trắc nghiệm địa 12


Nhằm mục tiêu canh ty học viên được thêm tư liệu trắc nghiệm Địa Lí 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2023, loạt bài bác 1000 thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 12 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung từng bài bác, từng chương vô sách giáo khoa Địa Lí 12 với những thắc mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, áp dụng, áp dụng cao.

Bạn đang xem: trắc nghiệm địa 12

Trắc nghiệm Địa Lí 12 năm 2023 (có đáp án)

(mới) Bộ thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 12 năm 2023 (mới nhất)

 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài hai năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 6 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 8 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 10 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 14 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 15 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương một năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 16 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 17 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 18 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương hai năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài hai mươi năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 21 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 24 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 25 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 26 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 30 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 31 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương 3 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 32 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 33 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 37 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 41 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 42 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 43 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương 4 năm 2023 (có đáp án)

Chương 1: Địa lí tự động nhiên

 • Trắc nghiệm Bài 1: nước Việt Nam bên trên con phố thay đổi và hội nhập
 • Trắc nghiệm Bài 1 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
 • Trắc nghiệm Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi bờ cõi (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi bờ cõi (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Lịch sử tạo hình và cách tân và phát triển lãnh thổ
 • Trắc nghiệm Bài 4: Lịch sử tạo hình và cách tân và phát triển bờ cõi (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Lịch sử tạo hình và cách tân và phát triển bờ cõi (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Lịch sử tạo hình và cách tân và phát triển bờ cõi (tiếp theo) (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Đất nước nhiều gò núi
 • Trắc nghiệm Bài 6: Đất nước nhiều gò núi(tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Đất nước nhiều gò núi (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 6 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Đất nước có khá nhiều gò núi (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Đất nước có khá nhiều gò núi (tiếp theo) (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Đất nước có khá nhiều gò núi (tiếp theo) (tiếp 1)
 • Trắc nghiệm Bài 7 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Thiên nhiên chịu đựng tác động thâm thúy của biển
 • Trắc nghiệm Bài 8: Thiên nhiên chịu đựng tác động thâm thúy của biển lớn (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 8 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió máy mùa
 • Trắc nghiệm Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc (tiếp 1)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc (tiếp 2)
 • Trắc nghiệm Bài 9 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc (tiếp theo đòi 1)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc (tiếp theo đòi 2)
 • Trắc nghiệm Bài 10 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 11: Thiên nhiên phân hóa nhiều dạng
 • Trắc nghiệm Bài 11: Thiên nhiên phân hóa phong phú và đa dạng (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 11: Thiên nhiên phân hóa phong phú và đa dạng (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 11 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Thiên nhiên phân hóa phong phú và đa dạng (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Thiên nhiên phân hóa phong phú và đa dạng (tiếp theo đòi 1)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Thiên nhiên phân hóa phong phú và đa dạng (tiếp theo đòi 2)
 • Trắc nghiệm Bài 12 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 13: Thực hành: Đọc bạn dạng đồ gia dụng địa hình và điền vô lược đô một trong những sản phẩm núi và đỉnh núi
 • Trắc nghiệm Bài 14: Sử dụng và đảm bảo khoáng sản vạn vật thiên nhiên
 • Trắc nghiệm Bài 14: Sử dụng và đảm bảo khoáng sản vạn vật thiên nhiên (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 14 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 15: Báo vệ môi trường thiên nhiên và chống phòng thiên tai
 • Trắc nghiệm Bài 15: Báo vệ môi trường thiên nhiên và chống phòng thiên tai (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 15 (mức chừng vận dụng)

Chương 2: Địa lí dân cư

 • Trắc nghiệm Bài 16: Đặc điểm dân sinh và phân bổ người ở ở nước ta
 • Trắc nghiệm Bài 16: Đặc điểm dân sinh và phân bổ người ở ở việt nam (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 16: Đặc điểm dân sinh và phân bổ người ở ở việt nam (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 16 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 17: Lao động và việc làm
 • Trắc nghiệm Bài 17: Lao động và việc thực hiện (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 17: Lao động và việc thực hiện (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 17 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 18: Đô thị hóa
 • Trắc nghiệm Bài 18: Đô thị hóa (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 18: Đô thị hóa (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 18 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ gia dụng và phân trò vè phân hóa về thu nhập trung bình theo đòi đầu người Một trong những vùng

