tiếng anh 10 kết nối tri thức unit 6Lời giải bài xích tập dượt Unit 6: Gender Equality Tiếng Anh lớp 10 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 10 Unit 6.

Tiếng Anh 10 Unit 6: Gender Equality - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 10 kết nối tri thức unit 6

 • Từ vựng Unit 6 lớp 10:

  Xem chi tiết

 • Getting Started (trang 66, 67 Tiếng Anh lớp 10): 1. Read the conversation again. Decide whether the following... 2. Read the conversation again. Decide whether ...

  Xem điều giải

 • Language (trang 67, 68 Tiếng Anh lớp 10): Grammar 1. Listen and repeat. Pay attention... 2. Listen and mark the stressed syllables...

  Xem điều giải

 • Reading (trang 69, 70 Tiếng Anh lớp 10): 1. Match the sentences with the pictures... 2. Read the text and circle the correct meanings...

  Xem điều giải

 • Speaking (trang 70, 71 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Decide which jobs... 2. Work in pairs. Discuss why the jobs mentioned...

  Xem điều giải

Quảng cáo

 • Listening (trang 71 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs. Look at the picture... 2. Listen to tướng a talk about Valentina Tereshkova...

  Xem điều giải

 • Writing (trang 72 Tiếng Anh lớp 10): 1. Choose suitable information from the box... 2. Work in pairs. Do you think both men and women...

  Xem điều giải

  Xem thêm: o2 ra cuo

 • Communication and Culture (trang 73, 74 Tiếng Anh lớp 10): Everyday English 1. Listen and complete a conversation... 2. Work in pairs. Have similar conversations expressing agreement...

  Xem điều giải

 • Looking Back (trang 74 Tiếng Anh lớp 10): Pronunciation. Listen and mark... Vocabulary. Do the crossword. Use the words...

  Xem điều giải

 • Project (trang 75 Tiếng Anh lớp 10): Work in groups. Choose any class in your school...

  Xem điều giải

Quảng cáo

Xem tăng điều giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 10 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Unit 7: Viet Nam and International Organisations
 • Unit 8: New Ways To Learn
 • Review 3
 • Unit 9: Protecting The Environment
 • Unit 10: Ecotourism

Đã đem điều giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới mẻ những môn học