nhau và làm thành một đơn vị thống nhất về mặt chức năng, công dụng

Câu 5

Câu 5 (trang 65, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm số từ chỉ số lượng ước chừng để tìm tía thành ngữ

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: nh4cl n2

- Ba mặt một lời

- Mồm năm miệng mười

- Ba chìm bảy nổi