toán lớp 3 bài 58 luyện tập chung

Với giải vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50, 51, 52, 53 Bài 58: Luyện luyện cộng đồng sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác luyện về mái ấm vô vở bài bác luyện Toán lớp 3.

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 3 Bài 58: Luyện luyện cộng đồng (Tập 2 trang 49, 50, 51, 52, 53) - Kết nối tri thức

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 Bài 58 Tiết 1 trang 49, 50

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49 Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Bạn đang xem: toán lớp 3 bài 58 luyện tập chung

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50 Bài 58 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50 Bài 58 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49 Bài 2: Trâu rừng khối lượng 909 kilogam. Voi khối lượng cuống quýt 5 phiên trâu rừng, voi khối lượng cuống quýt 9 phiên gấu white. Hỏi gấu white khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Lời giải:

Quảng cáo

Voi nặng nề số ki-lô-gam là:

909 × 5 = 4 545 (kg)

Gấu white nặng nề số ki-lô-gam là:

4 545 : 9 = 505 (kg)

Đáp số: 505 kg

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49 Bài 3:Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50 Bài 58 Tiết 1 | Kết nối tri thức

a) Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50 Bài 58 Tiết 1 | Kết nối tri thức × 3 = 3 156

b) Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50 Bài 58 Tiết 1 | Kết nối tri thức : 6 = 704

Lời giải:

Quảng cáo

a) Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50 Bài 58 Tiết 1 | Kết nối tri thức

b) Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50 Bài 58 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 50 Bài 4: Viết số tương thích vô khu vực chấm.

a) Hai con cái cà cuống A và B nằm trong tập bơi cho tới khu vực cụm rong (như hình vẽ). Cà cuống A tập bơi bám theo đàng cuống quýt khúc bao gồm 2 đoạn cân nhau, cà cuống B tập bơi bám theo đàng cuống quýt khúc bao gồm 3 đoạn cân nhau.

Cà cuống sở hữu quãng đàng tập bơi ngắn thêm một đoạn là cà cuống ……

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50 Bài 58 Tiết 1 | Kết nối tri thức

b) Quãng đàng tập bơi của tôm là đàng cuống quýt khúc bao gồm 7 đoạn nhiều năm cân nhau. lõi quãng đàng tôm tập bơi nhiều năm vị quãng đàng tập bơi của cà cuống A. Mỗi đoạn của đàng cuống quýt khúc tôm tập bơi nhiều năm ….. centimet.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Quãng đàng của cà cuống A nhiều năm là:

1 246 × 2 = 2 492 (cm)

Quãng đàng của cà cuống B nhiều năm là:

728 × 3 = 2 184 (cm)

Vì 2 492 > 2 184

Ta rất có thể điền vô khu vực chấm như sau:

Cà cuống sở hữu quãng đàng tập bơi ngắn thêm một đoạn là cà cuống B.

b) Mỗi đoạn của đàng cuống quýt khúc tôm tập bơi nhiều năm số xăng - ti - mét là:

2 492 : 7 = 356 (cm)

Số cần thiết điền vô khu vực chấm là 356.

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 50 Bài 5: Viết số tương thích vô khu vực chấm.

Biết 7 viên pin như nhau nặng nề 2 135 g. Rô-bốt A nặng nề 2 000 g, Rô-bốt B nặng nề

1 500 g.

a) Mỗi viên pin khối lượng ….. g.

b) Sau Lúc thi công vô rô-bốt số pin như hình vẽ:

Rô-bốt A khối lượng ….. g.

Rô-bốt B khối lượng ….. g.

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 49, 50 Bài 58 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Mỗi viên pin khối lượng số gam là:

2 135 : 7 = 305 (g)

Ta điền được như sau:

Mỗi viên pin khối lượng 305 g.

b) Theo hình vẽ, rô-bốt A được thi công 5 viên pin.

Rô-bốt A khối lượng số gam là:

2 000 + 305 × 5 = 3 525 (g)

Theo hình vẽ, rô-bốt B được thi công 6 viên pin.

Rô-bốt B khối lượng số gam là:

1 500 + 305 × 6 = 3 330 (g)

Ta điền vô khu vực trống rỗng như sau:

Rô-bốt A khối lượng 3 525 g.

Rô-bốt B khối lượng 3 330 g.

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 Bài 58 Tiết 2 trang 51, 52

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 51 Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 51, 52 Bài 58 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 51, 52 Bài 58 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 51 Bài 2: Viết số tương thích vô khu vực chấm.

Ở quần thể hí hửng đùa, chưng Phong mong muốn gắn những thừng đèn dọc từ từng cạnh của nóc mái nhà dạng khối lập phương. Mỗi cạnh cần thiết gắn một thừng đèn nhiều năm 480 centimet.

a) Bác Phong cần thiết gắn ….. thừng đèn.

b) Tổng chừng nhiều năm những thừng đèn này là ….. xăng-ti-mét

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 51, 52 Bài 58 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Nóc mái nhà sở hữu 4 cạnh.

Kết luận: Bác Phong cần thiết gắn 4 thừng đèn.

b) Tổng chừng nhiều năm những thừng đèn cơ là:

Xem thêm: văn bản mây và sóng lớp 6

480 × 4 = 1 920 (cm)

Ta điền được như sau:

Tổng chừng nhiều năm những thừng đèn này là 1920 xăng-ti-mét.