Chương 3: Địa lí kinh tế

 • Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch tổ chức cơ cấu kinh tế
 • Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính (tiếp 1)
 • Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính (tiếp 2)
 • Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính (tiếp 3)
 • Trắc nghiệm Bài trăng tròn (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 21: Đặc điểm về nền nông nghiệp nước ta
 • Trắc nghiệm Bài 21: Đặc diểm về nềm nông nghiệp việt nam (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 21: Đặc diểm về nềm nông nghiệp việt nam (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 21 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 22: Vấn đề cách tân và phát triển nông nghiệp
 • Trắc nghiệm Bài 22: Vấn đề cách tân và phát triển nông nghiệp (tiếp 1)
 • Trắc nghiệm Bài 22: Vấn đề cách tân và phát triển nông nghiệp (tiếp 2)
 • Trắc nghiệm Bài 22 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 22 (mức chừng áp dụng tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 23: Thực hành: Phân trò vè di chuyển tổ chức cơ cấu ngành trồng trọt (bài 1)
 • Trắc nghiệm Bài 23: Thực hành: Phân trò vè di chuyển tổ chức cơ cấu ngành trồng trọt (bài 2)
 • Trắc nghiệm Bài 24: Vấn đề cách tân và phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
 • Trắc nghiệm Bài 24: Vấn đề cách tân và phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 24: Vấn đề cách tân và phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 24 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 25: Tổ chức bờ cõi nông nghiệp
 • Trắc nghiệm Bài 25: Tổ chức bờ cõi nông nghiệp (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 25: Tổ chức bờ cõi nông nghiệp (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 25 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
 • Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 26 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề cách tân và phát triển một trong những ngành công nghiệp trung tâm
 • Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề cách tân và phát triển một trong những ngành công nghiệp trung tâm (tiếp 1)
 • Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề cách tân và phát triển một trong những ngành công nghiệp trung tâm (tiếp 2)
 • Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề cách tân và phát triển một trong những ngành công nghiệp trung tâm (tiếp 3)
 • Trắc nghiệm Bài 27 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 28: Vấn đề tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp
 • Trắc nghiệm Bài 28: Vấn đề tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 28: Vấn đề tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 28 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ gia dụng, đánh giá và phân tích và lý giải sự di chuyển tổ chức cơ cấu công nghiệp (bt1)
 • Trắc nghiệm Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ gia dụng, đánh giá và phân tích và lý giải sự di chuyển tổ chức cơ cấu công nghiệp (bt2)
 • Trắc nghiệm Bài 30: Vấn đề cách tân và phát triển ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ và vấn đề liên lạc
 • Trắc nghiệm Bài 30: Vấn đề cách tân và phát triển ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ và vấn đề liên hệ (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 30: Vấn đề cách tân và phát triển ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ và vấn đề liên hệ (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 30 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 31: Vấn đề cách tân và phát triển thương nghiệp, du lịch
 • Trắc nghiệm Bài 31: Vấn đề cách tân và phát triển thương nghiệp, phượt (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 31: Vấn đề cách tân và phát triển thương nghiệp, phượt (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 31 (mức chừng vận dụng)

Chương 4: Địa lí những vùng kinh tế

 • Trắc nghiệm Bài 32: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Trắc nghiệm Bài 32: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Sở (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 32: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Sở (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 32 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 33: Vấn đề di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo đòi ngành ở Đồng phẳng sông Hồng
 • Trắc nghiệm Bài 33: Vấn đề di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo đòi ngành ở Đồng phẳng sông Hồng (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 33 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 35: Vấn đề cách tân và phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ
 • Trắc nghiệm Bài 35: Vấn đề cách tân và phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Sở (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 35: Vấn đề cách tân và phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Sở (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 35 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 36: Vấn đề cách tân và phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Trắc nghiệm Bài 36: Vấn đề cách tân và phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Sở (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 36: Vấn đề cách tân và phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Sở (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 36 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 37: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Tây Nguyên
 • Trắc nghiệm Bài 37: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Tây Nguyên (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 37: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Tây Nguyên(tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 37 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 38: Thực hành: So sánh về cây lâu năm nhiều năm và chăn nuôi gia súc rộng lớn thân mật vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Sở (bai 1)
 • Trắc nghiệm Bài 38: Thực hành: So sánh về cây lâu năm nhiều năm và chăn nuôi gia súc rộng lớn thân mật vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Sở (bai 2)
 • Trắc nghiệm Bài 39: Vấn đề khai quật bờ cõi theo hướng sâu sắc ở Đông Nam Bộ
 • Trắc nghiệm Bài 39: Vấn đề khai quật bờ cõi theo hướng sâu sắc ở Đông Nam Sở (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 39: Vấn đề khai quật bờ cõi theo hướng sâu sắc ở Đông Nam Bộ(tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 39 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình cách tân và phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
 • Trắc nghiệm Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình cách tân và phát triển công nghiệp ở Đông Nam Sở (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 41: Vấn đề dùng phải chăng và tôn tạo ngẫu nhiên ở Đồng bởi sông Cửu Long
 • Trắc nghiệm Bài 41: Vấn đề dùng phải chăng và tôn tạo ngẫu nhiên ở Đồng bởi sông Cửu Long (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 41: Vấn đề dùng phải chăng và tôn tạo ngẫu nhiên ở Đồng bởi sông Cửu Long (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 41 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 42: Vấn đề cách tân và phát triển tài chính, bình yên quốc chống ở Biển Đông và những hòn đảo, quần đảo
 • Trắc nghiệm Bài 42: Vấn đề cách tân và phát triển tài chính, bình yên quốc chống ở Biển Đông và những hòn đảo, quần hòn đảo (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 42 (mức chừng vận dụng)
 • Trắc nghiệm Bài 43: Các vùng tài chính trung tâm
 • Trắc nghiệm Bài 43: Các vùng tài chính trung tâm (tiếp)
 • Trắc nghiệm Bài 43 (mức chừng vận dụng)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài hai năm 2023 (có đáp án)

