toán lớp 5 trang 177


Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ nửa tiếng : 5. Tìm số tầm nằm trong của:

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 177

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ nửa tiếng : 5.

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu lốt ngoặc thì tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức sở hữu luật lệ tính phân chia, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ thì tớ tiến hành tính luật lệ phân chia trước, tiến hành luật lệ nằm trong, luật lệ trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05      

   = 6,78 – 13,735 : 2,05       

   = 6,78 – 6,7 = 0,08. 

b)  6 giờ 45 phút + 14 giờ nửa tiếng : 5

    = 6 giờ 45 phút + 2 tiếng 54 phút

    = 8 giờ 99 phút   (99 phút = 1 giờ 39 phút)

    = 9h 39 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm số tầm nằm trong của:

a) \(19 ; 34\) và \(46.\)

b) \(2,4 ; 2,7 ; 3,5\) và \(3,8.\)

Phương pháp giải:

Trung bình nằm trong = tổng : số những số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số tầm nằm trong của \(19 ; 34\) và \(46\) là: 

              \((19 + 34 + 46 ) : 3 = 33\)

b) Số tầm nằm trong của \(2,4 ; 2,7 ; 3,5\) và \(3,8\) là:

              \((2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8 ) : 4 = 3,1.\)

                                     Đáp số: a) \(33\) ;

                                                     b) \(3,1.\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một lớp học tập sở hữu 19 học viên trai, số học viên gái nhiều hơn thế số học viên trai 2 các bạn. Hỏi lớp ê sở hữu từng nào xác suất học viên trai, từng nào xác suất học viên gái ?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên gái = số học viên trai + 2 học viên.

- Tìm số học viên cả lớp.

- Tìm tỉ số xác suất của số học viên trai và học viên gái đối với số học viên cả lớp 

Lời giải chi tiết:

Số học viên gái của lớp là:

            \(19 + 2 = 21\) (học sinh)

Số học viên cả lớp là:

            \(19 + 21 = 40\) (học sinh)

Tỉ số xác suất học viên trai và học viên cả lớp là: 

            \(19 : 40 = 0,475 = 47,5\%.\)

Tỉ số xác suất học viên gái và học viên cả lớp là:

          100 % - 47,5 % = 52,5 %

                       Đáp số: Học sinh trai: \(47,5\% \);

Xem thêm: song trùng là gì

                                   Học sinh gái: \(52,5\%.\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một tủ sách sở hữu 6000 cuốn sách. Cứ sau hàng năm số sách của tủ sách lại được gia tăng 20%  (so với số sách của năm trước). Hỏi sau 2 năm tủ sách ê sở hữu toàn bộ từng nào cuốn sách ?

Phương pháp giải:

- Tìm số sách tăng thêm hàng năm theo đuổi quy tắc:

Muốn tìm hiểu a% của B tớ rất có thể lấy B phân chia mang đến 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi phân chia mang đến 100.

- Số sách sau năm loại nhất = Số sách lúc đầu + số sách gia tăng đối với lúc đầu.

- Số sách sau năm loại nhị = Số sách sau năm loại nhất + số sách gia tăng đối với năm loại nhất.

Lời giải chi tiết:

So với lúc đầu, năm loại nhất tủ sách gia tăng số cuốn sách là:

             6000  : 100 x đôi mươi = 1200 (quyển)

Sau năm loại nhất tủ sách sở hữu toàn bộ số cuốn sách là:

             6000 + 1200 = 7200 (quyển)

So với năm loại nhất, năm loại nhị tủ sách gia tăng số cuốn sách là:

              7200  : 100 x đôi mươi = 1440 (quyển)

Sau năm loại nhị tủ sách sở hữu toàn bộ số cuốn sách là:

              7200 + 1440 = 8640 (quyển)

                                    Đáp số: 8640 cuốn sách.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một tàu thủy khi xuôi dòng sản phẩm sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 28,4km/giờ, khi ngược dòng sản phẩm sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 18,6km/giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy khi nước lặng và véc tơ vận tốc tức thời của làn nước.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Vận tốc làn nước = (Vận tốc xuôi dòng sản phẩm - Vận tốc ngược dòng) : 2

Vận tốc tàu thủy khi nước lặng = Vận tốc xuôi dòng sản phẩm - Vận tốc dòng sản phẩm nước

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của làn nước là:

             (28,4 – 18,6) : 2 = 4,9 (km/giờ)

Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:

             28,4 - 4,9 = 23,5 (km/giờ)

                                 Đáp số: Vận tốc khi nước lặng: 23,5km/giờ ;

                                                Vận tốc dòng sản phẩm nước: 4,9 km/giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 178, 179 Luyện luyện cộng đồng

  Mỗi bài bác luyện sau đây sở hữu tất nhiên một vài câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, thành quả tính,...). Hãy khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

 • Toán lớp 5 trang 179 Luyện luyện cộng đồng

  Một xe hơi lên đường được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, tiếp ê xe hơi lên đường được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi đã từng đi cả nhị phần đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 tiếng. C. 3h D. 4 giờ.

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện luyện cộng đồng

  Tính. Một chiến thuyền lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một,6km/giờ. a) Nếu thuyền lên đường xuôi dòng sản phẩm thì sau 3,5 giờ tiếp tục lên đường được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền lên đường ngược dòng sản phẩm thì nên từng nào thời hạn nhằm lên đường được quãng lối như khi xuôi dòng sản phẩm nhập 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện luyện cộng đồng

  Tính. Trong tía ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối ê, ngày loại nhị bán tốt 40% số lối ê. Hỏi ngày loại tía siêu thị ê bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện luyện cộng đồng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: hình avatar cặp đôi ngầu