tổng vô hạn sau đây s=2+2/3+2/3^2

Bạn đang xem: tổng vô hạn sau đây s=2+2/3+2/3^2

Xem thêm: sang loc tinh trung sinh con trai

đã chất vấn trong Lớp 11

Toán học

· 13:56 28/10/2022

Tổng vô hạn tại đây : S = 2+2/3+2/3^2 +…+2/3^n có mức giá trị vì thế
A:8/3
B:3
C:4
D:2
Nêu phương pháp tính ?

1 câu trả lời 5089

S = 2+2/3+2/3^2 +…+2/3^n có mức giá trị bằng
A:8/3
B:3
C:4
D:2

Xem thêm: con gai co tinh trung khong

Đây là mặt hàng số lùi vô hạn vận dụng công thức tớ có

S=2+23(1-23)=4

Câu chất vấn hot nằm trong căn nhà đề