Câu 1: Nước tao nằm tại vị trí:

A. rìa phía Đông của cung cấp hòn đảo Đông Dương

B. rìa phía Tây của cung cấp hòn đảo Đông Dương.

C. trung tâm châu Á

D. phía tấp nập Đông Nam Á

Đáp án: Nước tao nằm tại rìa phía tấp nập của cung cấp hòn đảo Đông Dương, ngay gần trung tâm chống Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 2: Nằm ở rìa phía Đông của cung cấp hòn đảo Đông Dương là nước:

A. Lào

B. Campuchia

C. Việt Nam

D. Mi-an-ma

Đáp án: Bán hòn đảo Đông Dương bao gồm sở hữu 3 nước, này là nước Việt Nam, Lào và Campuchia. nước Việt Nam là nước ở phía Đông của cung cấp hòn đảo này.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 3: Điểm cực kỳ Bắc của việt nam là xã Lũng Cú nằm trong tỉnh:

A. Cao Bằng

B. Hà Giang

C. Yên Bái

D. Lạng Sơn

Đáp án: Điểm cực kỳ Bắc việt nam ở vĩ chừng 23023’B bên trên xã Lũng Cú, thị xã Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 4: Vị trí địa lí của việt nam là:

A. nằm ở phía Đông cung cấp hòn đảo Đông Dương, ngay gần trung tâm chống Đông Nam Á

B. nằm ở phía Tây cung cấp hòn đảo Đông Dương, ngay gần trung tâm chống Đông Nam Á

C. nằm ở phía Đông cung cấp hòn đảo Đông Dương, ngay gần trung tâm chống châu Á

D. nằm ở phía Tây cung cấp hòn đảo Đông Dương, ngay gần trung tâm chống châu Á

Đáp án: Nước tao nằm tại địa lí nằm tại rìa phía Đông cung cấp hòn đảo Đông Dương, ngay gần trung tâm chống Khu vực Đông Nam Á, vô chống nội chí tuyến sở hữu gió bấc nổi bật của châu Á và vô chống sở hữu nền tài chính linh động của toàn cầu.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 5: Điểm cực kỳ Đông của việt nam là xã Vạn Thạnh nằm trong tỉnh:

A. Ninh Thuận

B. Khánh Hòa

C. Đà Nẵng

D. Phú Yên

Đáp án: Điểm cực kỳ Đông việt nam ở vĩ chừng l09024'Đ bên trên xã Vạn Thạnh, thị xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 6: Tại tỉnh Khánh Hòa sở hữu một điểm sáng ngẫu nhiên cực kỳ đặc trưng là:

A. Là tỉnh có một không hai có khá nhiều đảo

B. Là tỉnh sở hữu điểm cực kỳ Đông nước ta

C. Là tỉnh có khá nhiều thủy hải sản nhất

D. Là tỉnh có khá nhiều than thở nhất

Đáp án: Điểm cực kỳ Đông việt nam ở vĩ chừng l09024'Đ bên trên xã Vạn Thạnh, thị xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Khoáng sản than thở và có khá nhiều hòn đảo nhất là tỉnh Quảng Ninh còn thủy sản tối đa là những tỉnh vùng Đồng bởi sông Cửu Long.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 7: Đâu ko cần là điểm sáng của địa điểm địa lí nước ta:

A. vừa gắn sát với châu lục Á – Âu, vừa vặn tiếp giáp với Tỉnh Thái Bình Dương.

B. nằm bên trên những tuyến phố giao thông vận tải sản phẩm hải, đường đi bộ, đàng sản phẩm ko quốc

C. trong chống sở hữu nền tài chính linh động của toàn cầu.

D. nằm ở trung tâm của châu Á.

Đáp án: Nước tao nằm tại rìa phía tấp nập cung cấp hòn đảo Đông Dương, ngay gần trung tâm chống Khu vực Đông Nam Á ⇒ Đặc điểm “nằm ở trung tâm chống châu Á” là ko trúng.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 8: Nước tao nằm tại vị trí:

A. rìa phía Đông của cung cấp hòn đảo Đông Dương

B. trên cung cấp hòn đảo bấm Độ.

C. phía tấp nập Đông Nam Á

D. trung tâm châu Á - Tỉnh Thái Bình Dương.

Đáp án: Nước tao nằm tại rìa phía tấp nập của cung cấp hòn đảo Đông Dương, ngay gần trung tâm chống Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 9: Đặc điểm nào là tại đây ko trúng với bờ cõi nước ta

A. Nằm trọn vẹn vô vùng nhiệt đới gió mùa nửa cầu Bắc

B. Nằm trọn vẹn vô múi giờ số 8

C. Nằm vô vùng sở hữu nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc.

D. Nằm vô vùng chịu đựng tác động của gió máy Mậu dịch.

Đáp án: Đại thành phần bờ cõi việt nam ở trong quần thể vực múi giờ loại 7.

