tính thuế thu nhập cá nhân online

Nhập tài liệu thu nhập theo gót mon để tìm hiểu số thuế tạm thời nộp mỗi tháng.

Bạn đang xem: tính thuế thu nhập cá nhân online

(?)

Thu nhập mon (thường tính vày chi phí lộc ghi bên trên hợp ý đồng): {{fmt(txt_gross)}} đ


Lương đóng góp bảo hiểm: {{fmt(txt_contract_salary)}} đ
Mức đóng: BHXH (8%), BHYT (1.5%), BHTN (1%)

Mức lộc tối nhiều nhằm đóng góp BHXH, BHYT là: 36,000,000

Mức lộc tối nhiều nhằm đóng góp BHTN là:

Bảo hiểm bắt buộc = {{ fmt(bhxh_salary) }} x 8% + {{ fmt(bhxh_salary) }} x 1.5% + {{ fmt(bhtn_salary) }} x 1% = {{ fmt(insurance) }}đ

Giảm trừ bạn dạng thân thuộc = 11,000,000

Giảm trừ người dựa vào = {{ fmt(children) }} x 4,400,000 = {{ fmt(children_subtract) }}

Thu nhập tính thuế = {{ fmt(gross) }} - {{ fmt(insurance) }} - 11,000,000 - {{ fmt(children_subtract) }} = {{ fmt(tntt) }}

Mức thuế vận dụng so với {{ fmt(tntt) }} là {{ tax_level_name }} (tham khảo bảng mặt mũi dưới)

Xem thêm: cách làm cơm mẻ

Mức thu nhập này sẽ không nên đóng góp thuế TNCN

Thuế thu nhập cá thể nên nộp = {{ fmt(tntt) }} x {{ tax_level_name }} = {{ fmt(tax) }}đ

Lưu ý:

Thu nhập mon (thường tính vày chi phí lộc ghi bên trên hợp ý đồng) của tiện lợi này là tổng thu nhập chịu đựng thuế quy tấp tểnh bên trên Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế TNCN, đang được tính những khoản tách trừ sau:

- Các khoản đóng góp bảo đảm, quỹ hưu trí tự động nguyện.

- Các khoản góp phần kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập.

Mức chi phí lộc mon thấp nhất nhằm đóng góp BHXH ko được thấp rộng lớn nấc ít nhất vùng bên trên thời khắc đóng góp so với người làm việc thực hiện việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất nhập ĐK làm việc thông thường.

Đây là tiện lợi nhằm mục tiêu hùn người tiêu dùng hoàn toàn có thể nhanh gọn lẹ tính được số thuế TNCN nên nộp. Vui lòng tìm hiểu thêm những địa thế căn cứ pháp luật nhằm tính được sản phẩm đúng đắn nhất.


Căn cứ pháp lý

  • Luật Thuế TNCN trong năm 2007
  • Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Luật thuế thu nhập cá thể thời điểm năm 2012
  • Luật sửa thay đổi những Luật về Thuế năm năm trước
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC
  • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về kiểm soát và điều chỉnh nấc tách trừ thuế thu nhập cá thể

Bảng nấc thuế thu nhập cá nhân

Trong bảng bên dưới, chữ ghi chép tắt TN là số chi phí thu nhập chịu đựng thuế theo gót tháng (sau khi đang được trừ chuồn những khoản bảo đảm và tách trừ gia cảnh).

Bậc Thu nhập tháng Số thuế nên nộp
1 TN <= 5tr TN x 5%
2 5tr < TN <= 10tr TN x 10% - 0.25tr
3 10tr < TN <= 18tr TN x 15% - 0.75tr
4 18tr < TN <= 32tr TN x 20% - 1.65tr
5 32tr < TN <= 52tr TN x 25% - 3.25tr
6 52tr < TN <= 80tr TN x 30% - 5.85tr
7 TN > 80tr TN x 35% - 9.85tr

Video Pháp Luật

Cách tính thuế thu nhập cá thể kể từ chi phí lộc, chi phí công

Xem thêm: kiểu tóc ngang vai