trắc nghiệm sinh 11

❮ Bài trước Bài sau ❯

Bạn đang xem: trắc nghiệm sinh 11


Haylamdo xin mang đến độc giả tuyển chọn tập dượt 1000 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập lớp 11 tinh lọc, sở hữu đáp án với những thắc mắc được biên soạn theo gót bài học kinh nghiệm rất đầy đủ những nút độ: phân biệt, thông hiểu, áp dụng, áp dụng cao khiến cho bạn học tập chất lượng môn Sinh học tập 11.

 • Lý thuyết Sinh học tập 11 chi tiết

Lời giải bài bác tập dượt Sinh học tập 11 hoặc, cộc gọn:

 • Giải sgk Sinh học tập 11 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Giải sgk Sinh học tập 11 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem thêm: cách xào bắp

  Xem chi tiết

 • Giải sgk Sinh học tập 11 Cánh diều

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học tập 11 (sách cũ)

Xem thêm: mẫu hợp đồng thuê nhà ở đơn giản nhất

(mới) Bộ thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập lớp 11 sở hữu đáp án năm 2023

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 1 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 2 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 3 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 4 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 5 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 6 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 8 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 9 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 10 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 11 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 12 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 15 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài đôi mươi sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 23 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 24 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 26 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 27 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 28 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 29 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 30 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 31 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 32 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 34 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 35 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 36 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 37 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 38 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 39 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 41 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 42 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 44 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 45 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 46 sở hữu đáp án năm 2023
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 47 sở hữu đáp án năm 2023

Chương 1: Chuyển hóa vật hóa học và năng lượng

A. Chuyển hóa vật hóa học và tích điện ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 1: Sự hít vào nước và muối hạt khoáng ở rễ
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 1: Sự hít vào nước và muối hạt khoáng ở rễ (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 2: Vận đem những hóa học nhập cây
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 3: Thoát khá nước
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 4: Vai trò của những thành phần khoáng
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 5: Dinh chăm sóc Ni-tơ ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 6: Dinh chăm sóc Ni-tơ ở thực vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 8: Quang phù hợp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 9: Quang phù hợp ở những group thực vật C3, C4 và CAM
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 9: Quang phù hợp ở những group thực vật C3, C4 và CAM (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 9: Quang phù hợp ở những group thực vật C3, C4 và CAM (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 10: Hình ảnh hưởng trọn của những yếu tố nước ngoài cảnh cho tới quang đãng hợp
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 11: Quang phù hợp và năng suất cây trồng
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật (tiếp)

B. Chuyển hóa vật hóa học và tích điện ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật hoang dã (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật hoang dã (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật hoang dã (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật hoang dã (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18: Tuần trả máu
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18: Tuần trả tiết (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19: Tuần trả tiết (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19: Tuần trả tiết (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 20: Cân vày nội môi
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 20: Cân vày nội môi (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11: Ôn tập dượt chương 1
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11: Ôn tập dượt chương 1 (tiếp)

Chương 2: Cảm ứng

A. Cảm ứng ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 23: Hướng động
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 24: Ứng động

B. Cảm ứng ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật hoang dã (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 27: Cảm ứng ở động vật hoang dã (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 28: Điện thế nghỉ
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 29: Điện thế sinh hoạt và sự Viral xung thần kinh
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 30: Truyền tin yêu qua quýt Xinap
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 31: Tập tính ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 32: Tập tính ở động vật hoang dã (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 32: Tập tính ở động vật hoang dã (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11: Ôn tập dượt chương 2
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11: Ôn tập dượt chương 2 (tiếp)
 • Đề đánh giá học tập kì 1

Chương 3: Sinh trưởng và vạc triển

A. Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 35: Hoocmon ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 35: Hoocmon ở thực vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật sở hữu hoa
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật sở hữu hoa (tiếp)

B. Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 37: Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 37: Sinh trưởng và cách tân và phát triển ở động vật hoang dã (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 38: Các yếu tố tác động tới sự phát triển và cách tân và phát triển ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 38: Các yếu tố tác động tới sự phát triển và cách tân và phát triển ở động vật hoang dã (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 38: Các yếu tố tác động tới sự phát triển và cách tân và phát triển ở động vật hoang dã (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11: Ôn tập dượt chương 3

Chương 4: Sinh sản

A. Sinh sản ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp)

B. Sinh sản ở động vật

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 46: Cơ chế điều tiết sinh sản
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 46: Cơ chế điều tiết sinh đẻ (tiếp)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 47: Điều khiển sinh đẻ ở động vật hoang dã và sinh nở lên kế hoạch ở người
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11: Ôn tập dượt chương 4
 • Đề đánh giá học tập kì 2