unit 11 lớp 9Unit 11: Changing roles in society

Bạn đang xem: unit 11 lớp 9

Unit 11 lớp 9: Getting started (phần 1 → 4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing roles in society - Getting started - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Quảng cáo

Bài nghe:

Để học tập chất lượng tốt giờ đồng hồ anh 9 mới mẻ | Giải bài bác tập luyện giờ đồng hồ anh 9 mới

Hướng dẫn dịch:

Người phỏng vấn: Chúng tôi tiếp tục mời mọc vài ba các bạn học viên tới từ ngôi trường Cây Sồi ở Thung lũng Hạnh Phúc cho tới nhập cuộc diễn đàn Beyond 2030 và bọn họ tiếp tục share với tất cả chúng ta tầm nom của những em về sau này. Em tiếp tục rằng thứ nhất nhé, Phong?

Quảng cáo

Phong: Em tin cậy rằng sự thay cho thay đổi lớn số 1 tiếp tục ra mắt phía bên trong khối hệ thống dạy dỗ. Ngoài ngôi trường học tập, tất cả chúng ta cũng tiếp tục học tập kể từ những điểm mang đến tất cả chúng ta kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm tay nghề sinh sống thực tiễn như ngôi nhà ga, doanh nghiệp hoặc ở một trang trại.

Mai: Mình đồng ý. Việc học tập sở hữu sự vận dụng nhập cuộc sống thường ngày thực tiễn này tiếp tục mang đến tất cả chúng ta sở hữu thấy bản thân là kẻ nhập cuộc, một xúc cảm rằng tất cả chúng ta là một trong phần của quy trình.

Người phỏng vấn: Thế còn tầm quan trọng của nhà giáo thì sao?

Phong: À, bọn họ tiếp tục kiểu như người cố vấn rộng lớn là kẻ cung ứng vấn đề.

Người phỏng vấn: Hấp dẫn bại liệt. Em nhận ra sau này ra làm sao nữa, Nguyên?

Nguyên: À, em suy nghĩ tầm quan trọng của những người phụ thân tiếp tục thay cho thay đổi uy lực.

Người phỏng vấn: Ồ thế ư? phẳng cơ hội nào?

Nguyên: Người phụ thân tân tiến sẽ không còn quan trọng là trụ cột của mái ấm gia đình, ông tao hoàn toàn có thể là kẻ ra phía bên ngoài làm việc hoặc hoàn toàn có thể ở trong nhà nhằm chở che con cháu.

Người phỏng vấn: Và thao tác nhà?

Nguyên: Vâng, này cũng là việc làm, dù là được trả lương bổng hay là không, cần ko ạ?

Mai: Chắc chắn rồi. Lợi ích đã đạt được là trẻ em con cái sẽ tiến hành gặp gỡ phụ thân của bọn chúng thông thường xuyên rộng lớn và sở hữu quan hệ mật thiết với bọn họ rộng lớn. Mình đang không được gặp gỡ phụ thân bản thân nhiều tuy nhiên bản thân quý từng khoảnh tự khắc ở lân cận ông ấy.

Người phỏng vấn: Được rồi, tất cả chúng ta chắc hẳn rằng tiếp tục trải qua vài ba chủ thể thú vị nữa...

Quảng cáo

a. Tick (V) the person who has this idea. (Đánh vệt V nhập người nào là sở hữu chủ ý sau đây)

1. Students will learn from a real workplace.

2. Students love seeing themselves as part of the process.

3. The teacher will act more lượt thích a facilitator.

4. The father will not necessarily be the breadwinner of the family.

5. With the involvement of fathers in the trang chủ, they will develop a closer bond with their children.

Đáp án:

Ý kiếnPhongNguyênMai
1v
2v
3v
4v
5v

Quảng cáo

Giải thích:

1. Thông tin: Phong: … Apart from at school, we will also be learning from places which will give us real-life knowledge and experience, such as at a railway station, in a company, or on a farm.

2. Thông tin: Mai: … This real-life application of learning will give us a sense of participation, a feeling that we are part of the process.

