toán 10 bài 1 mệnh đềLời giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề (sách mới) hoặc, cụ thể được biên soạn bám sát sgk Toán lớp 10 Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên canh ty học viên lớp 10 thực hiện bài bác tập dượt Toán 10 dễ dàng và đơn giản rộng lớn. Mời chúng ta theo gót dõi:

Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: toán 10 bài 1 mệnh đề

Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề - Kết nối tri thức

Mở đầu

 • Mở đầu trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Có từng nào loài vật xuất hiện tại nhập hình vẽ? ....

  Xem điều giải

1. Mệnh đề, mệnh đề chứa chấp biến

 • HĐ1 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu ở tình huống phanh đầu: a) Câu này đúng? b) Câu này sai? ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 1 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Thay lốt “?” vì chưng lốt “x” nhập dù phù hợp nhập bảng sau ....

  Xem điều giải

 • Câu căn vặn trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu “x > 5”. Hãy mò mẫm nhị độ quý hiếm thực của x nhằm kể từ câu đang được mang lại, ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

2. Mệnh đề phủ định

 • HĐ2 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Quan sát đại dương báo nhập hình mặt mày ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 2 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ lăm le của từng mệnh đề sau và xác lập tính đích thị sai của mệnh đề phủ lăm le tê liệt ....

  Xem điều giải

 • Vận dụng trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Cho mệnh đề Q: “Châu Á là lục địa đem diện tích S lớn số 1 bên trên thế giới". ....

  Xem điều giải

3. Mệnh đề kéo theo gót, mệnh đề đảo

 • HĐ3 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cặp kể từ mối liên hệ này tại đây phù phù hợp với địa điểm bị lép vế nhập câu ghép ở hình mặt mày ....

  Xem điều giải

 • HĐ4 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị câu sau: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên A”; Q: “Tam giác ABC đem AB2 + AC2 = BC2”.....

  Xem điều giải

 • HĐ5 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị câu sau: P: “Phương trình bậc nhị ax^2 + bx + c = 0 đem nhị nghiệm phân biệt”; Q: “Phương trình bậc nhị ax2 + bx + c = 0 đem biệt thức Δ = b2 – 4ac > 0”;....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những mệnh đề P: “a và b phân chia không còn mang lại c”; Q: “a + b phân chia không còn mang lại c” ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

4. Mệnh đề tương đương

 • HĐ6 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy xác lập tính đích thị sai của mệnh đề sau: “Một số đương nhiên phân chia không còn mang lại 5 ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 4 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu ĐK cần thiết và đầy đủ nhằm số đương nhiên n phân chia không còn mang lại 2 ....

  Xem điều giải

5. Mệnh đề đem ko ký hiệu ∀, ∃

 • Câu căn vặn trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Em hãy xác lập tính đích thị sai của nhị mệnh đề bên trên ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 5 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu vì chưng điều mệnh đề sau và cho thấy thêm mệnh đề tê liệt đích thị hoặc sai ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 6 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Trong tiết học tập môn Toán, Nam trị biểu: “Mọi số thực đều phải sở hữu bình phương không giống 1”. Mai trị biểu: “Có một vài thực nhưng mà bình phương của chính nó vì chưng 1”. ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

Bài tập

 • Bài 1.1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu sau, câu này là mệnh đề? a) Trung Quốc là nước sầm uất dân nhất thế giới; b) quý khách học tập ngôi trường nào? ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.2 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Xác lăm le tính đích thị sai của từng mệnh đề sau: a) π<103; b) Phương trình 3x + 7 = 0 đem nghiệm; ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.3 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị câu sau: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông”; Q: “Tam giác ABC mang trong mình 1 góc vì chưng tổng nhị góc còn lại”. ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.4 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề sau và xác lập tính đích thị sai của bọn chúng ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.5 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Với nhị số thực a và b, xét những mệnh đề P: “a2 < b2” và Q: “0 < a < b”. a) Hãy tuyên bố mệnh đề Phường ⇒ Q. ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.6 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Xác lăm le tính đích thị sai của những mệnh đề sau và mò mẫm mệnh đề phủ lăm le của chính nó ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng kí hiệu ∀,∃ nhằm ghi chép những mệnh đề sau: P: “Mọi số đương nhiên đều phải sở hữu bình phương to hơn hoặc vì chưng chủ yếu nó”; ....

