trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng

Đáp án thực sự C

Gọi C và D là 2 điểm thỏa mãn nhu cầu đề. Do C là vấn đề xa thẳm A nhất và D là vấn đề sát A nhất nên C và D nằm trong nhị mặt hàng vô cùng tè nằm trong bậc và đối xứng cùng nhau qua loa trung trực. Tứ giác ABCD là hình thang cân

Bạn đang xem: trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng

AC = BD = 8,4 cm

BC = AD = 1,4 cm

AB=BC2+AC2=8,516cm.

Trong thực nghiệm gửi gắm bôi sóng ở mặt mũi hóa học lỏng, nhị mối cung cấp phối hợp bịa bên trên A và B, xê dịch nằm trong trộn theo đòi phương trực tiếp đứng (ảnh 1)

Xét bên trên C là vô cùng tiểu:

CACB=k+0,5λλ=CACBk+0,5=7k+0,5

Xét bên trên điểm H, nằm trong phụ thuộc mặt hàng vô cùng tè với C tao có:

HAHB=7HA+HB=AB=8,516HB=0,758cm

Do số cực to gửi gắm bôi to hơn số vô cùng tè gửi gắm bôi nên:

λ4<HB<λ2λ4<0,758<λ21,516<λ<3,0321,516<7k+0,5<3,0321,81<k<4,12

Suy rời khỏi k = 2; 3; 4

Để với số cực to gửi gắm bôi ít nhất thì số vô cùng tè gửi gắm bôi cũng nên tối tè.

Khi cơ lựa chọn C nằm trong mặt hàng vô cùng tè ứng với k = 2.

Do số cực to to hơn số vô cùng tè nên bên phía ngoài C sẽ sở hữu một cực to nữa ứng với k’ = 3.

Số cực to gửi gắm bôi ít nhất bên trên AB là: 3.2 + 1 = 7

Câu 1:

Một con cái rung lắc xoắn ốc đang được xê dịch điều tiết theo đòi phương ở ngang. Mốc thế năng ở địa điểm cân đối. tường động năng cực to của con cái rung lắc là 120 mJ, lực kéo về cực to ứng dụng lên vật nhỏ của con cái rung lắc là 6 N. Khi vật qua loa địa điểm với li chừng 3 centimet thì động năng của con cái rung lắc có mức giá trị là

A. 7,5 mJ.                   

B. 67,5 mJ.                 

C. 52,5 mJ.                 

D. 112,5 mJ.

Câu 2:

Trong thực nghiệm về gửi gắm bôi sóng ở mặt mũi hóa học lỏng, nhị mối cung cấp phối hợp bịa bên trên AB xa nhau chừng 16 cm, xê dịch nằm trong trộn nằm trong tần số 20 Hz theo đòi phương trực tiếp đứng, vạc rời khỏi nhị sóng Viral bên trên mặt mũi hóa học lỏng với vận tốc 50 cm/s. Tại mặt mũi hóa học lỏng, MN là nhị điểm sao cho tới ABMN là hình thang cân nặng với lòng MN lâu năm 8 cm và lối cao lâu năm 8 cm. Số điểm cực to gửi gắm bôi bên trên đoạn trực tiếp AN là

A. 3.           

B. 7.  

C. 11.                  

D. 4.

Câu 3:

Một hệ đang được xê dịch tắt dần dần. Cơ năng của hệ

Xem thêm: tiếng anh lớp 10 trang 12

A. là đại lượng ko thay đổi.

B. rời dần dần theo đòi thời hạn.

C. tăng dần dần rồi rời dần dần theo đòi thời hạn.

D. tăng dần dần theo đòi thời hạn.

Câu 4:

Hình mặt mũi tế bào mô tả một hệ bao gồm nhị con cái rung lắc xoắn ốc ở ngang, đồng trục nằm trong được gắn nhập giá chỉ G. Các xoắn ốc nhẹ nhàng k1k2 có tính cứng theo lần lượt là 64 N/m24 N/m. Các vật nhỏ m1m2 với lượng theo lần lượt là 256 g96 g. Đưa nhị vật cho tới những địa điểm sao cho tất cả nhị xoắn ốc nằm trong dãn 10 cm rồi thả nhẹ nhàng m1 nhằm m1 xê dịch điều tiết. Sau khi thả  mộ̣t khoảng tầm thời hạn  thì thả nhẹ nhàng m2 nhằm m2 xê dịch điều tiết. tường rằng G được gắn kèm với sàn, G không biến thành trượt bên trên sàn khi hiệp lực của những lực đàn hồi cùa nhị xoắn ốc ứng dụng nhập G có tính rộng lớn ko vượt lên quá 5,6 N. Lấy π2=10. Giá trị lớn số 1 của Δt để G ko khi nào bị trượt bên trên sàn là

Hình mặt mũi tế bào mô tả một hệ bao gồm nhị con cái rung lắc xoắn ốc ở ngang, đồng trục nằm trong được gắn nhập giá chỉ G (ảnh 1)

A. 215 s .      

B. 16 s .        

C. 115 s .

D. 130 s .

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn với chiều lâu năm ko thay đổi đang được xê dịch điều tiết. Nếu ở điểm với vận tốc trọng ngôi trường g1=9,68 m/s2 thì chu kì xê dịch của con cái rung lắc là T1 = 2 s. Nếu ở điểm với vận tốc trọng ngôi trường g2=9,86 m/s2 thì chu kì xê dịch của con cái rung lắc là T2. Giá trị T2

A. 2,02 s.                    

B. 1,98 s.                     

C. 2,04 s.                     

D. 1,96 s.

Câu 6:

Một sợi chạc mượt, căng ngang, chiều lâu năm l , với nhị đầu cố định và thắt chặt. Trên chạc đang xuất hiện sóng ngừng với 3 nút sóng (kể cả nhị đầu dây). Sóng truyền bên trên chạc với bước sóng là . Giá trị của l  

A. 60 cm.                    

B. 90 cm.                    

C. 120 cm.                  

Xem thêm: tiếng anh 10 trang 38

D. 30 cm.