tìm hai số khi biết tổng và tỉ

Lý thuyết Toán lớp 4

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết tổng và tỉ

Lý thuyết Toán lớp 4: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số cơ bao hàm ví dụ cụ thể và những dạng bài bác tập dượt tự động luyện cho những em học viên tìm hiểu thêm tập luyện khả năng giải Toán 4 chương 5. Mời những em nằm trong dò thám hiểu cụ thể.

1. Phương pháp giải vấn đề tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Để giải vấn đề tìm hai số khi biết tổng và tỉ số tao rất có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ gia dụng màn trình diễn nhị số cơ.

Bước 2: Tìm tổng số phần cân nhau.

Bước 3: Tìm số rộng lớn hoặc số bé:

Số rộng lớn = (Tổng : tổng số phần bởi nhau) x số phần của số lớn;

Số nhỏ bé = (Tổng : tổng số phần bởi nhau) x số phần của số nhỏ bé.

>> Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

2. Ví dụ Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

Bài toán 1: Tổng của nhị số là 96. Tỉ số của nhị số này là 3/5. Tìm nhị số cơ.

Bài giải:

Ta với sơ đồ:

Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần cân nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số nhỏ bé là:

96 : 8 x 3 = 36

Số rộng lớn là:

96 - 36 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 60.

Bài toán 2: Minh và Khôi với 25 quyển vở. Số vở của Minh bởi 2/3 số vở của Khôi. Hỏi từng các bạn với từng nào quyển vở?

Bài giải:

Ta với sơ đồ:

Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

Xem thêm: ác quỷ anime nam ngầu

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần cân nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

25 : 5 x 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là:

25 - 10 = 15 (quyển)

Đáp số: Minh: 10 quyển vở;

Khôi: 15 quyển vở.

Bài toán 3

Nêu vấn đề rồi giải vấn đề theo dõi sơ đồ gia dụng sau:

Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của 2 số

Bài toán: Tổng nhị loại đèn điện Trắng và đèn điện màu sắc là 148 bóng. lõi rằng số đèn điện Trắng bởi 1/3 số đèn điện màu sắc. Hỏi số đèn điện từng loại là bao nhiêu?

Giải bài bác toán:

Theo vấn đề, tổng số phần cân nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số đèn điện white color là:

148 : 4 × 1 = 37 (bóng)

Số đèn điện màu sắc là:

148 – 37 = 111 (bóng)

Đáp số:

Bóng đèn trắng: 37 bóng đèn

Bóng đèn màu: 111 bóng đèn

3. Bài tập dượt Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số cơ Toán 4

  • Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó
  • Các vấn đề về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
  • Giải bài bác tập dượt trang 148 SGK Toán 4: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó
  • Giải vở bài bác tập dượt Toán 4 bài bác 138: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
  • Giải bài bác tập dượt trang 148 SGK Toán 4: Luyện tập dượt tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của nhị số đó
  • Giải vở bài bác tập dượt Toán 4 bài bác 139: Luyện tập dượt Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
  • Giải vở bài bác tập dượt Toán 4 bài bác 140: Luyện tập dượt Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số cơ (tiếp theo)

Ngoài Lý thuyết Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó được VnDoc thuế tầm, tinh lọc. Các em tìm hiểu thêm những dạng đề thi đua học tập kì 1 lớp 4, đề thi đua học tập kì 2 theo dõi Thông tư 22 tiên tiến nhất được update. Mời những em học viên, những thầy cô với những bậc cha mẹ tìm hiểu thêm đề thi đua, bài bác tập dượt tiên tiến nhất.

Xem thêm: hình ảnh 4k