  Xem điều giải

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập dượt Toán lớp 10 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập thích hợp và những quy tắc toán bên trên tập dượt hợp

 • Bài tập dượt cuối chương I

 • Bài 3: Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn


Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề toán học tập - Cánh diều

Câu căn vặn khởi động

 • Câu căn vặn phát động trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: quý khách H’Maryam trị biểu: “Số 15 phân chia không còn mang lại 5.”, các bạn Phương trị biểu: “Việt Nam là một trong nước ở chống Khu vực Đông Nam Á.”. ....

  Xem điều giải

1. Mệnh đề toán học

 • Hoạt động 1 trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu của người sử dụng H’Maryam đem cần là một trong câu xác minh về đặc thù phân chia không còn nhập toán học tập hoặc không? ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 1 trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu nhị ví dụ về mệnh đề toán học tập. ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những mệnh đề toán học tập tại đây, mệnh đề này là một trong xác minh đúng? Mệnh đề này là một trong xác minh sai? ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu ví dụ về một mệnh đề đích thị và một mệnh đề sai. ....

  Xem điều giải

2. Mệnh đề chứa chấp biến

 • Hoạt động 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu “n phân chia không còn mang lại 3” với n là số đương nhiên. ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu ví dụ về mệnh đề chứa chấp biến đổi. ....

  Xem điều giải

3. Phủ lăm le của một mệnh đề

 • Hoạt động 4 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Hai các bạn Kiên và Cường đang được thảo luận cùng nhau. ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 4 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ lăm le của từng mệnh đề sau và đánh giá tính đích thị sai của mệnh đề phủ lăm le tê liệt. ....

  Xem điều giải

4. Mệnh đề kéo theo

 • Hoạt động 5 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề: P: “Số đương nhiên n phân chia không còn mang lại 6”; Q: “Số đương nhiên n phân chia không còn mang lại 3”. ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 5 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy tuyên bố một lăm le lí toán học tập ở dạng mệnh đề kéo theo gót Phường ⇒ Q. ....

  Xem điều giải

5. Mệnh đề hòn đảo. Hai mệnh đề tương đương

 • Hoạt động 6 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét mệnh đề dạng Phường ⇒ Q như sau: ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 6 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Từ những mệnh đề: P: “Tam giác ABC đều”, Q: “Tam giác ABC cân nặng và mang trong mình 1 góc vì chưng 60°” ....

  Xem điều giải

6. Kí hiệu ∀ và ∃

 • Hoạt động 7 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Cho mệnh đề “n phân chia không còn mang lại 3” với n là số đương nhiên. ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 8 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: quý khách An nói: “Mọi số thực đều phải sở hữu bình phương là một vài ko âm”. ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập dượt 7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ lăm le của từng mệnh đề sau: Tồn bên trên số vẹn toàn phân chia không còn mang lại 3; ....

  Xem điều giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này là mệnh đề toán học? ....

  Xem điều giải

 • Bài 2 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ lăm le của từng mệnh đề sau và đánh giá tính đích thị sai của mệnh đề phủ lăm le đó: ....

  Xem điều giải

 • Bài 3 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho n là số đương nhiên. Xét những mệnh đề: P: “n là một vài đương nhiên phân chia không còn mang lại 16”; ....

  Xem điều giải

 • Bài 4 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét những mệnh đề: P: “Tam giác ABC cân”;....

  Xem điều giải

 • Bài 5 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng kí hiệu “∀” hoặc “∃” nhằm ghi chép những mệnh đề sau: ....

  Xem thêm: h2o k

  Xem điều giải

 • Bài 6 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu những mệnh đề sau: ....

  Xem điều giải

 • Bài 7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ lăm le của từng mệnh đề sau và xét tính đích thị sai của từng mệnh đề phủ lăm le đó: ....

  Xem điều giải

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập dượt Toán lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập thích hợp. Các quy tắc toán bên trên tập kết

 • Bài tập dượt cuối chương 1

 • Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn


Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề - Chân trời sáng sủa tạo

 • Hoạt động phát động trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy theo gót dõi trường hợp sau đây: quý khách rất có thể tuyên bố lăm le lí Theo phong cách khác? ....

  Xem điều giải

1. Mệnh đề

 • Hoạt động tò mò 1 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét những câu sau đây: (1) 1 + 1 = 2 ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 1 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu sau, câu này là mệnh đề? 2 là số vô tỉ ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 2 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích thị sai của mệnh đề sau: Vịnh Hạ Long là di tích vạn vật thiên nhiên toàn cầu ....