⇒ Đáp án “nằm trọn vẹn vô múi giờ số 8” là sai.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 10: Nước tao ở trong múi giờ loại mấy?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Đáp án: Nước tao ở trọn vẹn ở nửa cầu Bắc, vô chống sở hữu sinh hoạt thông thường xuyên xung quanh năm của gió máy Tín phong, ở trong chống sở hữu gió bấc nổi bật của châu Á và ở trong múi giờ số 7 (giờ GMT).

Đáp án nên chọn là: C

Câu 11: Vùng khu đất là:

A. phần lục địa giáp biển

B. toàn cỗ phần lục địa và những hải đảo

C. phần được số lượng giới hạn bởi những đường biên giới giới và đàng bờ biển

D. các hải hòn đảo và vùng đồng bởi ven biển

Đáp án: Vùng khu đất gồm những: toàn cỗ phần lục địa + những hải hòn đảo (Diện tích: 331.212  km2).

Đáp án nên chọn là: B

Câu 12: Nước tao sở hữu 4600km đường biên giới giới bên trên lục địa, 3260km đàng bờ biển lớn,… là điểm sáng của vùng:

A. đất

B. biển

C. trời

D. nội thủy

Đáp án: Có đường biên giới giới bên trên lục địa với 3 nước Trung Quốc, Lào và Campuchia nhiều năm 4600km và sở hữu đàng bờ biển lớn nhiều năm 3260km kéo dãn kể từ Móng Cái (Quảng Ninh) cho tới Hà Tiên (Kiên Giang).

⇒ Đây là điểm sáng vùng khu đất của nước ta

Đáp án nên chọn là: A

Câu 13: Đường biên thuỳ nhiều năm nhất bên trên lục địa việt nam là với vương quốc nào là sau đây:

A. Trung Quốc

B. Campuchia

C. Lào

D. Thái Lan

Đáp án: Đường biên thuỳ bên trên lục địa việt nam dài thêm hơn nữa 4600km, tiếp giáp với 3 vương quốc là:

- Trung Quốc (dài rộng lớn 1400km)

- Lào (gần 2100km) → nhiều năm nhất

- Campuchia (hơn 1100km)

⇒ Nước tao sở hữu đường biên giới giới nhiều năm nhất với nước Lào (2100km).

Đáp án nên chọn là: C

Câu 14: Nước tao sở hữu đường biên giới giới bên trên lục địa với:

A. Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma

B. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan

C. Trung Quốc, Lào, Campuchia

D. Lào, Thái Lan, Campuchia

Đáp án: Đường biên thuỳ bên trên lục địa việt nam dài thêm hơn nữa 4600km, tiếp giáp với 3 vương quốc là Trung Quốc (dài rộng lớn 1400km), Lào (gần 2100km) và Campuchia (hơn 1100km).

Đáp án nên chọn là: C

Câu 15: Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 23, cho thấy cửa ngõ khẩu nào là tại đây phía trên đường biên giới giới nước Việt Nam –  Lào?

A. Móng Cái.

B. Lệ Thanh.

C. Mường Khương.

D. Cầu Treo.

Đáp án: B1.Dựa vô bảng chú thích trang 3 (Atlat ĐLVN): phân biệt kí hiệu cửa ngõ khẩu quốc tế và đường biên giới giới vương quốc.

B2. Dựa vô trang 23 (Atlat ĐLVN) xác lập phạm vi đường biên giới giới nước Việt Nam - Lào, đã cho thấy được:

- Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và Mường Khương (Lào Cai) giáp Trung Quốc.

- Cửa mạng Lệ Thanh (Gia Lai) giáp Campuchia.

- Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) giáp Lào.

Đáp án nên chọn là: D

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 6 năm 2023 (có đáp án)

Câu 1: Dạng địa hình cướp diện tích S lớn số 1 bên trên bờ cõi việt nam là:

A. Đồng bằng

B. Đồi núi thấp

C. Núi trung bình

D. Núi cao

Đáp án: Địa hình gò núi cướp phần rộng lớn cho tới diện tích S bờ cõi nước ta: ¾ diện tích S.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 2: Địa hình nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc của việt nam được thể hiện rõ ràng rệt ở:

A. sự xâm thực mạnh mẽ và uy lực bên trên miền gò núi và bồi lắng phù rơi bên trên những vùng trũng.

B. sự phong phú và đa dạng của địa hình: gò núi, cao nguyên trung bộ, đồng bằng…

C. sự phân hóa rõ ràng theo đòi chừng cao với khá nhiều bậc địa hình

D. cấu trúc địa hình bao gồm 2 phía chính: tây-bắc – tấp nập phái nam và vòng cung

Đáp án: Biểu hiện tại của địa hình nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc là việc xâm thực mạnh ở gò núi và bội tụ phù rơi ở miền đồng bởi.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 3: Sự xâm thực mạnh mẽ và uy lực bên trên miền gò núi và bồi lắng phù rơi bên trên những vùng trũng là thể hiện điểm sáng nào là của địa hình nước ta?

