tiếng anh lớp 6 tập 2 trang 24

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 tập 2 trang 24

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Find one odd word / phrase in each question.

(Tìm một từ/ cụm kể từ ko nằm trong lọa trong những thắc mắc.)

1. A. volleyball

2. A. playground

3. A. running 

4. A. sports shoes

5. A. sporty       

B. badminton

B. ball 

B. cycling             

B. winter sports       

B. intelligent          

C. bicycle

C. racket

C. driving

C. goggles

C. fit

Lời giải chi tiết:

1. C         

2. A          

3. C

4. B       

5. B

1. C

A. bóng chuyền                  

B. cầu lông                   

C. xe cộ đạp

2. A

A. Sảnh nghịch tặc                         

B. bóng                      

C. vợt

3. C

A. chạy                               

B. lên đường xe đạp điện                

C. lái xe

4. B

A. giầy thể thao                  

B. thể thao mùa đông   

C. kính bơi

5. B

A. tầm vóc thể thao            

B. mưu trí            

C. một vừa hai phải vặn/ cân nặng đối

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Put the correct khuông of the verbs play, do or go in the blanks.

(Chia dạng chính của động kể từ play, bởi hoặc go nhập điểm rỗng tuếch.)

1. Duong can __________ karate.

2. Duy isn't reading now. He__________table tennis with his friend.

3. Michael __________swimming nearly every day.

4. Phong didn't play football yesterday. He __________fishing.

5. Khang __________volleyball last Saturday.

6. The girls __________ aerobics in the playground now.

Phương pháp giải:

- Thì thời điểm hiện tại đơn: S + V/ Vs/es. Dấu hiệu nhận biết: every day.

- Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn: S + am/ is/ are V-ing. Dấu hiệu nhận biết: now.

- Thì quá khứ đơn: S + Ved/ V2. Dấu hiệu nhận biết: yesterday, last…

- can + V (nguyên thể): với thể

Lời giải chi tiết:

1. do       

2. is playing    

3. goes  

4. went    

5. played        

6. are doing

1. Duong can do karate.

(Dương hoàn toàn có thể tấn công võ ka-ra-tê.)

2. Duy isn't reading now. He is playing table tennis with his friend.

(Hiện bên trên Duy ko gọi. Anh ấy đang được nghịch tặc bóng bàn với chúng ta của tôi.)

3. Michael goes swimming nearly every day.

(Michael lên đường tập bơi gần như là thường ngày.)             

4. Phong didn't play football yesterday. He went fishing.

(Hôm qua chuyện Phong ko nghịch tặc đá bóng. Anh ấy đã từng đi câu cá.)

5. Khang played volleyball last Saturday.

(Khang nghịch tặc bóng chuyền nhập loại Bảy tuần trước đó.)

6. The girls are doing aerobics in the playground now.

Xem thêm: địa lý 7 bài 5

(Các cô nàng đang được tập luyện thể dục thể thao tiết điệu nhập Sảnh nghịch tặc giờ đây.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Grammar

3. Put the verbs in brackets in the correct khuông.

(Đặt động kể từ nhập ngoặc ở dạng chính.)

1. The first Olympic Games (take) _______ place in Greece in 776 BC.

2. People (start) _______ lớn use computers about 50 years ago.

3. My brother (not like) _______to play games when he was small.

4. - What _______ you (do) _______ last weekend?

- I (cycle)_______   round the lake with my friends. Then I (watch) _______   TV in the afternoon.

Phương pháp giải:

Thì quá khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + Ved/ V2

- Dạng phủ định: S + didn’t V (nguyên thể)

- Dạng nghi kị vấn: Did + S + V (nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. took

2. started

3. didn't like

4. did you do/cycled/ watched

1. The first Olympic Games took place in Greece in 776 BC.

(Olympic Games trước tiên ra mắt ở Hy Lạp nhập năm 776 trước Công nguyên vẹn.)

2. People started to use computers about 50 years ago.

(Mọi người chính thức dùng PC khoảng chừng 50 năm vừa qua.)