  Xem điều giải

2. Mệnh đề chứa chấp biến

 • Hoạt động tò mò 2 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu n phân chia không còn mang lại 5 (n là số tự động nhiên). cũng có thể xác minh câu bên trên là đích thị hoặc sai không? ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Với từng mệnh đề chứa chấp biến đổi sau, mò mẫm những độ quý hiếm của biến đổi nhằm có được một mệnh đề đích thị và một mệnh đề sai ....

  Xem điều giải

3. Mệnh đề phủ định

 • Hoạt động tò mò 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Xét những cặp mệnh đề ở nằm trong dòng sản phẩm của bảng (có nhị cột Phường và P¯) tại đây ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 4 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ lăm le của những mệnh đề sau. Xét tính đích thị sai của từng mệnh đề và mệnh đề phủ lăm le của chính nó ....

  Xem điều giải

4. Mệnh đề kéo theo

 • Hoạt động tò mò 4 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề sau: (1) Nếu ABC là tam giác đều thì nó là tam giác cân nặng ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 5 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề: P: Hai tam giác ABC và A’B’C’ đều nhau ....

  Xem điều giải

5. Mệnh đề hòn đảo. Hai mệnh đề tương đương

 • Hoạt động tò mò 5 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề dạng Phường ⇒ Q sau: “Nếu ABC là tam giác đều thì nó đem nhị góc vì chưng 60°” ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 6 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình vuông”; ....

  Xem điều giải

6. Mệnh đề chứa chấp kí hiệu ∀,∃

 • Hoạt động tò mò 6 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích thị sai của những mệnh đề sau. (1) Với từng số đương nhiên x, x là số vô tỉ ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 7 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Sử dụng kí hiệu ∀,∃ nhằm ghi chép những mệnh đề sau. Mọi số thực cùng theo với số đối của chính nó đều vì chưng 0 ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 8 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích thị sai và ghi chép mệnh đề phủ lăm le của những mệnh đề sau ....

  Xem điều giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những xác minh sau, xác minh này là mệnh đề, xác minh này là mệnh đề chứa chấp biến? ....

  Xem điều giải

 • Bài 2 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích thị sai của những mệnh đề sau và tuyên bố mệnh đề phủ lăm le của bọn chúng ....

  Xem điều giải

 • Bài 3 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình bình hành” ....

  Xem điều giải

 • Bài 4 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những lăm le lí: P: “Nếu nhị tam giác đều nhau thì diện tích S của bọn chúng vì chưng nhau” ....

  Xem điều giải

 • Bài 5 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Sử dụng thuật ngữ “điều khiếu nại cần thiết và đủ”, tuyên bố những lăm le lí sau ....

  Xem điều giải

 • Bài 6 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những mệnh đề sau: P: “Giá trị vô cùng của từng số thực đều to hơn ....

  Xem điều giải

 • Bài 7 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích thị, sai và ghi chép mệnh đề phủ lăm le của những mệnh đề tại đây ....

  Xem điều giải

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập dượt Toán lớp 10 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập hợp

 • Bài 3: Các quy tắc toán bên trên tập dượt hợp

 • Bài tập dượt cuối chương 1

(Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1 khác

Để coi điều giải Toán 10 Bài 1 Chân trời tạo nên không giống, các bạn nhập tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Hàm số và trang bị thị

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Khái niệm vectơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Số sấp xỉ và sai số

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Dùng PC di động nhằm đo lường với số sấp xỉ và tính những số đặc thù của kiểu mẫu số liệu thống kê

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Dấu của tam thức bậc hai

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc nằm trong và quy tắc nhân

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Toạ phỏng của vectơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Không gian dối kiểu mẫu và biến đổi cố

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Vẽ trang bị thị hàm số bậc nhị vì chưng ứng dụng Geogebra

  Xem chi tiết

(Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1 khác

Để coi điều giải Toán 10 Bài 1 Cánh diều không giống, các bạn nhập tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Hàm số và trang bị thị

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc kể từ 00 cho tới 1800. Định lý côsin và lăm le lý sin nhập tam giác

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc nằm trong. Quy tắc nhân. Sơ trang bị hình cây

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Số sấp xỉ. Sai số

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Tọa phỏng của vectơ

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề sách cũ

Đã đem điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới nhất những môn học