A. Địa hình của vùng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc.

B. Địa hình gò núi cướp phần rộng lớn diện tích S tuy nhiên hầu hết là gò núi thấp.

C. Địa hình việt nam tương đối nhiều dạng

D. Địa hình chịu đựng tác dụng mạnh mẽ và uy lực của quả đât.

Đáp án: Biểu hiện tại của địa hình nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc là việc xâm thực mạnh ở gò núi và bội tụ phù rơi ở miền đồng bởi. (xem Câu Thiên nhiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc - Tiết 2)

Đáp án nên chọn là: A

Câu 4: Địa hình núi việt nam được phân thành tứ vùng là:

A. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam.

B. Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Tây Bắc

C. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.

D. Hoàng Liên Sơn, Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn.

Đáp án: Khu vực gò núi việt nam được chia thành 4 vùng:

- Tây Bắc

- Đông Bắc

- Trường Sơn Bắc

- Trường Sơn Nam

Đáp án nên chọn là: C

Câu 5: Ranh giới ngẫu nhiên của vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam là:

A. dãy Hoàng Liên Sơn

B. dãy Hoành Sơn

C. sông Cả

D. dãy Bạch Mã

Đáp án: Mạch núi sau cùng của Trường Sơn Bắc là sản phẩm Bạch Mã. Đây cũng đó là ranh giới ngẫu nhiên thân mật Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 6: Nét nổi trội của địa hình vùng núi Tây Bắc là:

A. Gồm những khối núi và cao nguyên

B. Có nhiều sản phẩm núi cao và hoành tráng nhất việt nam.

C. Có tứ cánh cung 

D. Địa hình thấp và hẹp ngang.

Đáp án: Vùng núi Tây Bắc sở hữu địa hình cao và hoành tráng nhất việt nam, tối đa là sản phẩm Hoàng Liên Sơn (với đỉnh Phanxipăng cao 3140m).

Đáp án nên chọn là: B

Câu 7: Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 13, hãy cho thấy Đèo Ngang nằm trong lòng nhị tỉnh nào:

A. Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.

B. Hà Tĩnh và Quảng Bình.

C. Quảng Trị và Quảng Bình.

D. Thanh Hóa và Nghệ An

Đáp án: - B1. Xác xác định trí đèo Ngang bên trên bạn dạng đồ gia dụng Atlat ĐLVN trang 13.

- B2. Xác quyết định thương hiệu những tỉnh điểm phân bổ đèo Ngang.

⇒ Chỉ đi ra được nhị tỉnh là tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

Đáp án nên chọn là: B

Câu 8: Đặc điểm cộng đồng của vùng gò núi Trường Sơn Bắc là:

Xem thêm: xin đơn ly hôn ở đâu

A. Có những cánh cung rộng lớn phanh đi ra về phía Bắc và Đông

B. Địa hình tối đa việt nam với những sản phẩm núi rộng lớn, phía Tây bắc – Đông Nam

C. Gồm những sản phẩm núi tuy nhiên song và sánh le theo phía Tây bắc – Đông nam

D. Gồm những khối núi và những cao nguyên trung bộ xếp tầng khu đất đỏ tía badan.

Đáp án: Sử dụng cách thức loại trừ:

- A: những cánh cung rộng lớn ⇒ điểm sáng vùng núi Đông Bắc → Sai

- B: địa hình tối đa, phía Tây Bắc – Đông Nam → điểm sáng vùng Tây Bắc → Sai

- C: những sản phẩm núi tuy nhiên tuy nhiên, sánh le nhau…→ điểm sáng Trường Sơn Bắc → Đúng

- D: khối núi và cao nguyên trung bộ xếp tầng →  điểm sáng vùng núi Trường Sơn Nam → Sai

Đáp án nên chọn là: C

Câu 10: Đặc điểm cộng đồng của vùng gò núi Trường Sơn Nam là:

A. Có những cánh cung rộng lớn phanh đi ra về phía Bắc và Đông

B. Địa hình tối đa việt nam với những sản phẩm núi rộng lớn, phía Tây bắc – Đông Nam

C. Gồm những sản phẩm núi tuy nhiên song và sánh le theo phía Tây bắc – Đông nam

D. Gồm những khối núi và những cao nguyên trung bộ xếp tầng khu đất đỏ tía badan.

Đáp án: Đặc điểm cộng đồng của vùng gò núi Trường Sơn Nam là bao gồm những khối núi và những cao nguyên trung bộ xếp tầng khu đất đỏ tía badan. Một số cao nguyên trung bộ tiêu biểu vượt trội như Cao Nguyên Lâm Viên, Mơ Nông, Kon Tum,…

