tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài luyện Toán lớp 4

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài luyện Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp gom những học viên rèn luyện những dạng bài bác tính thời gian nhanh kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên.

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc.
Nghiêm cấm từng kiểu dáng sao chép nhằm mục tiêu mục tiêu thương nghiệp.

1) Thế nào là là tính bằng phương pháp thuận tiện nhất?

+ Trong những việc tính độ quý hiếm của biểu thức, những em học viên tiếp tục bắt gặp nhiều việc phức tạp và cần tiến hành đo lường và tính toán nhiều bước. Bởi vậy tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất sẽ hỗ trợ những em đo lường và tính toán sao mang đến hợp lý và chiếm được sản phẩm nhanh nhất có thể.

+ Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự vận dụng những đặc thù của phép tắc nằm trong, phép tắc nhân, … vô việc giải việc tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội thời gian nhanh, hợp lý và đúng đắn nhất.

2) Các phương pháp tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất

Dạng 1: Nhóm những số vô biểu thức trở thành từng group đem tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn ngàn,…

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Lời giải:

a) 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b) 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257 = 2000 + 4257

Dạng 2: Vận dụng những đặc thù của phép tắc nằm trong, phép tắc nhân, phép tắc trừ, phép tắc chia

• Nhân một trong những với cùng một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một trong những với cùng một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân chia cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c

• Một số trừ chuồn một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Lời giải:

a) 326 x 728 + 326 x 272

= 326 x (728 + 272) = 326 x 1000 = 326000

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

= 2009 x (867 + 133) = 2009 x 1000 = 2009000

c) 4 x 125 x 25 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= (2 x 50) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

Dạng 3: Vận dụng những đặc thù với những số đặc biệt

Các đặc thù cơ là:

• 0 nhân với cùng một số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân chia cho 1 số: 0 : a = 0

• 1 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một trong những mang đến 1: a : 1 = a

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Lời giải:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 1235 x 6789 x (630 – 630) = 1235 x 6789 x 0 = 0

Dạng 4: Tính thuận tiện với biểu thức đem phân số

• Nhóm những phân số vô biểu thức trở thành từng group đem tổng (hoặc hiệu) vì chưng 1 hoặc 0

• Vận dụng đặc thù của 4 phép tắc tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở hình mẫu số nhằm mục tiêu đưa đến quá số giống như nhau ở cả hình mẫu số và tử số rồi tiến hành rút gọn gàng biểu thức.

• Phép với mọi số giống như nhau được trình diễn vì chưng phép tắc nhân

Ví dụ: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4}

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}}

Lời giải:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9} = \frac{2}{3} \times \left( {\frac{4}{9} + \frac{5}{9}} \right) = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \frac{5}{9} \times \frac{7}{4} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \left( {\frac{5}{9} + \frac{{13}}{9}} \right) \times \frac{7}{4} = 1 \times \frac{7}{4} = \frac{7}{4}

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}} = \frac{{399 \times \left( {45 + 55} \right)}}{{1995 \times \left( {1996 - 1991} \right)}}

Xem thêm: bỗng rượu

= \frac{{399 \times 100}}{{1995 \times 5}} = \frac{{399 \times 25 \times 4}}{{399 \times 5 \times 5}} = 4

3) Bài luyện tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 4276 + 2357 + 5724 + 7643

b) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

c) 2376 + 3425 – 376 – 425

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 425 x 3475 + 425 x 6525

b) 234 x 1257 – 234 x 257

c) 3876 x 375 + 375 x 6124

d) 1327 x 524 – 524 x 327

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

b) 25 x trăng tròn x 125 x 8 – 8 x trăng tròn x 5 x 125

c) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28

d) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 4: 

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x trăng tròn – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{3}{5} + \frac{{18}}{9} + \frac{4}{{10}}

b) \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{12}}{{18}} + \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{24}}{{18}}

c) 2018 \times \left( {\frac{1}{2} + \frac{{1212}}{{2424}}} \right)

d) \frac{9}{{30}} + \frac{9}{{70}} + \frac{9}{{126}}

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{{1995 \times 1993 - 18}}{{1975 \times 1993 \times 1994}}

b) \frac{{1996 \times 1995 - 996}}{{1000 + 1996 - 1994}}

Bài 8

Cho A = 2009 x 425

B = 575 x 2009

Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh sản phẩm của A – B ?

Hi vọng tư liệu này gom những em học viên tự động gia tăng kỹ năng và kiến thức, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài bác luyện Toán lớp 4, rưa rứa gom những thầy cô nhận thêm tư liệu rời khỏi đề rèn luyện mang đến học viên. Mời những em với mọi thầy cô xem thêm.

---------------------------------------------------------------

Ngoài Bài luyện Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất, chào những em học viên và quý thầy cô xem thêm thêm thắt Đề ganh đua học tập kì môn Toán lớp 4 theo đòi Thông tư 22, Sở đề ganh đua đằm thắm học tập kì lớp 4, .... nhưng mà công ty chúng tôi tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Với phiếu bài bác luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện thêm thắt khả năng giải đề và thực hiện bài bác đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!

Xem thêm: khi người đàn ông có gia đình yêu bạn