tốt gỗ hơn tốt nước sơn là gì

Cách trừng trị âm[sửa]

IPA theo gót giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tot˧˥ ɣoʔo˧˥ həːn˧˧ tot˧˥ nɨək˧˥ səːn˧˧to̰k˩˧ ɣo˧˩˨ həːŋ˧˥ to̰k˩˧ nɨə̰k˩˧ ʂəːŋ˧˥tok˧˥ ɣo˨˩˦ həːŋ˧˧ tok˧˥ nɨək˧˥ ʂəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tot˩˩ ɣo̰˩˧ həːn˧˥ tot˩˩ nɨək˩˩ ʂəːn˧˥tot˩˩ ɣo˧˩ həːn˧˥ tot˩˩ nɨək˩˩ ʂəːn˧˥to̰t˩˧ ɣo̰˨˨ həːn˧˥˧ to̰t˩˧ nɨə̰k˩˧ ʂəːn˧˥˧

Cụm từ[sửa]

tốt mộc rộng lớn chất lượng nước sơn

Bạn đang xem: tốt gỗ hơn tốt nước sơn là gì

  1. (Nghĩa đen) Khi reviews đồ dùng thực hiện được làm bằng gỗ, người tao quan hoài cho tới ruột mộc, thớ mộc bên phía trong rộng lớn là sắc tố, nước tô bên phía ngoài.
  2. (Nghĩa bóng) Đánh giá bán một loài người, nên quan hoài cho tới phẩm hóa học rộng lớn nước ngoài hình của mình.

Lấy kể từ “https://mamnonconmeovang.edu.vn/w/index.php?title=tốt_gỗ_hơn_tốt_nước_sơn&oldid=2013361”

Xem thêm: siêu