Đáp án nên chọn là: D

Câu 11: Đây ko cần là điểm sáng cộng đồng của vùng núi Đông Bắc:

A. địa hình gò núi thấp cướp phần rộng lớn diện tích S bờ cõi.

B. có 4 cánh cung rộng lớn chụm lại ở Tam Đảo.

C. gồm những sản phẩm núi tuy nhiên song và sánh le phía Tây Bắc – Đông Nam.

D. giáp biên thuỳ Việt - Trung là những khối núi đá vôi hoành tráng.

Đáp án: - Đặc điểm vùng núi Đông Bắc là địa hình núi thấp là hầu hết, sở hữu 4 cánh cung rộng lớn, phía Bắc sở hữu những khối núi cao ở giáp biên thuỳ Việt – Trung.

⇒ Nhận xét A, B, D đúng

- Nhận xét C: những sản phẩm núi tuy nhiên song và sánh le nhau là điểm sáng của sản phẩm Trường Sơn Bắc → Sai

Đáp án nên chọn là: C

Câu 12: Độ cao núi của Trường Sơn Bắc đối với Trường Sơn Nam:

A. Trường Sơn Bắc sở hữu địa hình núi cao hơn nữa Trường Sơn Nam

B. Trường đấm Bắc hầu hết là núi thấp, trung bình; Trường Sơn Nam bao gồm khối núi cao hoành tráng.

C. Trường Sơn Bắc địa hình núi bên dưới 2000m, Trường Sơn Nam sở hữu đỉnh núi tối đa bên trên 3000m

D. Trường Sơn Nam sở hữu núi cao hơn nữa Trường Sơn Bắc và tối đa cả nước

Đáp án: Trường Sơn Bắc hầu hết là địa hình gò núi thấp và khoảng, chừng cao lớn số 1 không thật 2000m, đồng bởi thu hẹp ở ven bờ biển. Trường Sơn Nam sở hữu đia hình núi cao, một trong những sản phẩm núi cao bên trên 2000m tuy nhiên ko cho tới 3000m như núi Ngọc Linh (2598m – đỉnh núi tối đa ở Trường Sơn Nam), Lang Biang (2187m),… và hầu hết là những cao nguyên trung bộ badan xếp tầng 500 – 800 – 1000m như cao nguyên trung bộ Lâm Viên, Kon Tum, Mơ Nông, Pleiku,…

Đáp án nên chọn là: B

Câu 13: Đặc điểm nào là tại đây ko cần của dải đồng bởi ven bờ biển miền Trung?

A. Hẹp ngang.

B. Bị phân tách hạn chế trở thành nhiều đồng bởi nhỏ.

C. Chỉ sở hữu một trong những đồng bởi được không ngừng mở rộng ở những cửa ngõ sông rộng lớn.

D. Được tạo hình hầu hết bởi những sông bồi che.

Đáp án: - Đặc điểm của đồng bởi ven bờ biển miền Trung là kéo dãn, hẹp ngang và bị phân tách hạn chế, biển nhập vai trò chủ yếu vô quy trình hình thành đồng bằng; chỉ mất một trong những đồng bởi được không ngừng mở rộng ở những cửa ngõ sông như Thanh Hóa (sông Mã – Chu), Nghệ An (sông Cả)….

⇒ Nhận xét A, B, C trúng.

     Nhận xét D: tạo hình củ yếu hèn bởi những sông bồi che là Sai

Đáp án nên chọn là: D

Câu 14: Đặc điểm ko cần của dải đồng bởi sông Hồng là:

A. Bề mặt mày bị phân tách hạn chế trở thành nhiều dù.

B. Bị phân tách hạn chế trở thành nhiều đồng bởi nhỏ.

C. Có những quần thể ruộng cao bạc mầu.

D. Được tạo hình bởi phù rơi sông bồi che.

Đáp án: Đồng bởi sông Hồng sở hữu diện tích S to lớn, dạng tam giác châu, bởi khối hệ thống sông Hồng và sông Tỉnh Thái Bình bồi che.

Đặc điểm "bị phân tách hạn chế trở thành nhiều đồng bởi nhỏ bởi những sản phẩm núi đâm ngang đi ra biển" là điểm sáng của dải đồng bởi ven bờ biển miền Trung, ko cần của đồng bởi sông Hồng ⇒ B sai

Đáp án nên chọn là: B

Câu 15: Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang  6 -7, hãy cho thấy đồng bởi Nghệ An được tạo hình bởi phù rơi của sông nào là bồi đắp?

A. sông Mã – Chu.

B. sông Cả.

C. sông Gianh.

D. sông Thu Bồn.

Đáp án: Quan sát Atlat ĐLVN trang 6 -7, xác xác định trí đồng bởi Nghệ An và thương hiệu dòng sông chảy qua loa đồng bởi này.