3. My brother didn't like to play games when he was small.

(Anh trai tôi ko quí nghịch tặc trò nghịch tặc Khi anh ấy còn nhỏ.)

4. - What did you do last weekend?

(Bạn đã trải gì nhập vào buổi tối cuối tuần trước?)

- I cycled round the lake with my friends. Then I watched TV in the afternoon.

(Tôi giẫm xe cộ xung quanh hồ nước nằm trong bằng hữu. Sau tê liệt, tôi coi TV nhập giờ chiều.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. What bởi you say in these situations?

(Em thưa gì trong mỗi trường hợp này?)

1. Your friends are making a lot of noise.

(Bạn bè của em đang tạo ra tiếng ồn ào.)

=> Please, stop ______________.

2. The boy is watching TV for too long.

(Cậu nhỏ nhắn đang được coi TV quá lâu.)

=>______________ lớn play with your friends.

3. Some children are feeding the animals at the zoo, but it is not allowed.

(Một số trẻ nhỏ đang được cho những loài vật ở sở thú ăn, tuy nhiên điều này ko được luật lệ.)

=>______________the animals.

4. The teacher wants the boys lớn stand in line.

(Giáo viên ham muốn những phái nam sinh đứng nhập sản phẩm.)

=>______________.

5. Your mother tells you not lớn touch the dog.

(Mẹ của em bảo em ko được vấp nhập con cái chó.)

=>______________.

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

- Dạng khẳng định: V (nguyên thể)!

- Dạng phủ định: Don’t + V (nguyên thể)!

Lời giải chi tiết:

1. Please stop making noise.

(Làm ơn chớ thực hiện tiếng ồn ào.)

2. Go out lớn play with your friends.

(Ra ngoài nghịch tặc với chúng ta lên đường con cái.)

3. Don't feed the animals.

(Làm ơn chớ mang lại động vật hoang dã ăn.)

4. Stand in line, boys!

(Các em đứng nhập sản phẩm nhé.)

5. Don’t touch the dog.

(Con tránh việc vấp nhập con cái chó.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Fill each blank with ONE word lớn complete the passage.

(Điền vào cụ thể từng điểm rỗng tuếch với MỘT kể từ nhằm hoàn thành xong đoạn văn.)

Sports and games are very importart in our lives. We all can (1) ________ a sport, or a game, or watch sports events on TV or at the stadium. When you listen lớn the radio every day, you can always (2)________ sports news. When you open a newspaper, you will always find an article about your (3)________kind of game. Television Programmes about (4)________ are also very popular, and you can watch something interesting every day. Stories about (5)________sports stars are often very interesting.

Lời giải chi tiết:

1. play

2. hear

3. favourite

4. sports

5. famous

Xem thêm: bệnh u màng não sống được bao lâu

Sports and games are very importart in our lives. We all can playa sport, or a game, or watch sports events on TV or at the stadium. When you listen lớn the radio every day, you can always hearsports news. When you open a newspaper, you will always find an article about your favouritekind of game. Television Programmes about sportsare also very popular, and you can watch something interesting every day. Stories about famoussports stars are often very interesting.

Tạm dịch:

Thể thao và trò nghịch tặc đặc biệt cần thiết nhập cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta. Tất cả tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nghịch tặc một môn thể thao, hoặc một trò nghịch tặc, hoặc coi những sự khiếu nại thể thao bên trên TV hoặc bên trên Sảnh hoạt động. Khi chúng ta nghe đài từng ngày, chúng ta luôn luôn hoàn toàn có thể nghe được thông tin thể thao. Khi chúng ta banh một tờ báo, các bạn sẽ luôn luôn nhìn thấy một bài bác báo về trò nghịch tặc tuy nhiên chúng ta yêu thương quí. Các lịch trình truyền hình về thể thao cũng tương đối thông dụng và bạn cũng có thể coi nội dung nào là tê liệt thú vị thường ngày. Những mẩu truyện về những ngôi sao 5 cánh thể thao phổ biến thông thường đặc biệt thú vị.