tiếng anh 10 unit 4 global success


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and answer the questions. 3. Find adjectives with the following suffixes in the conversation and write them below. 4. Find a verb or verb phrase in the conversation to tát complete each sentence.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 10 unit 4 global success

Video chỉ dẫn giải

Volunteering in a community 

(Làm công tác làm việc tình vẹn toàn nhập nằm trong đồng)

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Kim: Hi, Tam. I went to tát your house at 9 am, but you weren't there.

Tam: Oh, when you came, I was working as a volunteer at our local centre for community development.

Kim: Ah, I see. How did you become a volunteer there?

Tam: Just by chance. Last summer, while I was visiting the centre, I saw an advertisement for volunteers. I applied and my application was successful.

Kim: I also want to tát be a volunteer. I find community work very interesting.

Tam: I agree. Community service not only benefits the local area, but can also boost our confidence and help us learn many useful skills.

Kim: What are the regular activities organised by the centre?

Tam: Oh, there are endless opportunities for getting involved. For example, you can join a local environmental group to tát clean up the park once a week or volunteer at an orphanage.

Kim: Sounds good. How can I apply?

Tam: I'll tin nhắn you the khuông. You just fill it in and send it in.

Kim: Thanks so sánh much. I'm so sánh excited about volunteering at the centre.

Tam: No problem. Good luck. Hope your application is successful and you enjoy the work.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Kim: Chào Tâm. Tôi cho tới nhà của bạn khi 9h sáng sủa, tuy nhiên chúng ta không tồn tại ở ê.

Tâm: Ồ, khi chúng ta cho tới, tôi đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cách tân và phát triển xã hội địa hạt của công ty chúng tôi.

Kim: À, đi ra vậy. Làm thế nào là chúng ta phát triển thành một tự nguyện viên ở ê thế?

Tâm: Tình cờ thôi. Mùa hè năm ngoái, Khi tôi cho tới thăm hỏi trung tâm, tôi thấy một lăng xê dành riêng cho những tự nguyện viên. Tôi vẫn nộp đơn và đơn ứng tuyển chọn của tôi đã và đang được gật đầu đồng ý.

Kim: Tôi mong muốn phát triển thành một tự nguyện viên. Tôi thấy việc làm xã hội cực kỳ thú vị.

Tâm: Tôi đồng ý. Thương Mại Dịch Vụ xã hội không những mang đến quyền lợi cho tới chống địa hạt mà còn phải hoàn toàn có thể xúc tiến sự mạnh mẽ và tự tin của tất cả chúng ta và gom tất cả chúng ta học tập được không ít tài năng hữu ích.

Kim: Các hoạt động và sinh hoạt thông thường xuyên được tổ chức triển khai vày trung tâm là gì vậy bạn?

Tâm: Ồ, với vô số thời cơ nhằm nhập cuộc. Ví dụ: chúng ta cũng có thể nhập cuộc một group môi trường thiên nhiên ở địa hạt nhằm dọn dẹp và sắp xếp khu dã ngoại công viên hàng tuần một thứ tự hoặc tự nguyện bên trên trại trẻ con không cha mẹ.

Kim: Nghe hoặc đấy. Làm thế nào là tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc được?

Tâm: Tôi tiếp tục gửi biểu kiểu mẫu qua chuyện tin nhắn cho chính mình. quý khách chỉ việc điền nhập và gửi thư nhập.

Kim: Cảm ơn thật nhiều. Tôi cực kỳ hào hứng với hoạt động và sinh hoạt tự nguyện bên trên trung tâm.

Tâm: Không với gì. Chúc suôn sẻ. Hy vọng đơn ứng tuyển chọn của người tiêu dùng được gật đầu đồng ý và chúng ta quí việc làm này.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp những thắc mắc.)

1. What was Tam doing when Kim went to tát her house?

(Tâm đã trải gì Khi Kim cho tới mái ấm cô?)

2. What are some regular activities at the centre for community development?

(Một số hoạt động và sinh hoạt thông thường xuyên bên trên trung tâm vì như thế sự cách tân và phát triển xã hội là gì?)

3. How can Kim apply for volunteer work at the centre?

(Kim hoàn toàn có thể xin xỏ thực hiện tự nguyện viên bên trên trung tâm như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Tam was working as a volunteer at their local centre for community development.

(Tâm đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cách tân và phát triển xã hội ở địa hạt của mình.)

Thông tin:Tam: Oh, when you came, I was working as a volunteer at our local centre for community development.