⇒ Xác quyết định được sông Cả

Đáp án nên chọn là: B

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7 năm 2023 (có đáp án)

Câu 1: Khó khăn hầu hết của vùng gò núi là:

A. Động khu đất, bão và lũ lụt.

B. Lũ quét dọn, sụt lún, xói mòn

C. Bão nhiệt đới gió mùa, mưa kèm cặp lốc xoáy.

D. Mưa giông, hạn hán, cát cất cánh.

Đáp án: Bão, lũ lụt, hạn hán, cát cất cánh là thiên tai hầu hết ở đồng bởi.

⇒ Đáp án A, C, D sai.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 2: Đâu ko cần trở ngại hầu hết của vùng gò núi là:

A. lũ quét dọn.

B. nhiễm phèn.

C. sạt bục khu đất.

D. xói sút.

Đáp án: Lũ quét dọn, sụt lún, xói sút là thiên tai hầu hết ở vùng gò núi. Nhiễm phèn, nhiễm đậm là thiên tai vùng đồng bởi.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 3: Do có khá nhiều mặt phẳng cao nguyên trung bộ rộng lớn, nên miền núi thuận tiện cho tới việc tạo hình những vùng chuyên nghiệp canh cây:

A. Lương thực

B. Thực phẩm.

C. Công nghiệp.

D.  Hoa màu sắc.

Đáp án: Bề mặt mày cao nguyên trung bộ bằng vận, khu đất hầu hết là feralit, nhiệt độ nhu hòa ⇒ thuận tiện nhằm cách tân và phát triển cây lâu năm.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 4: Thế mạnh hầu hết của chống gò núi việt nam là

A. cây công nghiệp hằng năm

B. cây công nghiệp lâu năm

C. cây bổng thực

D. hoa màu

Đáp án: Khu vực gò núi và mặt phẳng những cao nguyên trung bộ to lớn ở việt nam với khu đất feralit và khu đất badan phì nhiêu tương thích cho tới cách tân và phát triển những vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm nhiều năm (cà phê, cao su đặc, trà, điều...)

Đáp án nên chọn là: B

Câu 5: Tiềm năng cách tân và phát triển phượt ở miền núi việt nam dựa vào:

A. nguồn tài nguyên đầy đủ.

B. tiềm năng thủy năng lượng điện rộng lớn.

C. phong cảnh quan, thoáng mát.

D. địa hình gò núi thấp

Đáp án: Miền núi sở hữu phong cảnh quan, thoáng mát ⇒ thú vị nhiều khách hàng phượt nghỉ ngơi ⇒ cách tân và phát triển phượt.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 6: Vùng gò núi có khá nhiều phong cảnh quan, thoáng mát tương thích cách tân và phát triển ngành nào?

A. Thương mại.

B. Du lịch.

C. Trồng cây thực phẩm.

D. Trồng cây lâu năm.

Đáp án: Miền núi sở hữu phong cảnh quan, thoáng mát ⇒ thú vị nhiều khách hàng phượt nghỉ ngơi ⇒ cách tân và phát triển phượt.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 7: Ý nào là tại đây ko cần là thuận tiện hầu hết của chống đồng bằng?

A. Là hạ tầng nhằm cách tân và phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa, phong phú và đa dạng hóa cây cỏ.

B. Cung cấp cho những mối cung cấp lợi không giống về thủy sản, lâm thổ sản, khoáng sản

C. Địa bàn thuận tiện nhằm cách tân và phát triển triệu tập cây lâu năm nhiều năm.

D. Là ĐK thuận tiện đề triệu tập những quần thể công nghiệp, TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án: Phát triển cây lâu năm nhiều năm hầu hết ở vùng gò núi, ko cần là thế mạnh mẽ của chống đồng bởi.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 8: Khu vực miền núi việt nam sở hữu tiềm năng thủy năng lượng điện rộng lớn vì:

A. vùng núi việt nam sở hữu lượng mưa rộng lớn và triệu tập.

B. nhiều sông ngòi, địa hình dốc, nhiều thác nước.

C. sông rộng lớn và nhiều năm, nước chảy xung quanh năm.

D.  ¾ diện tích S bờ cõi việt nam là gò núi.

Đáp án: Miền núi việt nam sở hữu địa hình dốc, lắm thác nước + là điểm đột biến của tương đối nhiều khối hệ thống sông rộng lớn.

⇒ vận tốc loại chảy rộng lớn ⇒ thuận tiện nhằm xây cất những xí nghiệp thủy năng lượng điện  → tiềm năng thủy năng lượng điện rộng lớn (Trung du miền núi BB và Tây Nguyên).

