tiếng anh lớp 8 unit 10Lời giải bài bác tập luyện Unit 10 lớp 8 Getting Started trang 104, 105 nhập Unit 10: Communication in the future Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 10.

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 10

Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

At the technology club

1 (trang 104 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Trang: Mark, we're having a Clip conference with Tech Savvy next Thursday, but ...

Mark: Hold on. Is that the technology club at the Japanese school?

Trang: Exactly. But I'm a bit worried. I've never had a Clip conference gọi.

Mark: You're kidding! Who doesn’t know how to lớn make a Clip call? Alright, let’s bởi a practice gọi now.

Trang: Hmm, what bởi I need to lớn bởi first?

Mark: It’s a piece of cake, Trang. Now, you sit in front of the computer. I'll connect with you via one of my tablets and ...

Trang: Sorry, but how can I adjust this webcam? It’s focusing on my forehead.

Mark: Use this button to lớn move it up or down, and this to lớn zoom in or out.

Trang: Thanks. And can you see mạ clearly on your tablet?

Quảng cáo

Mark: Yes, of course. We have a high-speed Internet connection here.

Trang: I hope the conference goes smoothly.

Mark: I'm sure it will. We should hold more Clip conferences lượt thích this in the future.

Trang: That's exactly how I feel.

Hướng dẫn dịch:

Trang: Mark, công ty chúng tôi sẽ sở hữu được một buổi họp Clip với Tech Savvy nhập loại Năm cho tới, tuy nhiên ...

Mark: Đợi vẫn. Đó liệu có phải là câu lạc cỗ technology ở ngôi trường học tập giờ Nhật không?

Trang: Chính xác. Nhưng tôi khá phiền lòng. Tôi ko khi nào mang 1 cuộc gọi hội nghị truyền hình.

Mark: Tôi đùa đấy! Ai ko biết phương pháp tiến hành cuộc gọi Clip chứ? Được rồi, hãy tiến hành một cuộc gọi thực hành thực tế tức thì giờ đây.

Trang: Hmm, tôi cần phải làm những gì trước?

Mark: Rất dễ dàng, Trang. Bây giờ, chúng ta ngồi trước PC. Tôi tiếp tục liên kết với chúng ta qua chuyện một trong mỗi Tablet của tôi và ...

Trang: Xin lỗi, tuy nhiên thực hiện thế này nhằm tôi rất có thể kiểm soát và điều chỉnh webcam này? Nó đang được triệu tập nhập trán tôi.

Quảng cáo

Mark: Sử dụng nút này nhằm dịch chuyển lên hoặc xuống và nhằm phóng to lớn hoặc thu nhỏ.

Trang: Cảm ơn. Và chúng ta có thể bắt gặp tôi rõ nét bên trên Tablet của bạn?

Mark: Ừ, tất yếu. Chúng tôi mang 1 liên kết Internet vận tốc cao ở phía trên.

Trang: Tôi kỳ vọng hội nghị ra mắt trơn tuột.

Mark: Tôi chắc chắn rằng nó sẽ bị như thế. Chúng tao nên tổ chức triển khai nhiều hội nghị truyền hình như vậy này nhập sau này.

Trang: Đó và đúng là xúc cảm của tôi.

2 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and circle the correct answer A, B, or C. (Đọc đoạn đối thoại một đợt tiếp nhữa và khoanh tròn trĩnh câu vấn đáp trúng A, B hoặc C)

1. What are Trang and Mark doing?

A. Practising a Clip gọi.

B. Making a gọi with Tech Sawy.

C. Learning how to lớn use a tablet.

2. What device does Trang need help with?

A. The tablet.

B. The computer.

C. The webcam.

3. Mark says that they should ___________ in the future.

A. have more Clip conferences

B. bởi more practice calls

C. have a high-speed Internet connection

Quảng cáo

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

1. Trang và Mark đang khiến gì?

Thực hành một cuộc gọi Clip.

2. Trang cần thiết hỗ trợ vũ khí gì?

Webcam.

3. Mark bảo rằng bọn họ nên tổ chức triển khai nhiều hội nghị truyền hình rộng lớn nhập sau này.

3 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the words and phrases in the conversation with their pictures. (Nối những kể từ và cụm kể từ trong khúc đối thoại với hình hình ảnh của chúng)

Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. d

2. a

3. b

4. e

5. c

Giải thích:

1. tablet: PC bảng

2. webcam: webcam

3. zoom in: phóng to

Xem thêm: bơ lạt là gì

4. Clip conference: hội nghị qua chuyện video

5. Internet connection: liên kết Internet

4 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Circle the words / phrases which are CLOSEST in meaning to lớn the underlined words / phrases. (Khoanh tròn trĩnh những kể từ / cụm kể từ ngay gần nghĩa nhất với những kể từ / cụm kể từ được gạch men chân)

1. Our English exam was a piece of cake. I got full marks on it.

A. easyB. difficult

2. You're kidding! I can’t believe Ms Mai and you are sisters.

A. seriousB. joking

3. I can't read the text on the computer screen. Can you zoom in on it?

A. make it biggerB. make it smaller

4. We need a high-speed Internet connection to lớn make Clip calls.

A. fastB. slow

5. That’s exactly how I feel. It's true that Clip conferences are very convenient.

A. I don't think sánh.B. You are absolutely right.

Đáp án:

1. A

2. B

3. A

4. A

5. B

Giải thích:

1. piece of cake = easy (dễ)

2. kidding = joking (đùa)

3. zoom in on it = make it bigger (phóng to)

4. high-speed = fast (nhanh)

5. That’s exactly how I feel. (Đó và đúng là xúc cảm của tôi.) = You are absolutely right. (Bạn trọn vẹn trúng.)

Hướng dẫn dịch:

1. Kỳ đua giờ Anh của công ty chúng tôi dễ dàng như ăn bánh. Tôi vẫn đem điểm vừa đủ về nó.

2. quý khách đang được đùa đấy! Tôi ko thể tin yêu rằng cô Mai và chúng ta là bà bầu.

3. Tôi ko gọi được chữ bên trên screen PC. quý khách rất có thể phóng to lớn nó lên không?

4. Chúng tôi cần thiết liên kết Internet vận tốc cao nhằm tiến hành cuộc gọi Clip.

5. Đó và đúng là xúc cảm của tôi. Đúng là hội nghị truyền hình rất rất tiện lợi.

5 (trang 105 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): QUIZ. Work in groups. Complete the diagram of the history of communication technology with the words and phrases from the box. (Hoàn trở nên sơ loại về lịch sử vẻ vang của technology truyền thông với những kể từ và cụm kể từ nhập hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. carrier pigeon

2. telephone

3. mobile phone

4. social network

Hướng dẫn dịch:

Thế kỷ 5: chim tình nhân câu trả thư

Thế kỷ 15: báo giấy

Thế kỷ 19: năng lượng điện thoại

1973: điện thoại cảm ứng địa hình đầu tiên

1997: social đầu tiên

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106, 107)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication (trang 108, 109)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back (trang 112)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Project (trang 113)

Xem tăng lời nói giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ đem đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang lại teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-10-communication.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: công thức đạo hàm logarit