(Tâm: Ồ, khi chúng ta cho tới, tôi đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cách tân và phát triển xã hội địa hạt của công ty chúng tôi.)

2. They are joining a local environmental group to tát clean up the park once a week or volunteering at an orphanage.

(Đó là nhập cuộc một group môi trường thiên nhiên địa hạt nhằm dọn dẹp và sắp xếp khu dã ngoại công viên hàng tuần một thứ tự hoặc thực hiện tự nguyện viên bên trên trại trẻ con không cha mẹ.)

Thông tin:

Kim: What are the regular activities organised by the centre?

(Các hoạt động và sinh hoạt thông thường xuyên được tổ chức triển khai vày trung tâm là gì?)

Tam: Oh, there are endless opportunities for getting involved. For example, you can join a local environmental group to tát clean up the park once a week or volunteer at an orphanage.

(Ồ, với vô số thời cơ nhằm nhập cuộc. Ví dụ: chúng ta cũng có thể nhập cuộc một group môi trường thiên nhiên ở địa hạt nhằm dọn dẹp và sắp xếp khu dã ngoại công viên hàng tuần một thứ tự hoặc tự nguyện bên trên trại trẻ con không cha mẹ.)

Xem thêm: giải sgk toán cánh diều 10

3. Kim has to tát fill the khuông in and send it in to tát apply for volunteer work at the centre.

(Kim nên điền nhập kiểu mẫu đơn và gửi nó nhằm ĐK thao tác làm việc tự nguyện bên trên trung tâm.)

Thông tin:

Kim: Sounds good. How can I apply?

(Nghe hoặc đấy. Làm thế nào là tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc được?)

Tam: I'll tin nhắn you the khuông. You just fill it in and send it in.

(Tôi tiếp tục gửi biểu kiểu mẫu qua chuyện tin nhắn cho chính mình. quý khách chỉ việc điền nhập và gửi thư nhập.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Find adjectives with the following suffixes in the conversation and write them below.

(Tìm những tính kể từ với những hậu tố sau nhập bài bác đối thoại và viết lách chúng nó vào bên dưới.)

-ed: ___________

-ing: __________

-ful: ___________

-less: __________

Lời giải chi tiết:

-ed: excited (hào hứng)

-ing: interesting (thú vị)

-ful: successful (thành công), useful (hữu ích, với ích)

-less: endless (vô hạn)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Find a verb or verb phrase in the conversation to tát complete each sentence.

(Tìm một động kể từ hoặc cụm động kể từ nhập cuộc đối thoại nhằm hoàn thành xong từng câu.)

1. Oh, when you came, I _______ as a volunteer at our local centre for community development.

2. Last summer, while I was visiting the centre, I _____ an advertisement for volunteer.

Lời giải chi tiết:

1. Oh, when you came, I was doing as a volunteer at our local centre for community development.

(Ồ, khi chúng ta cho tới, tôi đang khiến tự nguyện viên bên trên trung tâm cách tân và phát triển xã hội ở địa hạt của công ty chúng tôi.)

2. Last summer, while I was visiting the centre, I saw an advertisement for volunteer.

(Mùa hè năm ngoái, Khi tôi cho tới thăm hỏi trung tâm, tôi thấy một lăng xê về tự nguyện viên.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Language

  1. Listen to tát the sentences and circle the word with the stress you hear. 2. Listen again and practice saying the sentences in 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the following sentences using the correct forms of the words in 1. 3. Choose the correct word to tát complete each of the following sentences. 1. Choose the correct verb khuông in each of the following sentences. Combine the two sentences using when or while where appropriate.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Reading

  1. Work in pairs. Complete the mind map with popular volunteering activities for teenagers. Use the picture below to tát help you. 2. Read the text and choose the main idea. 3. Match the highlighted words in the text with their meanings. 4. Read the text again. Decide whether the following statements are True (T) or False (F). 5. Work in pairs. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Speaking

  1. Look at the following benefits of volunteering activities. Choose the THREE most important benefits. 2. Complete the following diagram with examples and details that explain the benefits of volunteering activities. 3. Work in groups. Give a presentation about the benefits of volunteering activities. Use the information in 2 and the expressions below to tát help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening

  1. Read the job advert and answer the questions. 2. Listen to tát an announcement and choose the best answer to tát complete each sentence. 3. Listen again and decide whether the following statement are True (T) or False (F). 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Writing

  1. Read an application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims. 2. Read the job advert and answer the question below. 3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: biểu hiện của nói tục chửi thề

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.