Đáp án nên chọn là: B

Câu 9: Địa hình gò núi có tính dốc rộng lớn đã từng cho:

A. Miền núi việt nam sở hữu nhiệt độ thoáng mát thuận tiện nhằm cách tân và phát triển phượt.

B. Nước tao phú quý về khoáng sản rừng với trên 3/4 diện tích S bờ cõi.

C. Sông ngòi việt nam sở hữu tiềm năng thuỷ năng lượng điện rộng lớn với năng suất bên trên 30 triệu kW.

D. Các đồng bởi thông thường xuyên có được lượng phù rơi bồi che rộng lớn.

Đáp án: Địa hình gò núi đã từng cho tới sông ngòi việt nam sở hữu tiềm năng thuỷ năng lượng điện rộng lớn với năng suất bên trên 30 triệu kW. điều đặc biệt sông Đà, sông Mã, sông Hồng và một trong những dòng sông ở vùng Tây Nguyên,…

Đáp án nên chọn là: C

Câu 10: Bão, lũ lụt, hạn hán, gió máy tây thô rét là thiên tai xẩy ra hầu hết ở vùng

A. Đồng bởi sông Hồng.

B. Tây Bắc.

C. Duyên hải miền Trung.

D. Tây Nguyên

Đáp án: - Bão, lũ lụt, hạn hán là thiên tai hầu hết ở đồng bởi ⇒ loại trừ đáp án B. Tây Bắc

- Gió tây thô rét là thiên tai xẩy ra hầu hết ở duyên hải miền Trung, nhất là Bắc Trung Sở (phía Nam của Tây Bắc chịu đựng tác động không nhiều hơn). Khu vực “ĐBSH và Tây Nguyên” không nhiều hoặc đa số ko chịu đựng tác động của gió máy tây thô rét.

→ Loại đáp án A, D

Đáp án nên chọn là: C

Câu 11: Vùng nào là ở việt nam chịu đựng tác động mạnh mẽ và uy lực nhất của gió máy Tây thô nóng?

A. Bắc Trung Sở.

B. Đông Bắc.

C. Đông Nam Sở.

D. Tây Nguyên.

Đáp án: Gió tây thô rét là thiên tai xẩy ra hầu hết ở duyên hải miền Trung, nhất là Bắc Trung Sở và một trong những phần phía Nam của Tây Bắc (Điện Biên, Sơn La,…).

Đáp án nên chọn là: A

Câu 12: Thích thống nhất so với việc trồng những cây lâu năm, cây ăn trái khoáy là địa hình của:

A. Cao nguyên vẹn badan, cung cấp bình nguyên vẹn, gò trung du.

B. Bán bình nguyên vẹn gò và trung du, đồng bởi châu thổ.

C. Các vùng núi cao sở hữu nhiệt độ cận nhiệt độ và ôn đới.

D. Vùng đồng bởi châu thổ to lớn.

Đáp án: Cây công nghiệp, cây ăn trái khoáy cách tân và phát triển chất lượng tốt bên trên những loại khu đất feralit, khu đất badan ở chống gò núi ⇒ mến thống nhất ở những cao nguyên trung bộ, gò trung du, cung cấp bình nguyên vẹn.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 13: Các cao nguyên trung bộ badan, cung cấp bình nguyên vẹn, gò trung du là hạ tầng nhằm vạc triển

A. các cây lâu năm mỗi năm, cây ăn trái khoáy.

B. các cây lâu năm, cây rau củ đậu.

C. các cây lâu năm mỗi năm, cây dung dịch.

D. các cây lâu năm, cây ăn trái khoáy.

Đáp án: Cây công nghiệp, cây ăn trái khoáy là những cây sở hữu biên chừng sinh thái xanh hẹp, thích nghi với khu đất feralit, nhiệt độ nhu hòa thuận tiện ⇒ mến thống nhất ở những cao nguyên trung bộ, gò trung du, cung cấp bình nguyên vẹn.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 14: Thiên tai xẩy ra mỗi năm, rình rập đe dọa và tạo nên kết quả u ám nhất cho tới vùng đồng bởi, ven bờ biển việt nam là:

A. Bão.

B. Sạt bục bờ biển lớn.

C. Cát cất cánh, cát chảy.

D. Động khu đất.

Đáp án: - Sạt bục bờ biển lớn,cát cất cánh, cát chảy xẩy ra ở ven bờ biển, ko cần là thiên tai tạo nên kết quả u ám nhất ⇒ Sai

- Động khu đất ko xẩy ra thông thường xuyên, mỗi năm ở việt nam ⇒ Sai

- Hằng năm việt nam đón 8 -10 cơn lốc kể từ biển lớn Đông, bão tạo nên thiệt sợ hãi u ám về người và gia sản.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 15: Bão là thiên tai xẩy ra mỗi năm, rình rập đe dọa và tạo nên kết quả u ám nhất cho tới vùng nào là ở việt nam hiện tại nay?

A. Vùng đồng bởi, ven bờ biển.

B. Vùng gò núi, ven bờ biển.

C. Vùng trung du, đồng bởi.

D. Vùng trung du và miền núi.

Đáp án: Hằng năm việt nam đón 8 -10 cơn lốc kể từ biển lớn Đông, bão tạo nên thiệt sợ hãi u ám về người và gia sản. Bão là thiên tai xẩy ra mỗi năm, rình rập đe dọa và tạo nên kết quả u ám nhất cho tới vùng đồng bởi, ven bờ biển ở việt nam lúc này.

Đáp án nên chọn là: A

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: tả cây cối lớp 5