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 51 Bài 3: Chú ốc sên A chỉ trườn bám theo đàng đường nét ngay tắp lự. Chú ốc sên B chỉ trườn bám theo đàng đường nét đứt. Cả nhị chú ốc sên đều trườn cho tới cái lá ghi sản phẩm của phép tắc tính bên trên bản thân chú ốc sên cơ. Em hãy tô red color mang đến lối đi của ốc sên A và greed color mang đến lối đi của ốc sên B.

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 51, 52 Bài 58 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Ta có:

1 010 × 7 = 7 070

7 010 : 7 = 1 001 (dư 3)

Ta rất có thể tô màu sắc như hình sau:

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 51, 52 Bài 58 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 52 Bài 4: Viết A hoặc B hoặc C tương thích vô khu vực chấm.

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 51, 52 Bài 58 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Người đẩy đà ….. nâng được rất nhiều ki-lô-gam nhất.

Lời giải:

Người đẩy đà A nâng được số ki-lô-gam là:

460 × 3 = 1 380 (kg)

Người đẩy đà B nâng được số ki-lô-gam là:

4 300 + 21 = 4 321 (kg)

Người đẩy đà C nâng được 3 500 ki-lô-gam.

Ta bố trí bám theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn như sau: 1380 kilogam < 3500kg < 4321kg.

Người đẩy đà B nâng được rất nhiều ki-lô-gam nhất.

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 Bài 58 Tiết 3 trang 52, 53

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 52 Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức.

a) (3 000 + 618) : 3 = …..= …..

b) (1 216 + 807) × 4 = …..= …..

c) 8 412 : (3 + 3) = …..= …..

d) 913 × (10 – 3) = …..= …..

Lời giải:

a) (3 000 + 618) : 3 = 3 618 : 3 = 1 206

b) (1 216 + 807) × 4 = 2 023 × 4 = 8 092

c) 8 412 : (3 + 3) = 8 412 : 6 = 1 402

d) 913× (10 - 3) = 913 × 7 = 6 391

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 52 Bài 2: Một con xe chở 7 530 l dầu. Người tớ mút hút xuống một trong những lít dầu thì số lít dầu còn sót lại thông qua số lít dầu lúc đầu giảm sút 5 phiên. Hỏi bên trên xe cộ còn sót lại từng nào lít dầu?

Lời giải:

Trên xe cộ còn sót lại số lít dầu là:

7 530 : 5 = 1 506 (l)

Đáp số: 1 506 l

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 53 Bài 3: Viết số tương thích vô khu vực chấm.

Nhà vua mang đến đắp điếm một quãng đê nhiều năm nhằm ngăn lụt. Đắp 1 m đê nên dùng không còn 7 quan liêu chi phí. Nhà vua vẫn chi không còn 3 514 quan liêu chi phí.

Nhà vua vẫn mang đến đắp điếm ….. m đê.

Lời giải:

Nhà vua vẫn mang đến đắp điếm số mét đê là:

3 514 : 7 = 502 (m)

Đáp số: 502 m đê.

Kết luận: Nhà vua vẫn mang đến đắp điếm 502 m đê.

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 53 Bài 4: Viết số tương thích vô khu vực chấm.

Thời mái ấm Lý, một hoàng cung bao gồm tứ toà mái ấm vậy xung quanh một chiếc Sảnh sở hữu dạng hình vuông vắn. Người tớ lợp ngói tía toà mái ấm A, B và C, từng toà mái ấm sử dụng không còn 1 708 viên ngói, còn toà mái ấm D sử dụng không còn 2 715 viên ngói.

a) Lợp cả hoàng cung cần thiết ….. viên ngói.

b) Khi lợp cho tới nửa toà mái ấm A thì vừa phải không còn ngói. Để lợp xong xuôi toà mái ấm A thì nên ….. viên ngói nữa.

Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2 trang 52, 53 Bài 58 Tiết 3 - Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Lợp ngói tía toà mái ấm A, B và C cần thiết số viên ngói là:

1 708 × 3 = 5 124 (viên)

Lợp cả hoàng cung cần thiết số viên ngói là:

5 124 + 2 715 = 7 838 (viên)

Lợp cả hoàng cung cần thiết 7838 viên ngói.

b) Để lợp xong xuôi toà mái ấm A thì nên số viên ngói nữa là:

1708 : 2 = 854 (viên)

Khi lợp cho tới nửa toà mái ấm A thì vừa phải không còn ngói. Để lợp xong xuôi toà mái ấm A thì nên 854 viên ngói nữa.

Xem tăng những bài bác giải vở bài bác luyện Toán lớp 3 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

  • Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Bài 59: Các số sở hữu năm chữ số. Số 100000

  • Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Bài 60: So sánh những số vô phạm vi 100000

  • Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Bài 61: Làm tròn xoe số cho tới mặt hàng ngàn, hàng trăm nghìn

  • Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Bài 62: Luyện luyện chung

  • Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Bài 63: Phép nằm trong vô phạm vi 100000

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cách chữa bỏng dầu ăn

Loạt bài bác Giải vở bài bác luyện Toán lớp 3 của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 3 Kết nối trí thức khác