3. Thông tin: Phong: Ah, they will be more lượt thích facilitators …

4. Thông tin: Nguyen: The modern father will not necessarily be the breadwinner of the family …

5. Thông tin: Mai: … The benefit will be that children will see their fathers more often and have a closer relationship with them.

b. Answer the question. (Trả điều thắc mắc.)

1. What is the purpose of the Beyond 2030 for?

2. Who has been invited đồ sộ the discussion?

3. What does Phong think about classes in the future?

4. Why might students lượt thích having classes outside school?

5. Will the father of the future always stay at home?

6. Does Nguyen feel negative about a man vì thế housework?

Đáp án:

1. It's for people đồ sộ share their vision of the future.

2. Some students from Oak Tree School in Happy Valley.

3. He says that learning will also take place outside school.

4. It will give them a sense of participation and of being part of the process.

5. No, he won't. He may still go đồ sộ work.

6. No, he doesn't.

Giải thích:

1. Thông tin: We have invited some students from Oak Tree School in Happy Valley đồ sộ this Beyond 2030 diễn đàn, and they are going đồ sộ share with us their vision of the future.

2. Thông tin: We have invited some students from Oak Tree School in Happy Valley đồ sộ this Beyond 2030 diễn đàn, and they are going đồ sộ share with us their vision of the future.

3. Thông tin: Phong: I believe the biggest change will take place within the school system. Apart from at school, we will also be learning from places which will give us real-life knowledge and experience, such as at a railway station, in a company, or on a farm.

4. Thông tin: This real-life application of learning will give us a sense of participation, a feeling that we are part of the process.

5. Thông tin: He may be externally employed or he may stay at trang chủ đồ sộ take care of his children.

6. Không sở hữu vấn đề nhận định rằng Nguyên sở hữu cảm nhận thấy xấu đi về một người nam nhi thao tác ngôi nhà. 

Hướng dẫn dịch:

1. Mục đích của Beyond 2030 nhằm thực hiện gì?

- Đó là nhằm người xem share tầm nom của mình về sau này.

2. Ai và được mời mọc nhập cuộc cuộc thảo luận?

- Một số học viên kể từ Trường Oak Tree ở Happy Valley.

3. Phong suy nghĩ gì về những lớp học tập nhập tương lai?

- Anh ấy bảo rằng việc học tập cũng tiếp tục ra mắt phía bên ngoài ngôi trường học tập.

4. Tại sao học viên hoàn toàn có thể mến sở hữu những lớp học tập phía bên ngoài ngôi trường học?

- Nó tiếp tục tạo nên mang đến bọn họ xúc cảm được nhập cuộc và là một trong phần của quy trình.

5. Người phụ thân của sau này tiếp tục luôn luôn ở trong nhà chứ?

- Không, anh ấy sẽ không còn. Anh ấy hoàn toàn có thể vẫn đi làm việc.

6. Nguyên sở hữu cảm nhận thấy xấu đi về một người nam nhi thao tác ngôi nhà không?

- Không, anh ấy ko.

Xem thêm: hau due mat troi

c. Work in groups. Discuss and find the meaning of the phrases and sentences. (Làm việc bám theo group. Thảo luận về ý nghĩa sâu sắc của những cụm kể từ và câu tại đây.)

1. Beyond 2030

2. vision of the future

3. It's work, paid or not, isn't it?

4. I love every moment I spend with him

Đáp án:

1. after the year 2030.

2. ideas about what life will be lượt thích in the future.

3. Both housework and paid work are worthy of respect.

4. I love being with my father.

Hướng dẫn dịch:

1. Ngoài năm 2030: sau năm 2030

2. tầm quan sát về tương lai: những ý tưởng phát minh về cuộc sống thường ngày tiếp tục ra làm sao nhập tương lai

3. Đó là việc làm, được trả lương bổng và ko trả lương bổng, cần không?: Cả việc làm mái ấm gia đình và việc làm được trả lương bổng xứng danh được tôn trọng.

