tính thể tích hình tròn

Các tấp tểnh nghĩa:

Trong hình học tập phẳng lặng, một hình tròn trụ là 1 vùng bên trên mặt mày phẳng lặng ở "bên trong" lối tròn trĩnh.

Bạn đang xem: tính thể tích hình tròn

Tâm, nửa đường kính và chu vi của hình tròn trụ đó là tâm và nửa đường kính của lối tròn trĩnh xung quanh nó.

Một hình tròn trụ được gọi là đóng hoặc mở tùy từng việc nó chứa chấp hay là không chứa chấp lối tròn trĩnh biên.

Chu vi và diện tích S hình tròn:

Chu vi c của hình tròn trụ (đóng hoặc mở) vị chu vi của lối tròn trĩnh xung quanh nó; tức là vị pi nhân với nhì lượt nửa đường kính r (đường kính d)

[​IMG]

Diện tích hình tròn trụ (đóng hoặc mở) vị pi nhân với bình phương nửa đường kính của lối tròn trĩnh bao quanh:

[​IMG]

hay

[​IMG]

Để hiểu tại vì sao Pi xuất hiện vô biểu thức chu vi hình tròn trụ C = 2 π r và diện tích S hình tròn trụ A = π r2, với r là nửa đường kính, xét Việc sau.

Xem thêm: hình ảnh 4k

Chúng tớ hạn chế hình tròn trụ trở thành những miếng như sau đây, rồi xếp bọn chúng lại trở thành hình nom tương tự hình chữ nhật.

[​IMG]

Khi những miếng hạn chế trở thành nhỏ rộng lớn, hình ghép được mặt mày tay trái khoáy với cạnh ngang doạng trực tiếp rộng lớn và cạnh đứng dựng lên, ngày càng như là một hình chữ nhật.

[​IMG]
[​IMG]

Khi số miếng hạn chế là rất rộng, hình ghép được tiếp tục phát triển thành hình chữ nhật.

[​IMG]

Chiều cao của hình chữ nhật vị nửa đường kính hình tròn trụ lúc đầu, r. Chiều ngang của hình chữ nhật tạo nên vị việc ghép lại những cung tí xíu của hình tròn trụ, tổng số chiều ngang bên trên và chiều ngang bên dưới đích thị vị chu vi của hình tròn trụ, C; suy rời khỏi chiều ngang hình chữ nhật vị C/2. Thêm nữa, diện tích S hình chữ nhật vị diện tích S hình tròn trụ, A, tớ có:

A
= r.C/2

Như vậy, nếu như khái niệm số pi là π=C/(2 r) thì A = π r2.

Một sản phẩm cần thiết không giống tương quan cho tới diện tích S và chu vi của hình tròn trụ là: trong toàn bộ những hình kín bên trên mặt mày phẳng lặng 2 chiều Euclid với nằm trong diện tích S thì hình tròn trụ với chu vi nhỏ nhất.

Xem thêm: bài viết về bảo vệ môi trường