tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Xúc phạm danh dự, phẩm giá người không giống bị xử lý thế nào?

Bạn đang xem: tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Xúc phạm danh dự, phẩm giá người không giống bị xử lý thế nào?

Về yếu tố này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

Người đem hành động xúc phạm danh dự, phẩm giá hoặc hạ nhục người không giống rất có thể bị xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu hoặc nặng nề rộng lớn rất có thể bị truy cứu vớt trách cứ nhiệm hình sự, ví dụ như sau:

1. Xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu người xúc phạm danh dự, phẩm giá người khác

Căn cứ Nghị tấp tểnh 144/2021/NĐ-CP, người dân có hành động xúc phạm danh dự phẩm giá người không giống tuy nhiên chưa tới nút truy cứu vớt trách cứ nhiệm hình sự rất có thể bị trừng trị vi phạm hành chủ yếu với những nút trừng trị như sau:

- Đối với những người thực hiện công vụ: 

Phạt chi phí kể từ 4.000.000 đồng cho tới 6.000.000 đồng so với người dân có tiếng phát biểu, hành vi rình rập đe dọa, thoá mạ, xúc phạm danh dự, phẩm giá người thực hiện công vụ (điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị tấp tểnh 144/2021/NĐ-CP);

- Đối với member nhập gia đình:

+ Phạt chi phí kể từ 5.000.000 đồng cho tới 10.000.000 đồng so với hành động thoá mạ, chì phân tách, xúc phạm danh dự, phẩm giá member mái ấm gia đình.

+ Phạt chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới trăng tròn.000.000 đồng so với một trong mỗi hành động sau đây:

Tiết lộ hoặc trừng trị giã tư liệu, tư liệu nằm trong kín đời tư của member mái ấm gia đình nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

Sử dụng những phương tiện đi lại vấn đề nhằm mục đích xúc phạm danh dự, phẩm giá member gia đình;

Phổ biến đổi, trừng trị giã tờ rơi, nội dung bài viết, hình hình ảnh nhằm mục đích xúc phạm danh dự, phẩm giá của nàn nhân.

(Căn cứ Điều 54 Nghị tấp tểnh 144/2021/NĐ-CP)

- Đối với những tình huống khác:

Xem thêm: bài viết về bảo vệ môi trường

Phạt chi phí kể từ 2.000.000 đồng cho tới 3.000.000 đồng so với người dân có hành động khiêu khích, trêu trêu ghẹo, xúc phạm, thoá mạ, hạ nhục danh dự, phẩm giá của những người không giống. (Điều 7 Nghị tấp tểnh 144/2021/NĐ-CP)

2. Xúc phạm danh dự, phẩm giá người không giống rất có thể bị truy cứu vớt trách cứ nhiệm hình sự

Người đem hành động xúc phạm danh dự, phẩm giá người không giống rất có thể bị truy cứu vớt trách cứ nhiệm hình sự với những tội danh sau đây:

2.1. Tội hạ nhục người khác

Căn cứ Điều 155 Sở luật Hình sự năm ngoái (sửa thay đổi năm 2017), người này xúc phạm nguy hiểm phẩm giá, danh dự của những người không giống, thì bị trừng trị cảnh cáo, trừng trị chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới 30.000.000 đồng hoặc trừng trị tôn tạo ko nhốt cho tới 03 năm.

Mức trừng trị tối nhiều với tội danh này là trừng trị tù kể từ 02 năm cho tới 05 năm. Dường như, người tội phạm còn rất có thể bị cấm phụ trách phục vụ, cấm hành nghề ngỗng hoặc thực hiện việc làm chắc chắn kể từ 01 năm cho tới 05 năm.

2.2 Xúc phạm người không giống rất có thể bị xử lý theo đuổi tội vu khống

Theo quy tấp tểnh bên trên Điều Điều 156 Sở luật Hình sự năm ngoái (sửa thay đổi năm 2017), người dân có hành động bịa đặt điều hoặc loan truyền những điều hiểu rõ là sai thực sự nhằm mục đích xúc phạm nguy hiểm phẩm giá, danh dự hoặc làm cho thiệt sợ hãi cho tới quyền, quyền lợi hợp lí của những người không giống rất có thể bị truy cứu vớt TNHS về tội vu oan giáng họa.

Mức trừng trị thấp nhất với tội danh này là bị trừng trị chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới 50.000.000 đồng, trừng trị tôn tạo ko nhốt cho tới 02 năm hoặc trừng trị tù kể từ 03 mon cho tới 01 năm. 

Mức trừng trị tối đa rất có thể lên đến mức 07 năm tù giam cầm. Dường như, người tội phạm còn rất có thể bị trừng trị chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới 50.000.000 đồng, cấm phụ trách phục vụ, cấm hành nghề ngỗng hoặc thực hiện việc làm chắc chắn kể từ 01 năm cho tới 05 năm.

2.3 Xúc phạm người không giống nhập một vài tình huống đặc biệt

- Xúc phạm danh dự, phẩm giá người dân có thẩm quyền tổ chức tố tụng hoặc người nhập cuộc phiên tòa:

Người nào tại phiên tòa xét xử, phiên họp nhưng mà thóa mạ, xúc phạm nguy hiểm danh dự, phẩm giá của Thẩm phán, Hội thẩm, người dân có thẩm quyền tổ chức tố tụng không giống hoặc người nhập cuộc phiên tòa xét xử, phiên họp thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, trừng trị cải tạo ko giam cầm giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

Mức trừng trị tối nhiều là trừng trị tù từ 01 năm đến 03 năm so với tội danh này. (Điều 391 Sở luật Hình sự)

- Xúc phạm danh dự, phẩm giá đồng team nhập quy trình công tác:

Điều 397 Sở luật Hình sự quy tấp tểnh người này nhập mối liên hệ công tác làm việc nhưng mà xúc phạm nguy hiểm phẩm giá, danh dự đồng team, thì bị trừng trị tôn tạo ko nhốt cho tới 02 năm hoặc trừng trị tù kể từ 03 mon cho tới 02 năm.

Mức trừng trị tối đa là trừng trị tù kể từ 02 năm cho tới 05 năm.

Xem thêm: vai trò của giáo dục

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi dành riêng cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, vui vẻ lòng gửi về Thư điện tử [email protected].