4. Tôi yêu thương từng khoảnh tự khắc tôi giành cho ông.: Tôi mến ở với phụ thân tôi.

2. These words/phrases are taken from the conversation. Tick (√) the correct explanation for each one. (Những kể từ và cụm kể từ này được trích kể từ bài bác hội thoại. Đánh vệt (V) nhập phân tích và lý giải chính cho từng từ)

1. facilitator

A. a person who provides school facilities lượt thích the projector, the interactive whiteboard

B. a person who helps somebody đồ sộ vì thế something more easily by discussing and giving guidance

2. information provider

A. a person who gathers information and uses it đồ sộ teach others

B. a machine which sells newspapers

3. breadwinner

A. a person who makes bread đồ sộ feed the family

B. a person who supports the family with the money he/she earns

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

1. Người tương hỗ = người hỗ trợ người không giống thao tác thời gian nhanh rộng lớn bằng phương pháp thảo luận hoặc thể hiện chỉ dẫn.

2. Người cung ứng vấn đề = người tích lũy vấn đề và sử dụng nó nhằm dạy dỗ cho tất cả những người không giống.

3. Trụ cột tài chính= người chu cung cấp tài sản nhằm nuôi nấng mái ấm gia đình.

3. Work in groups. These pictures represent some visions of the future. Discuss what they may mean. (Làm việc bám theo group. Những hình ảnh này thể hiện nay những ý kiến về sau này. Thảo luận coi bọn chúng hoàn toàn có thể sở hữu nghĩa gì.)

Để học tập chất lượng tốt giờ đồng hồ anh 9 mới mẻ | Giải bài bác tập luyện giờ đồng hồ anh 9 mới

1. Cars will be running on solar energy.

2. People will live in houses in the sky.

3. People will be able đồ sộ talk with their pets.

4. Robots will be doing the housework.

5. Trains will be running as fast as 300km/h.

6. Land will become barren.

Hướng dẫn dịch:

1. Ô tô tiếp tục chạy vì chưng tích điện mặt mũi trời.

2. Mọi người tiếp tục sinh sống trong mỗi mái nhà bên trên khung trời.

3. Mọi người tiếp tục nói theo một cách khác chuyện với gia súc của mình.

4. Robot tiếp tục thao tác ngôi nhà.

5. Xe lửa tiếp tục chạy với vận tốc 300km/h.

6. Đất đai tiếp tục trở thành cỗi cằn.

4. Make two big groups. One group names a service. The other group gives their vision of that service in the future. Take turns đồ sộ vì thế this. The group with the most predictions wins. (Chia trở thành nhị group. Một group nêu thương hiệu cty. Nhóm sót lại thể hiện ý kiến cty bại liệt nhập sau này. Thay phiên nhau cứ như vậy. Nhóm nào là có không ít tiên lượng nhất tiếp tục thắng)

Gợi ý:

Service Vision in the future
Transport Cars can fly đồ sộ the sky and dive into the ocean
Education Distant learning will be more popular
Clothes producing Robots will make clothes for us
Restaurant Robots will work as waiter/waitress
Construction Robot will build houses and buildings

Hướng dẫn dịch:

Dịch vụ Tầm nom nhập tương lai
Phương tiện Ô tô hoàn toàn có thể cất cánh lên trời và lặn xuống đại dương
Giáo dục Học xa xăm tiếp tục thông dụng hơn
Sản xuất quần áo Robot tiếp tục may ăn mặc quần áo mang đến bọn chúng ta
Quán ăn Robot tiếp tục thực hiện bồi bàn / đáp ứng bàn
Xây dựng Robot sẽ xây dựng ngôi nhà và công trình

Bài giảng: Unit 11: Changing roles in society - Getting started - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. These words/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the table ... 2. Use the words ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the future ... 2. Rewrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups ... 2. Work in groups ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discuss in groups 2a. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the maps ... 2. Listen đồ sộ the mô tả tìm kiếm ...

 • Looking Back (phần 1-5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Use the words...

 • Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) There have been a lot of ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp

Xem thêm: tỉnh quảng ninh có bao nhiêu thành phố